חזרה לשיגרה: בג"ץ מתיר הריסה עונשית של בית בו מתגוררות אישה וחמש בנותיה; השופט מזוז בדעת מיעוט סובר כי בנסיבות אלה הסנקציה אינה יכולה לעמוד המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
26.10.2020
חזרה לשיגרה: בג"ץ מתיר הריסה עונשית של בית בו מתגוררות אישה וחמש בנותיה; השופט מזוז בדעת מיעוט סובר כי בנסיבות אלה הסנקציה אינה יכולה לעמוד
חזרה לשיגרה: בג"ץ מתיר הריסה עונשית של בית בו מתגוררות אישה וחמש בנותיה; השופט מזוז בדעת מיעוט סובר כי בנסיבות אלה הסנקציה אינה יכולה לעמוד
ביום 25.10.2020 התיר בג"ץ ברוב דעות להרוס בית בכפר רוג'יב, בו מתגוררת משפחה בת שש נפשות, לרבות ארבע קטינות. הצו להריסת הבית הוצא בעקבות אישומו של אבי המשפחה בביצוע פיגוע דקירה ביום 26.8.2020, במהלכו נהרג שי אוחיון.

השופט סולברג דחה אחת לאחת את הטענות שהעלה המוקד להגנת הפרט בעתירתו, אשר הוגשה בשם האשה והבנות וכן בשם אביו של החשוד, אשר מחזיק בבעלות על הקרקע עליה בנוי הבית. בדחותו את טענתו העקרונית של המוקד לפיה ההחלטה להרוס את הבית מהווה הפרה של הדין הבינלאומי האוסר על ענישה קולקטיבית, קבע השופט סולברג, בין היתר: "איננו יכולים... לפרש את האמנות הבינלאומיות שקיבלה על עצמה מדינת ישראל במנותק מן ההיבט המסוים של המלחמה בטרור... חפצי-חיים אנחנו, ולא נמות על קידוש אמנת ז'נבה".

השופט סולברג אף דחה את טענת המוקד כי במקרה דנן, מדובר בצעד בלתי מידתי נוכח חפותן הגמורה של דרות הבית, בקובעו כי "יש לבחון את הדברים כמכלול" וכי "אין חובה להראות בכל עניין כי הדרים בבית ידעו על פעילותו הנפשעת של מי מדייריו, או אף עודדו אותה". בהתייחס לטענה שמדובר בפגיעה חמורה הנוגדת את עיקרון טובת הילד, כתב בלשון ביטול: "מטבע הדברים, מאחר שעסקינן בבתי מגורים, ימצאו לא פעם גם קטינים בין אלו הדרים בהם; ועדיין, הצורך בהרתעה על מכונו עומד".

מנגד, השופט מזוז התנגד להכרעת שופטי הרוב, וחזר על עמדתו לפיה הסוגיה של הריסות הבתים מעלה שורה של שאלות עקרוניות הנוגעות למשפט הבינלאומי ההומניטארי, "ובראשם האיסור על ענישה קולקטיבית". הוא ציין כי אמנם תקנה 119 עודנה תקפה על פי הלכת בית המשפט, אך "בהיבט של שיקול הדעת ואמות המידה להפעלת הסמכות, נראה כי קשה לדבר על הלכה ברורה או עקבית", וכי "בפועל קיימות מגמות וגישות שונות בפסיקה לאורך השנים באשר לאמות המידה לבחינת הסבירות והמידתיות של הפעלת הסמכות להפעלת הסמכות לפי תקנה 119...". השופט מזוז אף הטיל ספק בעמדתו של השופט סולברג בעניין יעילות ההרתעה, ואף הדגיש בהקשר זה, כי "גם אם אכן יש בנקיטת הסנקציה לפי תקנה 119 כדי להרתיע מפגעים בכוח, איני סבור שיש בכך כדי להצדיק פגיעה בחפים מפשע". משכך, החזיק מזוז בדעה כי במקרה דנן "הפגיעה בבית מהווה בראש ובראשונה פגיעה באשתו ובבנותיו" החפות מפשע של המפגע "הצפוי לרצות עונשי מאסר ממושכים, אם יורשע"; וכי "בנסיבות אלה, אני סבור כאמור כי סנקציה המכוונת עצמה לפגיעה בחפים מפשע, אינה יכולה לעמוד".
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 25.10.2020 התיר בג"ץ ברוב דעות להרוס בית בכפר רוג'יב, בו מתגוררת משפחה בת שש נפשות, לרבות ארבע קטינות. הצו להריסת הבית הוצא בעקבות אישומו של אבי המשפחה בביצוע פיגוע דקירה ביום 26.8.2020, במהלכו נהרג שי אוחיון.

השופט סולברג דחה אחת לאחת את הטענות שהעלה המוקד להגנת הפרט בעתירתו, אשר הוגשה בשם האשה והבנות וכן בשם אביו של החשוד, אשר מחזיק בבעלות על הקרקע עליה בנוי הבית. בדחותו את טענתו העקרונית של המוקד לפיה ההחלטה להרוס את הבית מהווה הפרה של הדין הבינלאומי האוסר על ענישה קולקטיבית, קבע השופט סולברג, בין היתר: "איננו יכולים... לפרש את האמנות הבינלאומיות שקיבלה על עצמה מדינת ישראל במנותק מן ההיבט המסוים של המלחמה בטרור... חפצי-חיים אנחנו, ולא נמות על קידוש אמנת ז'נבה".

השופט סולברג אף דחה את טענת המוקד כי במקרה דנן, מדובר בצעד בלתי מידתי נוכח חפותן הגמורה של דרות הבית, בקובעו כי "יש לבחון את הדברים כמכלול" וכי "אין חובה להראות בכל עניין כי הדרים בבית ידעו על פעילותו הנפשעת של מי מדייריו, או אף עודדו אותה". בהתייחס לטענה שמדובר בפגיעה חמורה הנוגדת את עיקרון טובת הילד, כתב בלשון ביטול: "מטבע הדברים, מאחר שעסקינן בבתי מגורים, ימצאו לא פעם גם קטינים בין אלו הדרים בהם; ועדיין, הצורך בהרתעה על מכונו עומד".

מנגד, השופט מזוז התנגד להכרעת שופטי הרוב, וחזר על עמדתו לפיה הסוגיה של הריסות הבתים מעלה שורה של שאלות עקרוניות הנוגעות למשפט הבינלאומי ההומניטארי, "ובראשם האיסור על ענישה קולקטיבית". הוא ציין כי אמנם תקנה 119 עודנה תקפה על פי הלכת בית המשפט, אך "בהיבט של שיקול הדעת ואמות המידה להפעלת הסמכות, נראה כי קשה לדבר על הלכה ברורה או עקבית", וכי "בפועל קיימות מגמות וגישות שונות בפסיקה לאורך השנים באשר לאמות המידה לבחינת הסבירות והמידתיות של הפעלת הסמכות להפעלת הסמכות לפי תקנה 119...". השופט מזוז אף הטיל ספק בעמדתו של השופט סולברג בעניין יעילות ההרתעה, ואף הדגיש בהקשר זה, כי "גם אם אכן יש בנקיטת הסנקציה לפי תקנה 119 כדי להרתיע מפגעים בכוח, איני סבור שיש בכך כדי להצדיק פגיעה בחפים מפשע". משכך, החזיק מזוז בדעה כי במקרה דנן "הפגיעה בבית מהווה בראש ובראשונה פגיעה באשתו ובבנותיו" החפות מפשע של המפגע "הצפוי לרצות עונשי מאסר ממושכים, אם יורשע"; וכי "בנסיבות אלה, אני סבור כאמור כי סנקציה המכוונת עצמה לפגיעה בחפים מפשע, אינה יכולה לעמוד".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות