על פי נתונים רשמיים: בשנים 2019-2018, נעצרו בגדה 380 קטינים במעצרי לילה יזומים; 120 מתוכם מתחת לגיל 16 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
15.11.2020
על פי נתונים רשמיים: בשנים 2019-2018, נעצרו בגדה 380 קטינים במעצרי לילה יזומים; 120 מתוכם מתחת לגיל 16
על פי נתונים רשמיים: בשנים 2019-2018, נעצרו בגדה 380 קטינים במעצרי לילה יזומים; 120 מתוכם מתחת לגיל 16
על פי מידע שהתקבל ממשטרת ישראל ביום 24.6.2020, במענה חלקי לבקשת חופש מידע של המוקד שעניינה מעצרים של פלסטינים בשנים 2019-2018: בשנת 2018 נעצרו 16,058 פלסטינים מהשטחים הכבושים (בהם 1,570 בנים קטינים, 17 בנות קטינות ו- 173 נשים בוגרות); ואשר 3,167 מתוכם הינם תושבי ירושלים המזרחית המסופחת (בהם 616 בנים קטינים, בת קטינה אחת ו-43 נשים בוגרות). יצוין, כי מתוך כלל אלו ש"כתובתם בגדה המערבית [וברצועת עזה]", בשנה זו נעצרו 4,546 בגדה ו-8,345 נעצרו בתוך ישראל. בשנת 2019 נעצרו 14,398 פלסטינים מהשטחים הכבושים (בהם 1,394 בנים קטינים, 8 בנות קטינות ו-165 נשים בוגרות); מתוכם 3,128 הינם תושבי ירושלים המזרחית (בהם 545 בנים קטינים, שתי בנות קטינות ו-32 נשים בוגרות). מתוך כלל אלו ש"כתובתם בגדה המערבית [וברצועת עזה]", 4,076 נעצרו בגדה המערבית ו-7,197 נעצרו בתוך ישראל.

במענה הצבא מיום 11.11.2020 לבקשת המוקד לנתונים אודות מעצרים של פלסטינים בשנים 2019-2018, (שנשלחה כמעט שנה קודם לכן), נמסר כי נתוני הצבא מתייחסים אך ורק למספר הפלסטינים שנעצרו במסגרת בפעולות מעצר יזומות, וכי "אין בצה"ל תיעוד מדויק ביחס למספר המעצרים שהתבצעו בשטח ללא תכנון, או ביחס למספר המעצרים שהתבצעו בשטח ללא תכנון על ידי גופי ביטחון אחרים". כמו כן הובהר, כי לא כל פעולת מעצר מסתיימת בהכרח במעצר.

על פי הנתונים שנמסרו, בשנת 2018, במסגרת 4,399 פעולות מעצר יזומות, נעצרו על ידי הצבא בגדה המערבית 3,204 פלסטינים "תושבי איו"ש או שמענם הרשום ברצועת עזה". בשנת 2019, כך נמסר, נעצרו בגדה 2,849 פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, וזאת במסגרת 3,600 פעולות מעצר יזומות.

במענה נמסר מידע בנוגע למעצרים יזומים של קטינים פלסטינים מהשטחים הכבושים (לא כולל מעצרים בירושלים המזרחית) בשנים האמורות, ממנו עולה כי בשנת 2018 נעצרו במעצרים יזומים של הצבא 228 קטינים פלסטינים – מתוכם, 145 לכל הפחות נעצרו בין 11 בלילה ל-5 לפנות בוקר; ואילו בשנת 2019 נעצרו במעצרים יזומים של הצבא 235 קטינים, כולם, ללא יוצא מן הכלל, בשעות הלילה. כמו כן נמסר פילוח לגילים, לפיו בשנת 2018, מתוך 228 הקטינים, 69 היו בני 12 עד 16 (לא כולל); ובשנת 2019, מתוך 235 הקטינים, 51 היו בני 12 עד 16. עוד צוין כי רק קטינה אחת נעצרה במעצר יזום בשנים אלו.

בנוסף נמסר, כי בשנת 2018 הוגשו כתבי אישום נגד 577 קטינים – מתוכם הורשעו 554, רובם המכריע (552) במסגרת הסדר טיעון. ואילו בשנת 2019 הוגשו כתבי אישום נגד 395 קטינים, מהם 363 הורשעו, כולם למעט אחד במסגרת הסדר טיעון. נתון זה עולה בקנה אחד עם טענות המוקד על הפגמים המהותיים בהליך המעצר, החקירה וההעמדה לדין של קטינים פלסטינים על ידי ישראל.
הדפסה הדפסה
שיתוף
על פי מידע שהתקבל ממשטרת ישראל ביום 24.6.2020, במענה חלקי לבקשת חופש מידע של המוקד שעניינה מעצרים של פלסטינים בשנים 2019-2018: בשנת 2018 נעצרו 16,058 פלסטינים מהשטחים הכבושים (בהם 1,570 בנים קטינים, 17 בנות קטינות ו- 173 נשים בוגרות); ואשר 3,167 מתוכם הינם תושבי ירושלים המזרחית המסופחת (בהם 616 בנים קטינים, בת קטינה אחת ו-43 נשים בוגרות). יצוין, כי מתוך כלל אלו ש"כתובתם בגדה המערבית [וברצועת עזה]", בשנה זו נעצרו 4,546 בגדה ו-8,345 נעצרו בתוך ישראל. בשנת 2019 נעצרו 14,398 פלסטינים מהשטחים הכבושים (בהם 1,394 בנים קטינים, 8 בנות קטינות ו-165 נשים בוגרות); מתוכם 3,128 הינם תושבי ירושלים המזרחית (בהם 545 בנים קטינים, שתי בנות קטינות ו-32 נשים בוגרות). מתוך כלל אלו ש"כתובתם בגדה המערבית [וברצועת עזה]", 4,076 נעצרו בגדה המערבית ו-7,197 נעצרו בתוך ישראל.

במענה הצבא מיום 11.11.2020 לבקשת המוקד לנתונים אודות מעצרים של פלסטינים בשנים 2019-2018, (שנשלחה כמעט שנה קודם לכן), נמסר כי נתוני הצבא מתייחסים אך ורק למספר הפלסטינים שנעצרו במסגרת בפעולות מעצר יזומות, וכי "אין בצה"ל תיעוד מדויק ביחס למספר המעצרים שהתבצעו בשטח ללא תכנון, או ביחס למספר המעצרים שהתבצעו בשטח ללא תכנון על ידי גופי ביטחון אחרים". כמו כן הובהר, כי לא כל פעולת מעצר מסתיימת בהכרח במעצר.

על פי הנתונים שנמסרו, בשנת 2018, במסגרת 4,399 פעולות מעצר יזומות, נעצרו על ידי הצבא בגדה המערבית 3,204 פלסטינים "תושבי איו"ש או שמענם הרשום ברצועת עזה". בשנת 2019, כך נמסר, נעצרו בגדה 2,849 פלסטינים תושבי השטחים הכבושים, וזאת במסגרת 3,600 פעולות מעצר יזומות.

במענה נמסר מידע בנוגע למעצרים יזומים של קטינים פלסטינים מהשטחים הכבושים (לא כולל מעצרים בירושלים המזרחית) בשנים האמורות, ממנו עולה כי בשנת 2018 נעצרו במעצרים יזומים של הצבא 228 קטינים פלסטינים – מתוכם, 145 לכל הפחות נעצרו בין 11 בלילה ל-5 לפנות בוקר; ואילו בשנת 2019 נעצרו במעצרים יזומים של הצבא 235 קטינים, כולם, ללא יוצא מן הכלל, בשעות הלילה. כמו כן נמסר פילוח לגילים, לפיו בשנת 2018, מתוך 228 הקטינים, 69 היו בני 12 עד 16 (לא כולל); ובשנת 2019, מתוך 235 הקטינים, 51 היו בני 12 עד 16. עוד צוין כי רק קטינה אחת נעצרה במעצר יזום בשנים אלו.

בנוסף נמסר, כי בשנת 2018 הוגשו כתבי אישום נגד 577 קטינים – מתוכם הורשעו 554, רובם המכריע (552) במסגרת הסדר טיעון. ואילו בשנת 2019 הוגשו כתבי אישום נגד 395 קטינים, מהם 363 הורשעו, כולם למעט אחד במסגרת הסדר טיעון. נתון זה עולה בקנה אחד עם טענות המוקד על הפגמים המהותיים בהליך המעצר, החקירה וההעמדה לדין של קטינים פלסטינים על ידי ישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות