המוקד להגנת הפרט - פלסטיני קשיש וחולה יליד ירושלים התגורר בעירו משך שנים מכוח אשרת תייר בלבד: רק בעקבות מאבק משפטי ממושך, ניתן לו מעמד ארעי
חזרה לעמוד הקודם
28.04.2022

פלסטיני קשיש וחולה יליד ירושלים התגורר בעירו משך שנים מכוח אשרת תייר בלבד: רק בעקבות מאבק משפטי ממושך, ניתן לו מעמד ארעי

בשנת 1997, סמוך להגיעו לגיל גמלאות, שב להתגורר בירושלים המזרחית פלסטיני יליד 1934, שעזב את העיר בשנות השישים של המאה הקודמת והשתקע בארצות הברית, שם נישא לאזרחית אמריקאית, גידל עמה את שני ילדיהם, ושימש כפרופסור לכלכלה ולמנהל עסקים. בתחילת שנת 2000 הגישה אמו בקשה לאיחוד משפחות. הבקשה נדחתה תוך זמן קצר בטענה שאינה עומדת בקריטריונים, מהטעם שמדובר בבן בגיר, ולא בקטין הנלווה לאמו, אך משרד הפנים הוסיף ומסר שהעניין יועבר לוועדה הבינמשרדית המייעצת לגבי מתן מעמד במקרים הומניטאריים. במאי אותה שנה, הוחלט בהמלצת הוועדה לתת לאיש מעמד ארעי מסוג א/5. ואולם, לאחר שנודע למשרד הפנים כי האם נפטרה זמן קצר קודם לקבלת ההחלטה, היא בוטלה, ולאיש נמסר כי בקשתו מסורבת. בעקבות עתירה לבג"ץ, נדון עניינו של האיש פעם נוספת בוועדה, אך הוא סורב גם בפעם זו.

האיש חלה בסרטן ואף עבר ניתוח לב פתוח. בעקבות זאת, החל בסוף שנת 2006 ועד לראשית 2009, האיש ניהל מאבקים להסדרת מעמדו מטעמים הומניטאריים, ולאחר שעניינו נדון בוועדה ההומניטארית, הוחלט לאפשר לו לשהות בישראל באמצעות אשרות תייר, ובלבד שהעלויות הכרוכות בטיפול במחלתו תהיינה על חשבונו (אשרת תייר אינה מקנה זכאות לביטוח בריאות ממלכתי).

בנובמבר 2018 הגיש המוקד בקשה לשדרג את מעמדו של האיש – נוכח העובדה שחלפו למעלה מ-20 שנה בהן הוא מתגורר בעיר הולדתו, בעשור מתוכן הוא מחזיק באשרות תייר, וכן נוכח גילו המתקדם ומצבו הבריאותי הרעוע. זמן רב לא התקבל כל מענה, ורק בעקבות ערר בגין אי מענה שהגיש המוקד לבית הדין לעררים – ויום אחד בלבד לפני הדיון שנקבע בעניין – נמסר כי הבקשה מסורבת. לפיכך, ביום 25.5.2020 הגיש המוקד לבית הדין ערר התוקף את הסירוב.

בעקבות דיון שנערך בעניין, כתב הדיין חנניה גוגנהיים בפסק דין מיום 24.3.2021, כי "בית הדין מציע למשיב כי ככל שתוגש בקשה חדשה היא תיבחן לאור התנהלותו של העורר אשר נראית שהיא ללא דופי, וכן לאור ההיסטוריה של העורר אשר נולד בירושלים וגדל בה לאורך שנים רבות, ואף עתה שוהה בירושלים כחוק שנים רבות מאוד, ואשר מבקש לשהות לעת זקנתו בשלווה ללא צורך בקשיים ביורוקרטיים למיניהם, ובתחושת שייכות למקום מבלי להיות רק תייר בו. ככל שניתן לאור גילו של העורר, ראוי שהמשיב יתן את החלטתו בבקשה לכשתוגש במסגרת זמנים סבירה". בעקבות זאת, הוגשה בקשה חדשה בשמו של האיש באפריל 2021, אך חרף תזכורות חוזרות ונשנות ששלח המוקד, משרד הפנים לא שלח כל מענה בעניין משך חודשים ארוכים. בלית ברירה, ביום 29.9.2021 הגיש המוקד פעם נוספת ערר בגין אי מענה לבית הדין לעררים.

בעקבות זאת, הודיע משרד הפנים כי האיש מוזמן לשימוע בלשכה שבירושלים המזרחית וטען כי נוכח זימון זה הערר מיצה עצמו ודינו להימחק. בתגובתו, טען המוקד כי הסעד שהתבקש טרם ניתן וכי סופו של העניין רחוק מסיומו, ולפיכך הערר הותר על כנו. לבסוף, לאחר שימוע שנערך במשרד הפנים ביום 8.2.2022, החליטה הוועדה הבינמשרדית ביום 27.4.2022, לתת לאיש בן ה-87 מעמד ארעי (א/5) בעיר הולדתו, בה הוא מתגורר ברציפות קרוב ל-24 שנים.