המוקד להגנת הפרט - ארגוני זכויות אדם לשר הביטחון ואחרים: לישראל ישנן חובה משפטית עליונה ואחריות הומניטארית כבדת משקל להבטיח פיתרון חיסוני לאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה, ובייחוד זו שבסיכון לתחלואה קשה ולמוות מקורונה
חזרה לעמוד הקודם
01.03.2021

ארגוני זכויות אדם לשר הביטחון ואחרים: לישראל ישנן חובה משפטית עליונה ואחריות הומניטארית כבדת משקל להבטיח פיתרון חיסוני לאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית וברצועת עזה, ובייחוד זו שבסיכון לתחלואה קשה ולמוות מקורונה

בימים 25.1.2021 ו-25.2.2021 שלחו ארגוני זכויות אדם – רופאים לזכויות אדם-ישראל, המוקד להגנת הפרט, גישה, האגודה לזכויות האזרח בישראל, עדאלה ורבנים למען זכויות אדם – פניות דחופות לשר הביטחון, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, ולמנכ"ל משרד הבריאות, בנוגע לאחריותה של ישראל למתן חיסוני קורונה לאוכלוסיית השטחים הכבושים, הן הגדה המערבית והן רצועת עזה, ובייחוד קבוצות בסיכון, לרבות צוותים רפואיים, קשישים וחולים.

בפנייה נכתב כי במצב הדברים הקיים – כאשר מבצע חיסון האוכלוסייה בישראל מתקדם בצעדי ענק, ואילו אוכלוסיית השטחים בכללותה, ובייחוד קבוצות פגיעות, בהן קשישים וחולים, עודנה בלתי מחוסנת – ישנה לישראל חובה משפטית, מוסרית ורפואית לחיסון התושבים הפלסטינים בשטחים. זאת מתוקף המשפט הבינלאומי – כמפורט בהרחבה בפנייה הראשונה – ונוכח היותה של ישראל הכוח הכובש בגדה המערבית והשולט במעברי הגבול של רצועת עזה, והשפעתה על כל תחומי החיים של הפלסטינים.

עוד ציינו הארגונים כי אספקת חיסונים לאוכלוסייה הפלסטינית "אינה לפנים משורת הדין ואינה יכולה להסתכם בכמות סמלית, אלא היא בליבת חובותיה של מדינת ישראל, העולות בקנה אחד אף עם היגיון אפידמיולוגי והמחויבות המוסרית האתית של ישראל".

נושאים קשורים