המוקד להגנת הפרט - בעקבות עתירת המוקד ובעיכוב של כחצי שנה: הצבא איפשר לחקלאים מכפר ת'ולת' להגיע לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" למשך שלושה ימים לביצוע עבודות חריש
חזרה לעמוד הקודם
14.08.2022

בעקבות עתירת המוקד ובעיכוב של כחצי שנה: הצבא איפשר לחקלאים מכפר ת'ולת' להגיע לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" למשך שלושה ימים לביצוע עבודות חריש

ביום 12.6.2022 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בשם ראש עיריית הכפר ת'ולת' שבגדה המערבית ושני תושבים נוספים מהיישוב בדרישה כי הצבא יסיר את גדר התיל שהוצבה במקום שער "ראס אלטירה" שבגדר ההפרדה, וכן את חסימת הבטון שהוצבה מולו, המונעת מתושבי הכפר להגיע אל אדמותיהם המצויות מעבר לגדר, ב"מרחב התפר". המוקד דרש בנוסף, כי לאחר הסרת המכשולים, יקבע הצבא מועדים חדשים לפתיחת השער, על מנת לאפשר לחקלאים – שהיתריהם מחייבים את מעברם דרך שער זה בלבד – להגיע לאדמותיהם ולבצע את העבודות החקלאיות הנדרשות.

השער המדובר הינו שער עונתי הנפתח לימים ספורים בשנה בתקופת החריש ובתקופת מסיק הזיתים. בפברואר 2022 הציב הצבא חסימת בטון לפני השער, וכך מנע מהחקלאים המחזיקים בהיתרי כניסה למרחב התפר דרך שער זה להגיע לאדמותיהם עם טרקטורים, חמורים וסוסים רתומים לעגלות וציוד חקלאי כגון מחרשות, כלי עבודה וחומרי ריסוס. כתוצאה מכך, נמנע מהחקלאים המוגבלים למעבר בשער ראס אלטירה לבצע במועד עבודות חקלאיות חיוניות, בין היתר, פינוי קוצים למניעת התפשטות שריפות בקיץ. בהמשך, ותוך התעלמות מפניות המוקד, הציב הצבא לקראת סוף חודש מאי גם גדר תיל במקום השער, וכך מנע מעבר אפילו מהולכי רגל. העתירה הוגשה לאחר שהצבא השיב ביום 8.6.2022 כי "הוחלט כי לא יוסרו החסימות, זאת בעקבות גניבות רבות היוצאות ונכנסות בדרך זו".

בעתירה, טען המוקד כי בג"ץ פסק כי ישראל חייבת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה הנגרמת לבעלי אדמות פלסטינים מבנייתה של גדר ההפרדה וכינונו של משטר ההיתרים בשטחי "מרחב התפר" בתוככי הגדה המערבית. ואילו עתה, חסימת השער נוגדת לחלוטין את הדין בעניין שימור מרקם החיים ב"מרחב התפר" והנגישות לאדמות המצויות שם. המוקד הוסיף כי מדובר בפגיעה קשה ועודפת בזכויות החקלאים לקניין, לחופש העיסוק ולחופש תנועה, העולה כדי ענישה קולקטיבית של תושבים מוגנים חפים מפשע – וזאת נוכח טענת הצבא כי השער נחסם בשל תופעה של גניבות.

בתגובתה המקדמית מיום 20.7.2022, מסרה פרקליטות המדינה כי דין העתירה להידחות, בטענה שחסימת השער היוותה "מניעה נקודתית [ש]אינה תקפה עוד", כי אין כל שינוי במדיניות הצבא לגבי פתיחת השער, וכי הוא נערך לפתיחת השער בתקופה הקרובה. באשר לתשובה אותה קיבל המוקד ביום 8.6.2022, נמסר כי "המענה שניתן נשלח על ידי גורם שאינו מוסמך". לאחר שהמוקד הבהיר לפרקליטות כי לא יסכים למחיקת העתירה אם לא יקבע מתי יפתח השער, נמסר כי פתיחת השער נקבעה לימים 9-11.8.2022, וש"הצורך בפתיחת השער לימים נוספים ייבחן באותה עת". בהמשך אף פורסמו שעות הפתיחה באוגוסט.

בפסק הדין מיום 11.8.2022, נמחקה העתירה לבקשת המוקד ונקבע כי על המדינה לשלם למוקד הוצאות בסך 2,500 ₪, משום ש"ניתן להתרשם... כי הגשת העתירה הביאה להבהרת מדיניות המשיב...".