מתלאות "משטר ההיתרים": רק לאחר עתירת המוקד, הנפיק הצבא היתר כניסה "לצרכים מסחריים" לפלסטיני אשר פתח בית דפוס בברטעה א-שרקייה הלכודה בין גדר ההפרדה לקו הירוק המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
07.11.2021
מתלאות "משטר ההיתרים": רק לאחר עתירת המוקד, הנפיק הצבא היתר כניסה "לצרכים מסחריים" לפלסטיני אשר פתח בית דפוס בברטעה א-שרקייה הלכודה בין גדר ההפרדה לקו הירוק
מתלאות "משטר ההיתרים": רק לאחר עתירת המוקד, הנפיק הצבא היתר כניסה "לצרכים מסחריים" לפלסטיני אשר פתח בית דפוס בברטעה א-שרקייה הלכודה בין גדר ההפרדה לקו הירוק

המוקד להגנת הפרט נאבק זה שנים במשטר ההיתרים הדרקוני אותו מחיל הצבא בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין גדר ההפרדה לבין הקו הירוק, שטחים המכונים בפיו "מרחב התפר". משטר היתרים מפלה זה חל רק על האוכלוסייה הפלסטינית, מונע מרובה כניסה אל "מרחב התפר" ומאלץ את יתרתה להצטייד מראש בהיתר לשם כך, בכפוף לנהלי הצבא הסבוכים והדרקוניים. משטר זה מתקיים באישורו של בג"ץ, חרף הפגיעה הקשה בזכותם של פלסטינים לחופש תנועה בארצם-הם, וכן בזכויותיהם לקניין, לחופש העיסוק ועוד. יתרה מזאת, בשנים האחרונות הולך ומקצין משטר ההיתרים בכל הנוגע למתן גישה לאדמות חקלאיות הלכודות ב"מרחב התפר", אשר בעליהן מתגוררים מעברה השני של חומת ההפרדה – נושא העומד במרכזו של דוח חדש של המוקד להגנת הפרט, שכותרתו "נישול זוחל: הגבלות על חקלאות פלסטינית מעבר לגדר ההפרדה".

ביום 9.9.2021 עתר המוקד בשמו של פלסטיני בדרישה שיינתן לו היתר כניסה "לצרכים מסחריים" לצורך הפעלת בית הדפוס שבבעלותו שמצוי בברטעה שב"מרחב התפר". העתירה הוגשה לאחר שבחודש אוגוסט 2021 נמסר לאיש – בעל פה בלבד – כי הוא "מסורב על ידי השב"כ". זאת, מבלי שניתן לו קצה קצהו של נימוק או הסבר לסירוב, בניגוד למתחייב מפסיקת בית המשפט הקובעת כי גם כאשר יש הצדקה להסתרת מידע מודיעיני, על הרשות למסור לנפגע את כל הפרטים האפשריים שהביאו להחלטתה. עוד הלין המוקד על כך שהצבא התעלם כליל מהערר שהוגש בשם האיש. המוקד טען כי בסירובו הבלתי מנומק, פגע הצבא קשות בזכויותיו השונות של העותר, לרבות הזכות לחופש העיסוק והזכות לטיעון, וכן גרם לו נזק כלכלי הולך וגדל.

ביום 18.10.2021 השיבה המדינה כי "לאחר בחינת ערר העותר, נמצא כי יש להנפיק לו את ההיתר המבוקש" אשר יהיה תקף עד לסוף 2021, "בהתאם לחוזה השכירות [למבנה בו מצוי בית הדפוס] שצורף לבקשה". בעקבות דיון בעתירה שהתקיים ביום 20.10.2021, הוסכם על הארכת ההיתר עד לתום 2022, שכן, בינתיים, חידש העותר את חוזה השכירות שלו בשנה נוספת. בפסק הדין שניתן באותו יום, נמתחה ביקורת על התנהלות הצבא, בזו הלשון: "בעתירה זו עלתה שוב התופעה של אי-מתן החלטה על ידי המשיב במועד... יש לקוות שהליך זה והליכים נוספים יתרמו לכך שהתנהלות זו לא תחזור על עצמה". כמו כן, נקבע כי יש להנפיק לעותר את ההיתר ב"תוך מספר ימים (לא יאוחר מעשרה ימים)".

אך תלאותיו של האיש במרדף אחר היתר לא תמו ובסופו של דבר, ביום 31.10.2021 נאלץ המוקד לשוב ולפנות בשמו לבית המשפט, בדרישה כי ינתן לו לאלתר ההיתר לתקופה הקרובה (לאחר שכבר ניתן לו היתר לשנת 2022). המוקד ציין כי "לא ברור מדוע המדינה אינה מסוגלת לקיים את פסק הדין כראוי. התנהלותה של המדינה גורמת לפגיעה קשה בזכויות היסוד של העותר, וכן לסדרה של עיכובים ממושכים שלו במחסום ובמת"ק. בנוסף, הדבר ודאי אינו תורם לאמון של הציבור ברשויות".

לבסוף, ביום 4.11.2021 ניתן לעותר היתר כמבוקש.

הדפסה הדפסה
שיתוף

המוקד להגנת הפרט נאבק זה שנים במשטר ההיתרים הדרקוני אותו מחיל הצבא בשטחי הגדה המערבית הכלואים בין גדר ההפרדה לבין הקו הירוק, שטחים המכונים בפיו "מרחב התפר". משטר היתרים מפלה זה חל רק על האוכלוסייה הפלסטינית, מונע מרובה כניסה אל "מרחב התפר" ומאלץ את יתרתה להצטייד מראש בהיתר לשם כך, בכפוף לנהלי הצבא הסבוכים והדרקוניים. משטר זה מתקיים באישורו של בג"ץ, חרף הפגיעה הקשה בזכותם של פלסטינים לחופש תנועה בארצם-הם, וכן בזכויותיהם לקניין, לחופש העיסוק ועוד. יתרה מזאת, בשנים האחרונות הולך ומקצין משטר ההיתרים בכל הנוגע למתן גישה לאדמות חקלאיות הלכודות ב"מרחב התפר", אשר בעליהן מתגוררים מעברה השני של חומת ההפרדה – נושא העומד במרכזו של דוח חדש של המוקד להגנת הפרט, שכותרתו "נישול זוחל: הגבלות על חקלאות פלסטינית מעבר לגדר ההפרדה".

ביום 9.9.2021 עתר המוקד בשמו של פלסטיני בדרישה שיינתן לו היתר כניסה "לצרכים מסחריים" לצורך הפעלת בית הדפוס שבבעלותו שמצוי בברטעה שב"מרחב התפר". העתירה הוגשה לאחר שבחודש אוגוסט 2021 נמסר לאיש – בעל פה בלבד – כי הוא "מסורב על ידי השב"כ". זאת, מבלי שניתן לו קצה קצהו של נימוק או הסבר לסירוב, בניגוד למתחייב מפסיקת בית המשפט הקובעת כי גם כאשר יש הצדקה להסתרת מידע מודיעיני, על הרשות למסור לנפגע את כל הפרטים האפשריים שהביאו להחלטתה. עוד הלין המוקד על כך שהצבא התעלם כליל מהערר שהוגש בשם האיש. המוקד טען כי בסירובו הבלתי מנומק, פגע הצבא קשות בזכויותיו השונות של העותר, לרבות הזכות לחופש העיסוק והזכות לטיעון, וכן גרם לו נזק כלכלי הולך וגדל.

ביום 18.10.2021 השיבה המדינה כי "לאחר בחינת ערר העותר, נמצא כי יש להנפיק לו את ההיתר המבוקש" אשר יהיה תקף עד לסוף 2021, "בהתאם לחוזה השכירות [למבנה בו מצוי בית הדפוס] שצורף לבקשה". בעקבות דיון בעתירה שהתקיים ביום 20.10.2021, הוסכם על הארכת ההיתר עד לתום 2022, שכן, בינתיים, חידש העותר את חוזה השכירות שלו בשנה נוספת. בפסק הדין שניתן באותו יום, נמתחה ביקורת על התנהלות הצבא, בזו הלשון: "בעתירה זו עלתה שוב התופעה של אי-מתן החלטה על ידי המשיב במועד... יש לקוות שהליך זה והליכים נוספים יתרמו לכך שהתנהלות זו לא תחזור על עצמה". כמו כן, נקבע כי יש להנפיק לעותר את ההיתר ב"תוך מספר ימים (לא יאוחר מעשרה ימים)".

אך תלאותיו של האיש במרדף אחר היתר לא תמו ובסופו של דבר, ביום 31.10.2021 נאלץ המוקד לשוב ולפנות בשמו לבית המשפט, בדרישה כי ינתן לו לאלתר ההיתר לתקופה הקרובה (לאחר שכבר ניתן לו היתר לשנת 2022). המוקד ציין כי "לא ברור מדוע המדינה אינה מסוגלת לקיים את פסק הדין כראוי. התנהלותה של המדינה גורמת לפגיעה קשה בזכויות היסוד של העותר, וכן לסדרה של עיכובים ממושכים שלו במחסום ובמת"ק. בנוסף, הדבר ודאי אינו תורם לאמון של הציבור ברשויות".

לבסוף, ביום 4.11.2021 ניתן לעותר היתר כמבוקש.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות