המוקד בדו"ח חדש: הצבא עוצר מאות בני נוער ממיטותיהם באישון לילה תוך הפרה שיטתית של זכויותיהם, במקום לזמנם לחקירה; בעקבות הממצאים, עתר המוקד לבג"ץ המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
24.11.2020
המוקד בדו"ח חדש: הצבא עוצר מאות בני נוער ממיטותיהם באישון לילה תוך הפרה שיטתית של זכויותיהם, במקום לזמנם לחקירה; בעקבות הממצאים, עתר המוקד לבג"ץ
המוקד בדו"ח חדש: הצבא עוצר מאות בני נוער ממיטותיהם באישון לילה תוך הפרה שיטתית של זכויותיהם, במקום לזמנם לחקירה; בעקבות הממצאים, עתר המוקד לבג"ץ
מדי שנה נעצרים מאות נערים פלסטינים בגדה המערבית מביתם בשעות הקטנות של הלילה, ונלקחים לחקירה כשהם אזוקים ומכוסי עיניים. הצבא משתמש במעצרים הליליים כברירת המחדל להבאת קטינים פלסטינים לחקירה, כפי שעולה מדו"ח חדש שמפרסם המוקד להגנת הפרט: "בחסות החשיכה".

הדו"ח מתבסס על 81 תצהירים אותם גבה המוקד מנערים בני 17-14, שנעצרו בשנים 2019-2018. מהדו"ח עולה כי 58 מהנערים (72%) נעצרו בביתם באופן יזום בין השעות 11 בלילה ל-5 בבוקר. רובם המכריע לא קיבל קודם לכן זימון לחקירה, אשר יכול היה לייתר את המעצר הלילי. מהדו"ח עולה כי המעצרים הליליים כרוכים במגוון הפרות של זכויות הנערים, לרבות איזוק מכאיב וכיסוי עיניים ממושך, וכי המעצרים מלווים פעמים רבות באלימות של ממש. נערים רבים הוצאו ממיטתם בכח, ונלקחו מהבית מול עיניהם המבוהלות של אחיהם הקטנים. ברוב המקרים לא מסרו החיילים מהי הסיבה למעצר, וגם לא אמרו להורים לאן ילקח הנער וכיצד ניתן לעמוד איתו בקשר.

הדו"ח מצביע על כך שהמעצרים הליליים, המבוצעים דרך שיגרה, מנוגדים לא רק לחוק הבינלאומי אלא אפילו לנהלי הצבא, המחייבים לתת עדיפות לזימון קטינים לחקירה, למעט במקרים חריגים. בשנת 2014, בעקבות התכתבות עקרונית עם המוקד, התחייב הצבא ליישם תכנית פיילוט שנועדה לבחון את החלופה של זימון קטינים לחקירה בתיאום מראש. אולם התצהירים שנגבו מעידים כי הפיילוט כמעט שאינו מיושם, ולפני כמה חודשים אף החריג הצבא מהפיילוט קטינים בגילאי 17-16, עמם נמנים רוב רובם של הנערים העצורים.

השבוע עתר המוקד לבג"ץ נגד השימוש הגורף במעצרי לילה של קטינים פלסטינים ודרש שדרך המלך תהא זימון קטינים לחקירה באמצעות הוריהם. העתירה מבוססת על המלצות הדו"ח, אשר בהן קורא המוקד להחיל על קטינים פלסטינים את את ההגנות המופיעות באמנה הבינלאומית לזכויות הילד.

יצוין כי לאחרונה קיבל המוקד להגנת הפרט הוכחה נוספת לכך שהמעצרים הליליים משמשים את כוחות הביטחון כברירת המחדל להבאת קטינים לחקירה: לפי נתונים שסיפק הצבא בעקבות בקשת חופש מידע ששלח המוקד, בשנת 2019 נעצרו במעצרים יזומים של הצבא 235 קטינים פלסטינים (לא כולל מעצרים בירושלים המזרחית) – כלל המעצרים היזומים בוצעו בין 11 בלילה ל-5 בבוקר, ללא יוצא מן הכלל. 
הדפסה הדפסה
שיתוף
מדי שנה נעצרים מאות נערים פלסטינים בגדה המערבית מביתם בשעות הקטנות של הלילה, ונלקחים לחקירה כשהם אזוקים ומכוסי עיניים. הצבא משתמש במעצרים הליליים כברירת המחדל להבאת קטינים פלסטינים לחקירה, כפי שעולה מדו"ח חדש שמפרסם המוקד להגנת הפרט: "בחסות החשיכה".

הדו"ח מתבסס על 81 תצהירים אותם גבה המוקד מנערים בני 17-14, שנעצרו בשנים 2019-2018. מהדו"ח עולה כי 58 מהנערים (72%) נעצרו בביתם באופן יזום בין השעות 11 בלילה ל-5 בבוקר. רובם המכריע לא קיבל קודם לכן זימון לחקירה, אשר יכול היה לייתר את המעצר הלילי. מהדו"ח עולה כי המעצרים הליליים כרוכים במגוון הפרות של זכויות הנערים, לרבות איזוק מכאיב וכיסוי עיניים ממושך, וכי המעצרים מלווים פעמים רבות באלימות של ממש. נערים רבים הוצאו ממיטתם בכח, ונלקחו מהבית מול עיניהם המבוהלות של אחיהם הקטנים. ברוב המקרים לא מסרו החיילים מהי הסיבה למעצר, וגם לא אמרו להורים לאן ילקח הנער וכיצד ניתן לעמוד איתו בקשר.

הדו"ח מצביע על כך שהמעצרים הליליים, המבוצעים דרך שיגרה, מנוגדים לא רק לחוק הבינלאומי אלא אפילו לנהלי הצבא, המחייבים לתת עדיפות לזימון קטינים לחקירה, למעט במקרים חריגים. בשנת 2014, בעקבות התכתבות עקרונית עם המוקד, התחייב הצבא ליישם תכנית פיילוט שנועדה לבחון את החלופה של זימון קטינים לחקירה בתיאום מראש. אולם התצהירים שנגבו מעידים כי הפיילוט כמעט שאינו מיושם, ולפני כמה חודשים אף החריג הצבא מהפיילוט קטינים בגילאי 17-16, עמם נמנים רוב רובם של הנערים העצורים.

השבוע עתר המוקד לבג"ץ נגד השימוש הגורף במעצרי לילה של קטינים פלסטינים ודרש שדרך המלך תהא זימון קטינים לחקירה באמצעות הוריהם. העתירה מבוססת על המלצות הדו"ח, אשר בהן קורא המוקד להחיל על קטינים פלסטינים את את ההגנות המופיעות באמנה הבינלאומית לזכויות הילד.

יצוין כי לאחרונה קיבל המוקד להגנת הפרט הוכחה נוספת לכך שהמעצרים הליליים משמשים את כוחות הביטחון כברירת המחדל להבאת קטינים לחקירה: לפי נתונים שסיפק הצבא בעקבות בקשת חופש מידע ששלח המוקד, בשנת 2019 נעצרו במעצרים יזומים של הצבא 235 קטינים פלסטינים (לא כולל מעצרים בירושלים המזרחית) – כלל המעצרים היזומים בוצעו בין 11 בלילה ל-5 בבוקר, ללא יוצא מן הכלל. 
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות