ארגוני זכויות אדם לשר הביטחון ואחרים: לישראל ישנן חובה משפטית עליונה ואחריות הומניטארית כבדת משקל להבטיח פיתרון חיסוני לאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה, ובייחוד זו שבסיכון לתחלואה קשה ולמוות מקורונה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.03.2021
ארגוני זכויות אדם לשר הביטחון ואחרים: לישראל ישנן חובה משפטית עליונה ואחריות הומניטארית כבדת משקל להבטיח פיתרון חיסוני לאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה, ובייחוד זו שבסיכון לתחלואה קשה ולמוות מקורונה
ארגוני זכויות אדם לשר הביטחון ואחרים: לישראל ישנן חובה משפטית עליונה ואחריות הומניטארית כבדת משקל להבטיח פיתרון חיסוני לאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה, ובייחוד זו שבסיכון לתחלואה קשה ולמוות מקורונה
בימים 25.1.2021 ו-25.2.2021 שלחו ארגוני זכויות אדם – רופאים לזכויות אדם-ישראל, המוקד להגנת הפרט, גישה, האגודה לזכויות האזרח בישראל, עדאלה ורבנים למען זכויות אדם – פניות דחופות לשר הביטחון, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ולמנכ"ל משרד הבריאות, בנוגע לאחריותה של ישראל למתן חיסוני קורונה לאוכלוסיית השטחים הכבושים, הן הגדה המערבית והן רצועת עזה, ובייחוד קבוצות בסיכון, לרבות צוותים רפואיים, קשישים וחולים.

בפנייה נכתב כי במצב הדברים הקיים – כאשר מבצע חיסון האוכלוסייה בישראל מתקדם בצעדי ענק, ואילו אוכלוסיית השטחים בכללותה, ובייחוד קבוצות פגיעות, בהן קשישים וחולים, עודנה בלתי מחוסנת – ישנה לישראל חובה משפטית, מוסרית ורפואית לחיסון התושבים הפלסטינים בשטחים. זאת מתוקף המשפט הבינלאומי – כמפורט בהרחבה בפנייה הראשונה – ונוכח היותה של ישראל הכוח הכובש בגדה המערבית והשולט במעברי הגבול של רצועת עזה, והשפעתה על כל תחומי החיים של הפלסטינים.

עוד ציינו הארגונים כי אספקת חיסונים לאוכלוסייה הפלסטינית "אינה לפנים משורת הדין ואינה יכולה להסתכם בכמות סמלית, אלא היא בליבת חובותיה של מדינת ישראל, העולות בקנה אחד אף עם היגיון אפידמיולוגי והמחויבות המוסרית האתית של ישראל".
הדפסה הדפסה
שיתוף
בימים 25.1.2021 ו-25.2.2021 שלחו ארגוני זכויות אדם – רופאים לזכויות אדם-ישראל, המוקד להגנת הפרט, גישה, האגודה לזכויות האזרח בישראל, עדאלה ורבנים למען זכויות אדם – פניות דחופות לשר הביטחון, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ולמנכ"ל משרד הבריאות, בנוגע לאחריותה של ישראל למתן חיסוני קורונה לאוכלוסיית השטחים הכבושים, הן הגדה המערבית והן רצועת עזה, ובייחוד קבוצות בסיכון, לרבות צוותים רפואיים, קשישים וחולים.

בפנייה נכתב כי במצב הדברים הקיים – כאשר מבצע חיסון האוכלוסייה בישראל מתקדם בצעדי ענק, ואילו אוכלוסיית השטחים בכללותה, ובייחוד קבוצות פגיעות, בהן קשישים וחולים, עודנה בלתי מחוסנת – ישנה לישראל חובה משפטית, מוסרית ורפואית לחיסון התושבים הפלסטינים בשטחים. זאת מתוקף המשפט הבינלאומי – כמפורט בהרחבה בפנייה הראשונה – ונוכח היותה של ישראל הכוח הכובש בגדה המערבית והשולט במעברי הגבול של רצועת עזה, והשפעתה על כל תחומי החיים של הפלסטינים.

עוד ציינו הארגונים כי אספקת חיסונים לאוכלוסייה הפלסטינית "אינה לפנים משורת הדין ואינה יכולה להסתכם בכמות סמלית, אלא היא בליבת חובותיה של מדינת ישראל, העולות בקנה אחד אף עם היגיון אפידמיולוגי והמחויבות המוסרית האתית של ישראל".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות