ברוב דעות, בג"ץ אישר הריסה עונשית של בית נוסף בגדה המערבית: אישה וארבעה ילדים יוותרו ללא קורת גג המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
06.02.2022
ברוב דעות, בג"ץ אישר הריסה עונשית של בית נוסף בגדה המערבית: אישה וארבעה ילדים יוותרו ללא קורת גג
ברוב דעות, בג"ץ אישר הריסה עונשית של בית נוסף בגדה המערבית: אישה וארבעה ילדים יוותרו ללא קורת גג

ביום 4.2.2022 אישר בג"ץ ברוב דעות את הריסתה של דירת מגורים בקומה העליונה בבית בן שתי קומות בכפר סילת אל-חארת'יה בגדה המערבית. המדובר בביתם של אישה וארבעת ילדיה הקטינים בני 10-4, בה התגורר עד למעצרו אבי המשפחה, החשוד בביצוע פיגוע קטלני ביום 16.12.2021.  

בפסק הדין העיקרי, שחיבר השופט מינץ, נדחו טענותיו העקרוניות של המוקד על כך שמדובר בענישה קולקטיבית אסורה במעטה של הרתעה. כן נדחתה טענת המוקד לגופו של מקרה, על כך שאין הצדקה להפעלת תקנה 119, שעה שטרם נחשף מה טיבם של החשדות והראיות לכאורה בעניין מעורבותו של אבי המשפחה בפיגוע, אשר טרם הוגש נגדו כתב אישום. בעניין סוגיית התועלת לצורכי הרתעה, כתב השופט מינץ, כי "הנחת היסוד היא כי התשתית העובדתית המוצגת על ידי המשיבים [במעמד צד אחד]... היא מדויקת ומהימנה". 

בדעת מיעוט, חזר השופט קרא על עמדתו כי נחוץ לקיים דיון מעמיק בהרכב מורחב בשאלות העקרוניות העולות משימוש בתקנה 119. השופט קרא אף חזר על עמדתו כי נוכח חפותם המוחלטת של בני הבית – ללא כל ידיעה מראש או הזדהות בדיעבד – "הפעלת הסנקציה היא ענישה קולקטיבית בלתי סבירה ובלתי מידתית שאין לה בסיס משפטי". השופט קרא הבהיר כי עצם ההחלטה להורות על הריסת הבית, עוד בטרם נסתיימה באופן רשמי החקירה בעניין החשוד, "מעלה שאלות משפטיות לא קלות". השופט שב וכתב כי לדידו, אין בסיס של ממש להנחה כי הריסה מובילה להרתעה, וכי "שימוש בסנקציה כה פוגענית... אינה יכולה להיות מבוססת טוטאלית על 'מכלול' של הערכות עמומות. היא צריכה להיות מבוססת בנתונים מוצקים וברורים, אשר נאספו במתודולוגיה ברורה ותקפה. בעניינו לא הוצגו נתונים כאלה... על כן, ההחלטה להרוס את הדירה התקבלה באופן בלתי מיודע, ומשכך לוקה לדידי בחוסר סבירות ובחוסר מידתיות". קרא אף מתח ביקורת על כך שהמשפחה שמעה על ההחלטה להוציא צו הריסה מהתקשורת, וסבר כי יש תוקף לטענת העותרים כי הדבר מעיד שתכליתה האמיתית של הסנקציה היא ענישה ולא הרתעה.

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 4.2.2022 אישר בג"ץ ברוב דעות את הריסתה של דירת מגורים בקומה העליונה בבית בן שתי קומות בכפר סילת אל-חארת'יה בגדה המערבית. המדובר בביתם של אישה וארבעת ילדיה הקטינים בני 10-4, בה התגורר עד למעצרו אבי המשפחה, החשוד בביצוע פיגוע קטלני ביום 16.12.2021.  

בפסק הדין העיקרי, שחיבר השופט מינץ, נדחו טענותיו העקרוניות של המוקד על כך שמדובר בענישה קולקטיבית אסורה במעטה של הרתעה. כן נדחתה טענת המוקד לגופו של מקרה, על כך שאין הצדקה להפעלת תקנה 119, שעה שטרם נחשף מה טיבם של החשדות והראיות לכאורה בעניין מעורבותו של אבי המשפחה בפיגוע, אשר טרם הוגש נגדו כתב אישום. בעניין סוגיית התועלת לצורכי הרתעה, כתב השופט מינץ, כי "הנחת היסוד היא כי התשתית העובדתית המוצגת על ידי המשיבים [במעמד צד אחד]... היא מדויקת ומהימנה". 

בדעת מיעוט, חזר השופט קרא על עמדתו כי נחוץ לקיים דיון מעמיק בהרכב מורחב בשאלות העקרוניות העולות משימוש בתקנה 119. השופט קרא אף חזר על עמדתו כי נוכח חפותם המוחלטת של בני הבית – ללא כל ידיעה מראש או הזדהות בדיעבד – "הפעלת הסנקציה היא ענישה קולקטיבית בלתי סבירה ובלתי מידתית שאין לה בסיס משפטי". השופט קרא הבהיר כי עצם ההחלטה להורות על הריסת הבית, עוד בטרם נסתיימה באופן רשמי החקירה בעניין החשוד, "מעלה שאלות משפטיות לא קלות". השופט שב וכתב כי לדידו, אין בסיס של ממש להנחה כי הריסה מובילה להרתעה, וכי "שימוש בסנקציה כה פוגענית... אינה יכולה להיות מבוססת טוטאלית על 'מכלול' של הערכות עמומות. היא צריכה להיות מבוססת בנתונים מוצקים וברורים, אשר נאספו במתודולוגיה ברורה ותקפה. בעניינו לא הוצגו נתונים כאלה... על כן, ההחלטה להרוס את הדירה התקבלה באופן בלתי מיודע, ומשכך לוקה לדידי בחוסר סבירות ובחוסר מידתיות". קרא אף מתח ביקורת על כך שהמשפחה שמעה על ההחלטה להוציא צו הריסה מהתקשורת, וסבר כי יש תוקף לטענת העותרים כי הדבר מעיד שתכליתה האמיתית של הסנקציה היא ענישה ולא הרתעה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות