המוקד להגנת הפרט - במשך למעלה משנתיים מנע שב"ס מאם תושבת הגדה לבקר את בנה האסיר המוחזק בהפרדה ממושכת על רקע מחלה נפשית קשה; בעקבות עתירת המוקד, הותר ביקורה של האם
חזרה לעמוד הקודם
26.05.2022

במשך למעלה משנתיים מנע שב"ס מאם תושבת הגדה לבקר את בנה האסיר המוחזק בהפרדה ממושכת על רקע מחלה נפשית קשה; בעקבות עתירת המוקד, הותר ביקורה של האם

מזה שנים רבות ישראל כולאת עצורים ואסירים פלסטינים תושבי השטחים הכבושים במתקני שב"ס המצויים בתוך שטחה, וזאת בניגוד למשפט הבינלאומי. החזקתם של כלואים פלסטינים בשטח מדינת ישראל מביאה לפגיעה קשה בזכות לביקורי משפחה בכלא, אשר מהווה זכות יסוד הנתונה לכלואים הפלסטינים ולקרוביהם גם יחד. לא פעם, מסרבות ביד קלה רשויות ישראל הנוגעות בדבר – הצבא או שב"ס – לאפשר לבן משפחה מדרגת קרבה ראשונה לבקר את יקירו הכלוא, תוך התעלמות מכך שככלל מדובר באמצעי הקשר היחיד ביניהם, שכן כלואים המסווגים כביטחוניים אינם מורשים לשוחח עם משפחותיהם באמצעות הטלפון. כך גם במקרה שלהלן, שחומרתו נעוצה בנתק הממושך שנגרם בין אם לבנה האסיר המרצה מאסר עולם ומוחזק זה שנים ארוכות בהפרדה מכלואים אחרים, בשל – כך לטענת שב"ס – תופעותיה הקשות של מחלה נפשית ממנה הוא סובל.

הוריו של האסיר – אביו הביולוגי ואמו החורגת, שנישאה לאב לפני שנים בעקבות פטירתה של האם הביולוגית – הקפידו לבקר את בנם הכלוא באופן סדיר, בעזרת ההסעות הייעודיות שמארגן הצלב האדום הבינלאומי, ולאחר שהצבא התיר את כניסתם לישראל לצורך זה. ואולם, חודשיים לאחר שנפטר האב בספטמבר 2019, כאשר נכנסה האם לישראל לביקור בנה, כפי שנהגה בשנים עברו, נמנעה כניסתה לתוך כלא גלבוע ונמסר לה שהיא אינה יכולה לבקרו עד שהכלוא לא יגיש בקשה לכך.

בעקבות פניית האם, שלח המוקד להגנת הפרט מכתב תקיף לכלא גלבוע על מניעת כניסתה לביקור של האם בטענה פרוצדורלית, בייחוד שעה שמדובר בדמות ההורית היחידה שנותרה לאסיר המבודד. ואולם, לא התקבל כל מענה לפנייה ואף לא לתזכורת ששלח המוקד בעניין. בחלוף מספר חודשים במהלכם לא התקיימו ביקורים בכלא בשל התפרצות מגיפת הקורונה, שבה והגיעה האישה לכלא לביקור בנה – גם הפעם מכוח היתר עדכני מטעם הצבא ובאמצעות הסעה מוסדרת של הצלב האדום – ופעם נוספת נמנעה כניסתה, הפעם בטענה של היעדר קירבה משפחתית.  

משהתברר שהכלוא הועבר לכלא ניצן, פנה המוקד אל קצין האסירים של כלא זה בבקשה להסדיר את ביקור האם, ובשיחה טלפונית שהתקיימה ביום 23.9.2021, דרש הקצין מנציגת המוקד כי יישלחו מסמכים המוכיחים את נישואיה של האם לאביו המנוח של העותר. מסמכים אלו נשלחו בו ביום, ולאחר קבלתם מסר הקצין כי האסיר כבר הועבר לכלא אשל.

לאחר שהאסיר הועבר פעם נוספת לכלא אחר, הפעם לכלא רימונים, פנה המוקד ביום 27.10.2021 לקצינת האסירים שם לצורך הסדרת הביקור, וצירף לפנייה את המסמכים המוכיחים את נישואי הוריו של האסיר. רק כחודש לאחר מכן התקבל מענה תמוה, ובו נמסר כי לא ניתן לאשר את הכניסה, משום ש"נדרש אישור מקדים של הצלב האדום" וכי פרטיה של האם אינם מופיעים ברשימת המבקרים המאושרים לכניסה. פנייה נוספת של המוקד לא העלתה פרי, ומשכך הגיש המוקד עתירת אסיר לבית המשפט לעניינים מינהליים ביום 23.2.2022.  

ביום 8.5.2022, כשבוע לפני מועד הדיון שנקבע בעתירה, מסרה הלשכה המשפטית של שב"ס למוקד כי אין מניעה לביקור הבן, וכל שעל האם לעשות לשם כך הוא להירשם באמצעות הצלב האדום למועד הביקורים הבא, כדי שתופיע ברשימה המועברת לכלא.

וכך, ביום 25.5.2022 – לאחר נתק של למעלה משנתיים וחצי – הגיעה האם לביקור בנה.