המוקד לשב"ס: יש להתאים את תנאי הכליאה בכלא דמון לצורכיהן של האסירות הפלסטיניות הכלואות שם ולהפסיק את הפגיעה הפולשנית בפרטיותן המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
10.07.2022
המוקד לשב"ס: יש להתאים את תנאי הכליאה בכלא דמון לצורכיהן של האסירות הפלסטיניות הכלואות שם ולהפסיק את הפגיעה הפולשנית בפרטיותן
המוקד לשב"ס: יש להתאים את תנאי הכליאה בכלא דמון לצורכיהן של האסירות הפלסטיניות הכלואות שם ולהפסיק את הפגיעה הפולשנית בפרטיותן

ביום 5.7.2022 פנה המוקד לנציבת שירות בתי הסוהר (שב"ס), רב גונדר קטי פרי, בדרישה שתנאי הכליאה של אסירות פלסטיניות המוחזקות בבית כלא דמון יותאמו למגדרן ולרקע התרבותי-מסורתי להן משתייכות רובן, כדי להבטיח את זכותן לכבוד וכן את זכותן לשוויון ביחס לאוכלוסיית הגברים הכלואים. המוקד הבהיר כי מהכלואות נשללת התחושה הבסיסית של פרטיות ומרחב אישי במידה שאינה נדרשת מעצם כליאתן, וכי הן אינן יכולות לקיים שגרה יומיומית כמו זו המתאפשרת לכלואים גברים בשל העובדה שסוהרים גברים רבים נמנים עם הסגל באגף בו הן מוחזקות.

המוקד הבהיר כי פגיעותן הייחודית של נשים כלואות נובעת ככלל מצרכיהן הבריאותיים המיוחדים, שאין להם מענה בבתי הכלא נשים – מוסדות אשר התפתחו מעיקרם לכליאת גברים – לרבות חוסר באמצעי היגיינה הולמים, תזונה מתאימה, וטיפולים רפואיים ואחרים הייחודיים לנשים. חוסר רגישות מגדרית זה גורם לפגיעה יתרה כאשר מדובר בנסיבות של סכסוך, בו הכלואות משתייכות לקבוצה אתנית לאומית שונה מזו של הרשות הכולאת. דווקא במצבים אלה, הדגיש המוקד יש חשיבות רבה להחלת הסטנדרטים הבינלאומיים אותם קבע האו"ם במסגרת כללי בנגקוק משנת 2010, המגדירים כללים מנחים בנוגע לצרכים הייחודיים של נשים כלואות.

המוקד תיאר את המצב השורר בכלא דמון, בו מחזיק שב"ס את כלל האסירות הפלסטיניות המסווגות כביטחוניות. באגף הנשים בכלא זה פועלות ללא הרף מצלמות אבטחה, אשר הנהלת הכלא מסרבת לכסותן, וזאת בניגוד למצב ששרר בכלא השרון, בו הוחזקו כלואות פלסטיניות בעבר, שם מצלמות האבטחה לא הופעלו ואף כוסו. המוקד קבל במכתבו על כך שהנהלת כלא דמון אינה מגלה רגישות מינימלית לעובדת היותן של הכלואות פלסטיניות מוסלמיות מרקע מסורתי-שמרני, ומאיישת בגברים את סגל הסוהרים באגף,  וזאת בניגוד לקבוע בסטנדרט המינימלי לכליאה אותו קבע האו"ם. העובדה שסוהרים גברים יכולים לנכוח או להשקיף באופן רצוף על פעילויותיהן היומיומיות של הכלואות, פוגעת קשות בתחושת הביטחון ובתפיסת הצניעות של הכלואות, ולמעשה משתקת אותן ומונעת מהן לעשות שימוש הולם בחצר. בשל כך, חלקן נמנעות כליל מחשיפה לאור השמש או מפעילות גופנית – שכן הן לא יסירו את כיסויי הראש בידיעה שגברים עשויים לצפות בהן – והן חשופות לסכנות הבריאותיות שהדבר גורם. ואכן, בתצהירים אותם גבה המוקד מאסירות הכלא, עלה כי אצל רבות התפתחו תופעות הקשורות בהעדר חשיפה לשמש, לרבות בעיות עור, כאבי שרירים ועצמות ונשירת שיער. זאת ועוד. המוקד ציין כי סוהרים גברים נמצאים – פיזית או באמצעות מצלמות – גם ביתר איזורי המחייה הציבוריים של הנשים ובמעבר ביניהם, לרבות השירותים, איזורי הפנאי והשינה ובייחוד המקלחות – אשר הגישה אליהן, בנוסף, מותרת רק לפרקי זמן קצרים במהלך היום. נציגת האסירות באגף העידה שנושא זה עלה פעמים רבות בשיחות עם הגורמים הרלוונטיים בשב"ס אך האחרונים עמדו על סירובם לכיסוי המצלמות ולו לשעה ביום ואף להצבת סוהרות במקום סוהרים.

אשר על כן, דרש המוקד כי באגף הנשים בכלא דמון יכוסו מצלמות האבטחה שבחצר, כי תוסדר גישה למקלחות שלא תהיה חשופה לתצפית של סוהרים, וכי השמירה על הכלואות תעשה על ידי סוהרות בלבד.

* ביום 10.7.2022 התקבלה תגובה מכלא דמון, אשר אינה כוללת מענה ענייני לטענות המוקד, אלא תיאור "חיובי" של התנאים בכלא, לרבות העובדה כי "המצלמות אינן מותקנות בתאים ואינן מצלמות את מקלחות האגף" וכי "לאוכלוסיית האסירות הביטחוניות מתאפשר ללבוש את לבושן המסורתי, לרבות כיסוי ראש".

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 5.7.2022 פנה המוקד לנציבת שירות בתי הסוהר (שב"ס), רב גונדר קטי פרי, בדרישה שתנאי הכליאה של אסירות פלסטיניות המוחזקות בבית כלא דמון יותאמו למגדרן ולרקע התרבותי-מסורתי להן משתייכות רובן, כדי להבטיח את זכותן לכבוד וכן את זכותן לשוויון ביחס לאוכלוסיית הגברים הכלואים. המוקד הבהיר כי מהכלואות נשללת התחושה הבסיסית של פרטיות ומרחב אישי במידה שאינה נדרשת מעצם כליאתן, וכי הן אינן יכולות לקיים שגרה יומיומית כמו זו המתאפשרת לכלואים גברים בשל העובדה שסוהרים גברים רבים נמנים עם הסגל באגף בו הן מוחזקות.

המוקד הבהיר כי פגיעותן הייחודית של נשים כלואות נובעת ככלל מצרכיהן הבריאותיים המיוחדים, שאין להם מענה בבתי הכלא נשים – מוסדות אשר התפתחו מעיקרם לכליאת גברים – לרבות חוסר באמצעי היגיינה הולמים, תזונה מתאימה, וטיפולים רפואיים ואחרים הייחודיים לנשים. חוסר רגישות מגדרית זה גורם לפגיעה יתרה כאשר מדובר בנסיבות של סכסוך, בו הכלואות משתייכות לקבוצה אתנית לאומית שונה מזו של הרשות הכולאת. דווקא במצבים אלה, הדגיש המוקד יש חשיבות רבה להחלת הסטנדרטים הבינלאומיים אותם קבע האו"ם במסגרת כללי בנגקוק משנת 2010, המגדירים כללים מנחים בנוגע לצרכים הייחודיים של נשים כלואות.

המוקד תיאר את המצב השורר בכלא דמון, בו מחזיק שב"ס את כלל האסירות הפלסטיניות המסווגות כביטחוניות. באגף הנשים בכלא זה פועלות ללא הרף מצלמות אבטחה, אשר הנהלת הכלא מסרבת לכסותן, וזאת בניגוד למצב ששרר בכלא השרון, בו הוחזקו כלואות פלסטיניות בעבר, שם מצלמות האבטחה לא הופעלו ואף כוסו. המוקד קבל במכתבו על כך שהנהלת כלא דמון אינה מגלה רגישות מינימלית לעובדת היותן של הכלואות פלסטיניות מוסלמיות מרקע מסורתי-שמרני, ומאיישת בגברים את סגל הסוהרים באגף,  וזאת בניגוד לקבוע בסטנדרט המינימלי לכליאה אותו קבע האו"ם. העובדה שסוהרים גברים יכולים לנכוח או להשקיף באופן רצוף על פעילויותיהן היומיומיות של הכלואות, פוגעת קשות בתחושת הביטחון ובתפיסת הצניעות של הכלואות, ולמעשה משתקת אותן ומונעת מהן לעשות שימוש הולם בחצר. בשל כך, חלקן נמנעות כליל מחשיפה לאור השמש או מפעילות גופנית – שכן הן לא יסירו את כיסויי הראש בידיעה שגברים עשויים לצפות בהן – והן חשופות לסכנות הבריאותיות שהדבר גורם. ואכן, בתצהירים אותם גבה המוקד מאסירות הכלא, עלה כי אצל רבות התפתחו תופעות הקשורות בהעדר חשיפה לשמש, לרבות בעיות עור, כאבי שרירים ועצמות ונשירת שיער. זאת ועוד. המוקד ציין כי סוהרים גברים נמצאים – פיזית או באמצעות מצלמות – גם ביתר איזורי המחייה הציבוריים של הנשים ובמעבר ביניהם, לרבות השירותים, איזורי הפנאי והשינה ובייחוד המקלחות – אשר הגישה אליהן, בנוסף, מותרת רק לפרקי זמן קצרים במהלך היום. נציגת האסירות באגף העידה שנושא זה עלה פעמים רבות בשיחות עם הגורמים הרלוונטיים בשב"ס אך האחרונים עמדו על סירובם לכיסוי המצלמות ולו לשעה ביום ואף להצבת סוהרות במקום סוהרים.

אשר על כן, דרש המוקד כי באגף הנשים בכלא דמון יכוסו מצלמות האבטחה שבחצר, כי תוסדר גישה למקלחות שלא תהיה חשופה לתצפית של סוהרים, וכי השמירה על הכלואות תעשה על ידי סוהרות בלבד.

* ביום 10.7.2022 התקבלה תגובה מכלא דמון, אשר אינה כוללת מענה ענייני לטענות המוקד, אלא תיאור "חיובי" של התנאים בכלא, לרבות העובדה כי "המצלמות אינן מותקנות בתאים ואינן מצלמות את מקלחות האגף" וכי "לאוכלוסיית האסירות הביטחוניות מתאפשר ללבוש את לבושן המסורתי, לרבות כיסוי ראש".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות