בתגובתו לעתירת המוקד נגד השימוש הגורף במעצרי לילה של קטינים פלסטינים: הצבא מצהיר כי מעצרי לילה ימשיכו להוות האמצעי העיקרי להבאת קטינים לחקירה ומודיע כי הנוהל המתגבש עתה לזימון קטינים לחקירה יחול במיעוט המקרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
06.05.2021
בתגובתו לעתירת המוקד נגד השימוש הגורף במעצרי לילה של קטינים פלסטינים: הצבא מצהיר כי מעצרי לילה ימשיכו להוות האמצעי העיקרי להבאת קטינים לחקירה ומודיע כי הנוהל המתגבש עתה לזימון קטינים לחקירה יחול במיעוט המקרים
בתגובתו לעתירת המוקד נגד השימוש הגורף במעצרי לילה של קטינים פלסטינים: הצבא מצהיר כי מעצרי לילה ימשיכו להוות האמצעי העיקרי להבאת קטינים לחקירה ומודיע כי הנוהל המתגבש עתה לזימון קטינים לחקירה יחול במיעוט המקרים
ביום 22.11.2020 עתר המוקד לבג"ץ ודרש שדרך המלך תהא זימון קטינים לחקירה באמצעות הוריהם. העתירה מבוססת על מחקר מקיף שערך המוקד בשנים האחרונות, הכולל עשרות עדויות מקטינים שנעצרו מביתם באישון לילה. מן העדויות עולה כי מעצר לילי הינו אמצעי טראומטי ופוגעני ביותר, המשמש את כוחות הביטחון כברירת המחדל להבאת הקטינים, מבלי שקודם לו ניסיון לזמן את הקטין לחקירה. זאת, חרף קיומו של פיילוט לזימון קטינים לחקירה, שראשיתו בשנת 2014, ואשר מידת יישומו בפועל נותרה עלומה חרף כל ניסיונותיו של המוקד לקבל נתונים של ממש בעניין.

בתגובתה לעתירה מיום 2.5.2021, טענה המדינה כי דין העתירה "להידחות בהיעדר עילה להתערבותו של בית המשפט... במדיניות של אופן ביצוע מעצר קטינים פלסטינים...". המדינה טענה כי בדין הבינלאומי כמו גם בדין החל בשטחים הכבושים לא קיימות כל הוראות מחייבות לעניין "עיתוי ואופן המעצר". המדינה טענה כי מעצרי לילה יזומים הם הכרח מבצעי הנובע "מהסיכון הגבוה הנשקף לכוחות הביטחון שמבצעים את המעצרים והרצון לצמצום החיכוך עם האוכלוסייה האזרחית". בד בבד טענה המדינה כי "קטינים שנעצרים באופן יזום במסגרת מבצעי מעצר ליליים, על ידי כוחות הביטחון באיו"ש, הם אך ורק קטינים שיש חשד סביר כי הם מעורבים בעבירות חמורות..." – כפי שהללו מוגדרות על ידי הצבא . בתגובה הובאו נתונים ונימוקים שונים שמתיימרים לבסס את הטענה כי רוב רובם של הקטינים הפלסטינים הנעצרים מדי שנה חשודים בעבירות חמורות המצדיקות, לשיטתו של הצבא, את מעצרם הלילי.

המדינה לא חשפה בתגובה את ההוראות הפנימיות הקיימות בצה"ל הנוגעות למעצר קטינים, אך הודיעה כי היא ערוכה להציגן בפני בית המשפט במעמד צד אחד. המדינה הרחיבה כי קיימת, בין היתר, הוראה למסור להורי הקטין טופס מעצר בערבית בו מצויינים פרטי תחנת המשטרה אליה נלקח הקטין ומספר טלפון באמצעותו ניתן לבדוק היכן הוא נמצא, וכי ישנן הוראות האוסרות על יחס בלתי הולם והמחייבות החזקה בתנאים סבירים, מתן מים ומזון ועוד. כן נטען כי "הוראות אלו נאכפות בקפידה על-ידי הדרגים הפיקודיים, ומחודדות לכוחות הפועלים באיו"ש מעת לעת, כאשר כל טענה להפרה או חריגה מההוראות מתוחקרת ומטופלת על ידי המפקדים וגורמי אכיפת החוק בצה"ל". לא למותר לציין, כי על פי ממצאי המוקד – אותם פרסם בדוח "בחסות החשכה: מעצרי לילה של קטינים פלסטינים בגדה המערבית" – אין כל שחר לטענה כי הוראות אלו מיושמות בשטח, לא כל שכן בהקפדה.

באשר לפיילוט לזימון קטינים, המדינה הצהירה בתגובתה כי הפיילוט הסתיים – ככל הנראה לאחרונה, ורק בעקבות הגשת העתירה. נמסר כי מסיכומו של הפיילוט עולה כי "מתווה של זימון קטינים יכול להביא לצמצום, גם אם קטן, של הכניסות המבצעיות של צה"ל לתוך כפרים וערים פלסטיניים, על החיכוך הכרוך בכך עם האוכלוסייה המקומית; וכן להיטיב עם זכויות קטינים בהליך הפלילי" (הדגשה הוספה). בעקבות זאת, נמסר, כי בחודשים הקרובים צפויה להסתיים עבודת מטה המתקיימת כעת לצורך גיבושו של נוהל מבצעי שיגדיר באילו נסיבות ובאיזה אופן ניתן יהיה לזמן קטין טלפונית. "הנוהל החדש צפוי לחול במצבים שבהם מכלול נסיבות העניין, ובכלל זה הסיכון לביטחון האיזור כתוצאה מפעילות הקטין, טובת החקירה והסיכונים המבצעיים הכרוכים בזימון לחקירה – מאפשר את ניסיון הזימון של הקטין לחקירה חלף מעצרו היזום". בתגובה סופקו נתונים חלקיים המאששים את חששו של המוקד כי הפיילוט אינו אלא אמצעי זניח להלכה ובפועל.

העתירה נקבעה לדיון בפני הרכב ביום 2.8.2021.
הדפסה הדפסה
שיתוף
ביום 22.11.2020 עתר המוקד לבג"ץ ודרש שדרך המלך תהא זימון קטינים לחקירה באמצעות הוריהם. העתירה מבוססת על מחקר מקיף שערך המוקד בשנים האחרונות, הכולל עשרות עדויות מקטינים שנעצרו מביתם באישון לילה. מן העדויות עולה כי מעצר לילי הינו אמצעי טראומטי ופוגעני ביותר, המשמש את כוחות הביטחון כברירת המחדל להבאת הקטינים, מבלי שקודם לו ניסיון לזמן את הקטין לחקירה. זאת, חרף קיומו של פיילוט לזימון קטינים לחקירה, שראשיתו בשנת 2014, ואשר מידת יישומו בפועל נותרה עלומה חרף כל ניסיונותיו של המוקד לקבל נתונים של ממש בעניין.

בתגובתה לעתירה מיום 2.5.2021, טענה המדינה כי דין העתירה "להידחות בהיעדר עילה להתערבותו של בית המשפט... במדיניות של אופן ביצוע מעצר קטינים פלסטינים...". המדינה טענה כי בדין הבינלאומי כמו גם בדין החל בשטחים הכבושים לא קיימות כל הוראות מחייבות לעניין "עיתוי ואופן המעצר". המדינה טענה כי מעצרי לילה יזומים הם הכרח מבצעי הנובע "מהסיכון הגבוה הנשקף לכוחות הביטחון שמבצעים את המעצרים והרצון לצמצום החיכוך עם האוכלוסייה האזרחית". בד בבד טענה המדינה כי "קטינים שנעצרים באופן יזום במסגרת מבצעי מעצר ליליים, על ידי כוחות הביטחון באיו"ש, הם אך ורק קטינים שיש חשד סביר כי הם מעורבים בעבירות חמורות..." – כפי שהללו מוגדרות על ידי הצבא . בתגובה הובאו נתונים ונימוקים שונים שמתיימרים לבסס את הטענה כי רוב רובם של הקטינים הפלסטינים הנעצרים מדי שנה חשודים בעבירות חמורות המצדיקות, לשיטתו של הצבא, את מעצרם הלילי.

המדינה לא חשפה בתגובה את ההוראות הפנימיות הקיימות בצה"ל הנוגעות למעצר קטינים, אך הודיעה כי היא ערוכה להציגן בפני בית המשפט במעמד צד אחד. המדינה הרחיבה כי קיימת, בין היתר, הוראה למסור להורי הקטין טופס מעצר בערבית בו מצויינים פרטי תחנת המשטרה אליה נלקח הקטין ומספר טלפון באמצעותו ניתן לבדוק היכן הוא נמצא, וכי ישנן הוראות האוסרות על יחס בלתי הולם והמחייבות החזקה בתנאים סבירים, מתן מים ומזון ועוד. כן נטען כי "הוראות אלו נאכפות בקפידה על-ידי הדרגים הפיקודיים, ומחודדות לכוחות הפועלים באיו"ש מעת לעת, כאשר כל טענה להפרה או חריגה מההוראות מתוחקרת ומטופלת על ידי המפקדים וגורמי אכיפת החוק בצה"ל". לא למותר לציין, כי על פי ממצאי המוקד – אותם פרסם בדוח "בחסות החשכה: מעצרי לילה של קטינים פלסטינים בגדה המערבית" – אין כל שחר לטענה כי הוראות אלו מיושמות בשטח, לא כל שכן בהקפדה.

באשר לפיילוט לזימון קטינים, המדינה הצהירה בתגובתה כי הפיילוט הסתיים – ככל הנראה לאחרונה, ורק בעקבות הגשת העתירה. נמסר כי מסיכומו של הפיילוט עולה כי "מתווה של זימון קטינים יכול להביא לצמצום, גם אם קטן, של הכניסות המבצעיות של צה"ל לתוך כפרים וערים פלסטיניים, על החיכוך הכרוך בכך עם האוכלוסייה המקומית; וכן להיטיב עם זכויות קטינים בהליך הפלילי" (הדגשה הוספה). בעקבות זאת, נמסר, כי בחודשים הקרובים צפויה להסתיים עבודת מטה המתקיימת כעת לצורך גיבושו של נוהל מבצעי שיגדיר באילו נסיבות ובאיזה אופן ניתן יהיה לזמן קטין טלפונית. "הנוהל החדש צפוי לחול במצבים שבהם מכלול נסיבות העניין, ובכלל זה הסיכון לביטחון האיזור כתוצאה מפעילות הקטין, טובת החקירה והסיכונים המבצעיים הכרוכים בזימון לחקירה – מאפשר את ניסיון הזימון של הקטין לחקירה חלף מעצרו היזום". בתגובה סופקו נתונים חלקיים המאששים את חששו של המוקד כי הפיילוט אינו אלא אמצעי זניח להלכה ובפועל.

העתירה נקבעה לדיון בפני הרכב ביום 2.8.2021.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות