ארגוני זכויות אדם בעתירה לחייב את שב"ס לתרגם ולפרסם את פקודותיו ונהליו בשפה הערבית: אין לקבל את טענת שב"ס כי בהתבסס על חוק הלאום, אין הוא מחויב לספק לרובה של אוכלוסיית הכלא מידע בשפת אמם המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
28.03.2021
ארגוני זכויות אדם בעתירה לחייב את שב"ס לתרגם ולפרסם את פקודותיו ונהליו בשפה הערבית: אין לקבל את טענת שב"ס כי בהתבסס על חוק הלאום, אין הוא מחויב לספק לרובה של אוכלוסיית הכלא מידע בשפת אמם
ארגוני זכויות אדם בעתירה לחייב את שב"ס לתרגם ולפרסם את פקודותיו ונהליו בשפה הערבית: אין לקבל את טענת שב"ס כי בהתבסס על חוק הלאום, אין הוא מחויב לספק לרובה של אוכלוסיית הכלא מידע בשפת אמם
ביום 24.3.2021 עתרו לבג"ץ האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם-ישראל, בדרישה ששב''ס יתרגם לשפה הערבית את כל פקודותיו ונהליו הנוגעים לזכויות וחובות של כלואים, וינגישם לאוכלוסיית העצורים והאסירים וכן לציבור הרחב, כשם שנעשה לגבי מסמכים אלו בשפה העברית. במענה לפניות הארגונים בטרם הגשת העתירה, טען שב"ס כי חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי פוטר אותו, לשיטתו, מהחובה לתרגם מסמכים אלו לערבית – וזאת בניגוד לאמנות בינלאומיות בנוגע לזכויות כלואים.

פקודות שב"ס ונהליו מפורסמים כיום רק בשפה העברית, על אף שהם חיוניים לצורך התנהלות יומיומית בבתי הכלא ובבתי המעצר בישראל – ולמרות שכ-60% מאוכלוסיית הכלואים בישראל הינם פלסטינים, רובם תושבי השטחים הכבושים.

בעתירה נטען שהיעדר תרגום הנהלים לערבית מביא לכך שלכלואים ששפת אמם היא ערבית (ולעיתים היא אף שפתם היחידה), אין גישה למידע ולכללים החולשים על כל תחום בחיי היום יום בכלא, לרבות סמכויות מרחיקות לכת לספק או למנוע טיפול רפואי, לעשות שימוש בכוח ובענישה משמעתית, לקבוע את מידת הקשר בין הכלוא לעולם שמחוץ לכלא, ועוד. בעתירה הובהר כי המדובר בחלק מהותי מהזכות למידע, המהווה תנאי מוקדם לעמידה על יתר זכויותיהם של הכלואים, לרבות זכויותיהם לגישה לערכאות ולשוויון. עוד נטען בעתירה, כי זכות זו מקבלת משנה תוקף נוכח העובדה שכלואים תושבי השטחים נמצאים בתנאי בידוד קיצוני, רחוקים מהמשפחה, מהקהילה וממקורות המידע המוכרים להם. תנאי הכליאה והבידוד אף יוצרים סיכון מוגבר לפגיעה בזכויות האסירים מאחורי חומות בית הכלא – באין רואה – דבר המגביר את הצורך בשקיפות ובהנגשת מידע על זכויות האסירים.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 24.3.2021 עתרו לבג"ץ האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם-ישראל, בדרישה ששב''ס יתרגם לשפה הערבית את כל פקודותיו ונהליו הנוגעים לזכויות וחובות של כלואים, וינגישם לאוכלוסיית העצורים והאסירים וכן לציבור הרחב, כשם שנעשה לגבי מסמכים אלו בשפה העברית. במענה לפניות הארגונים בטרם הגשת העתירה, טען שב"ס כי חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי פוטר אותו, לשיטתו, מהחובה לתרגם מסמכים אלו לערבית – וזאת בניגוד לאמנות בינלאומיות בנוגע לזכויות כלואים.

פקודות שב"ס ונהליו מפורסמים כיום רק בשפה העברית, על אף שהם חיוניים לצורך התנהלות יומיומית בבתי הכלא ובבתי המעצר בישראל – ולמרות שכ-60% מאוכלוסיית הכלואים בישראל הינם פלסטינים, רובם תושבי השטחים הכבושים.

בעתירה נטען שהיעדר תרגום הנהלים לערבית מביא לכך שלכלואים ששפת אמם היא ערבית (ולעיתים היא אף שפתם היחידה), אין גישה למידע ולכללים החולשים על כל תחום בחיי היום יום בכלא, לרבות סמכויות מרחיקות לכת לספק או למנוע טיפול רפואי, לעשות שימוש בכוח ובענישה משמעתית, לקבוע את מידת הקשר בין הכלוא לעולם שמחוץ לכלא, ועוד. בעתירה הובהר כי המדובר בחלק מהותי מהזכות למידע, המהווה תנאי מוקדם לעמידה על יתר זכויותיהם של הכלואים, לרבות זכויותיהם לגישה לערכאות ולשוויון. עוד נטען בעתירה, כי זכות זו מקבלת משנה תוקף נוכח העובדה שכלואים תושבי השטחים נמצאים בתנאי בידוד קיצוני, רחוקים מהמשפחה, מהקהילה וממקורות המידע המוכרים להם. תנאי הכליאה והבידוד אף יוצרים סיכון מוגבר לפגיעה בזכויות האסירים מאחורי חומות בית הכלא – באין רואה – דבר המגביר את הצורך בשקיפות ובהנגשת מידע על זכויות האסירים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות