המוקד לבג"ץ: הצבא ממשיך להשתמש במעצרים ליליים כברירת המחדל להבאת קטינים פלסטינים לחקירה, ללא קשר לחומרת העבירה בה הם נחשדים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
08.12.2022
המוקד לבג"ץ: הצבא ממשיך להשתמש במעצרים ליליים כברירת המחדל להבאת קטינים פלסטינים לחקירה, ללא קשר לחומרת העבירה בה הם נחשדים
המוקד לבג"ץ: הצבא ממשיך להשתמש במעצרים ליליים כברירת המחדל להבאת קטינים פלסטינים לחקירה, ללא קשר לחומרת העבירה בה הם נחשדים

בשלהי 2020 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בדרישה שכוחות הביטחון יחדלו מלנקוט במעצרי לילה יזומים וטראומטיים כאמצעי הראשון להבאה לחקירה של קטינים פלסטינים תושבי הגדה המערבית, ותחת זאת ימצו את האפשרות לזמן אותם לחקירה. העתירה התבססה על מחקר מקיף הכולל עשרות עדויות של קטינים, מהן עולה כי מעצר לילי הינו אמצעי אכזרי ופוגעני ביותר, המשמש את כוחות הביטחון כברירת המחדל להבאת קטינים לחקירה.

בתגובתה מיולי 2021, עדכנה המדינה את בית המשפט כי הצבא והמשטרה גיבשו נוהל חסוי לעניין "זימון קטינים חשודים לפני מעצר יזום באזור יהודה ושומרון". ואולם, הובהר כי הנוהל  לא יחול על קטינים "הדרושים לחקירה שלא על ידי משטרת ישראל" או כאלו הנחשדים ב"עבירות חמורות" או "בעלי עבר פלילי בעבירות חמורות". בעקבות חששו של המוקד כי המצב יישאר בפועל כשהיה – בהינתן שאליבא דכוחות הביטחון, ההגדרה "עבירה חמורה" כוללת טווח נרחב של מעשים בדרגות חומרה שונות – הורה בית המשפט למדינה להגיש הודעה מעדכנת לגבי יישום הנוהל, אשר לאחריה יהיה רשאי המוקד להגיש עתירה מעודכנת. בפברואר 2022 התקבלו נתונים רשמיים בעניין – הן במסגרת הודעתה המעדכנת של המדינה, והן במענה המשטרה לבקשת חופש מידע של המוקד – מהם עלה שאכן לא חל כל שינוי של ממש במדיניות מעצרי לילה יזומים של קטינים פלסטינים, כאילו לא בא לעולם הנוהל המוצהר.

משכך, ביום 2.3.2022, הגיש המוקד עתירה מתוקנת לבג"ץ, בדרישה חוזרת שזימון לחקירה דרך ההורים או האפוטרופוס האחראי יהווה האמצעי העיקרי להבאתם של קטינים פלסטינים לחקירה, וכן בדרישה שהנוהל יתוקן כך שיביא לשינוי של ממש בשטח.

לאחר בקשות דחייה חוזרות מצדה, הגישה המדינה לבסוף, ביום 4.8.2022, את תגובתה לעתירה המעודכנת. בתגובתה, חזרה המדינה על עמדתה במסגרת העתירה המקורית, כי דין העתירה להידחות בהיעדר עילה להתערבות שיפוטית, שכן "מדיניות צה"ל ביחס למעצר קטינים פלסטינים באיו"ש עולה בקנה אחד עם הוראות הדין [הדגשה במקור]", ו"ביתר שאת לאחר שהנוהל הפיקודי נכנס לתוקף... והוא מאפשר זימון לחקירה של קטנים [כך במקור] כשהדבר מתאפשר [הדגשה במקור]...". בהתייחסה לנתונים שהביא המוקד בעתירתו, הבהירה המדינה, בין היתר, כי מעולם לא טענה – ולמעשה כי אין לה כל כוונה – שתהיה לנוהל השפעה נרחבת על היקף ביצוע מעצרי קטינים בגדה.

בהודעתו המעדכנת מיום 7.12.2022, הציג המוקד נתונים המעידים על כך שהמדינה אינה מיישמת את הנוהל ואף לא את ההוראות שקדמו לו, וקטינים ממשיכים להיעצר באופן יזום בלילה מבלי שזומנו קודם לכן לחקירה, גם במקרים בהם הם אינם נחשדים בעבירות חמורות. כתימוכין לטענתו, ציין המוקד כי אף אחת מ-58 המשפחות שפנו אל המוקד בחודשים מאי-אוקטובר 2022 בבקשה לאתר את ילדיהן שנעצרו מבתיהם במעצר יזום בשעות הלילה, לא קיבלה זימון לחקירת הילד קודם לכן (ורק אחת מהן קיבלה בזמן המעצר את הטופס המתחייב מהוראות הצבא המפרט לאיזו תחנה יילקח הקטין ובאיזו עבירה הוא חשוד).

המוקד הוסיף כי מהנתונים שברשותו עולה כי במקרים רבים גם קטינים שאינם נחשדים ב"עבירות חמורות" נלקחים לחקירה באמצעות מעצר לילי יזום, וזאת ללא כל הצדקה אפילו לשיטתו של הצבא. מתוך 58 קטינים שנעצרו באופן זה בחודשים מאי-אוקטובר, רובם שוחררו מבלי שהוגש נגדם כתב אישום, וחלקם שוחררו לאחר יום או יומיים ממועד המעצר הטראומטי.

דיון בעתירה עתיד להתקיים ביום 9.1.2023. ובינתיים ממשיך וגדל מעגל הקטינים והמשפחות שעוברים את טראומת הפלישה הלילית לביתם, ללא שניתנה להם האפשרות להביא את הקטין לחקירה באמצעות זימון.

הדפסה הדפסה
שיתוף

בשלהי 2020 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בדרישה שכוחות הביטחון יחדלו מלנקוט במעצרי לילה יזומים וטראומטיים כאמצעי הראשון להבאה לחקירה של קטינים פלסטינים תושבי הגדה המערבית, ותחת זאת ימצו את האפשרות לזמן אותם לחקירה. העתירה התבססה על מחקר מקיף הכולל עשרות עדויות של קטינים, מהן עולה כי מעצר לילי הינו אמצעי אכזרי ופוגעני ביותר, המשמש את כוחות הביטחון כברירת המחדל להבאת קטינים לחקירה.

בתגובתה מיולי 2021, עדכנה המדינה את בית המשפט כי הצבא והמשטרה גיבשו נוהל חסוי לעניין "זימון קטינים חשודים לפני מעצר יזום באזור יהודה ושומרון". ואולם, הובהר כי הנוהל  לא יחול על קטינים "הדרושים לחקירה שלא על ידי משטרת ישראל" או כאלו הנחשדים ב"עבירות חמורות" או "בעלי עבר פלילי בעבירות חמורות". בעקבות חששו של המוקד כי המצב יישאר בפועל כשהיה – בהינתן שאליבא דכוחות הביטחון, ההגדרה "עבירה חמורה" כוללת טווח נרחב של מעשים בדרגות חומרה שונות – הורה בית המשפט למדינה להגיש הודעה מעדכנת לגבי יישום הנוהל, אשר לאחריה יהיה רשאי המוקד להגיש עתירה מעודכנת. בפברואר 2022 התקבלו נתונים רשמיים בעניין – הן במסגרת הודעתה המעדכנת של המדינה, והן במענה המשטרה לבקשת חופש מידע של המוקד – מהם עלה שאכן לא חל כל שינוי של ממש במדיניות מעצרי לילה יזומים של קטינים פלסטינים, כאילו לא בא לעולם הנוהל המוצהר.

משכך, ביום 2.3.2022, הגיש המוקד עתירה מתוקנת לבג"ץ, בדרישה חוזרת שזימון לחקירה דרך ההורים או האפוטרופוס האחראי יהווה האמצעי העיקרי להבאתם של קטינים פלסטינים לחקירה, וכן בדרישה שהנוהל יתוקן כך שיביא לשינוי של ממש בשטח.

לאחר בקשות דחייה חוזרות מצדה, הגישה המדינה לבסוף, ביום 4.8.2022, את תגובתה לעתירה המעודכנת. בתגובתה, חזרה המדינה על עמדתה במסגרת העתירה המקורית, כי דין העתירה להידחות בהיעדר עילה להתערבות שיפוטית, שכן "מדיניות צה"ל ביחס למעצר קטינים פלסטינים באיו"ש עולה בקנה אחד עם הוראות הדין [הדגשה במקור]", ו"ביתר שאת לאחר שהנוהל הפיקודי נכנס לתוקף... והוא מאפשר זימון לחקירה של קטנים [כך במקור] כשהדבר מתאפשר [הדגשה במקור]...". בהתייחסה לנתונים שהביא המוקד בעתירתו, הבהירה המדינה, בין היתר, כי מעולם לא טענה – ולמעשה כי אין לה כל כוונה – שתהיה לנוהל השפעה נרחבת על היקף ביצוע מעצרי קטינים בגדה.

בהודעתו המעדכנת מיום 7.12.2022, הציג המוקד נתונים המעידים על כך שהמדינה אינה מיישמת את הנוהל ואף לא את ההוראות שקדמו לו, וקטינים ממשיכים להיעצר באופן יזום בלילה מבלי שזומנו קודם לכן לחקירה, גם במקרים בהם הם אינם נחשדים בעבירות חמורות. כתימוכין לטענתו, ציין המוקד כי אף אחת מ-58 המשפחות שפנו אל המוקד בחודשים מאי-אוקטובר 2022 בבקשה לאתר את ילדיהן שנעצרו מבתיהם במעצר יזום בשעות הלילה, לא קיבלה זימון לחקירת הילד קודם לכן (ורק אחת מהן קיבלה בזמן המעצר את הטופס המתחייב מהוראות הצבא המפרט לאיזו תחנה יילקח הקטין ובאיזו עבירה הוא חשוד).

המוקד הוסיף כי מהנתונים שברשותו עולה כי במקרים רבים גם קטינים שאינם נחשדים ב"עבירות חמורות" נלקחים לחקירה באמצעות מעצר לילי יזום, וזאת ללא כל הצדקה אפילו לשיטתו של הצבא. מתוך 58 קטינים שנעצרו באופן זה בחודשים מאי-אוקטובר, רובם שוחררו מבלי שהוגש נגדם כתב אישום, וחלקם שוחררו לאחר יום או יומיים ממועד המעצר הטראומטי.

דיון בעתירה עתיד להתקיים ביום 9.1.2023. ובינתיים ממשיך וגדל מעגל הקטינים והמשפחות שעוברים את טראומת הפלישה הלילית לביתם, ללא שניתנה להם האפשרות להביא את הקטין לחקירה באמצעות זימון.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות