המוקד להגנת הפרט - בג"ץ אישר הריסה עונשית של שני בתים בגדה המערבית, לרבות יחידת דיור בה מתגוררים סבו וסבתו של אחד החשודים
חזרה לעמוד הקודם
15.12.2022

בג"ץ אישר הריסה עונשית של שני בתים בגדה המערבית, לרבות יחידת דיור בה מתגוררים סבו וסבתו של אחד החשודים

ביום 14.12.2022 אישר בג"ץ את הריסתם העונשית של שני בתים בכפר דן, נפת ג'נין, בעקבות אירוע ירי מיום 13.9.2022, במהלכו נהרג חייל, ואשר שני פלסטינים נעצרו בחשד לביצועו. פסק הדין עוסק במאוחד בעתירות שהגיש המוקד בשם שתי המשפחות שבניהן חשודים בירי. בית המשפט דחה כלאחר יד את טענותיו העקרוניות של המוקד על כך שהריסת בתים הינה ענישה קולקטיבית האסורה בתכלית על פי המשפט הבינלאומי; כי האמצעי של הריסת בתים אינו משיג הרתעה, אלא ההיפך; וכי הוא גורם לפגיעה בלתי מידתית בחפים מפשע.

כמו כן, נדחתה טענת המוקד לגופם של המקרים, לפיה אין המדובר בפיגוע אלא בחילופי ירי בין שני צדדים חמושים ומשכך אין מקום להפעלת תקנה 119. בית המשפט קבע בעניין זה כי על פי הראיות המינהליות שהציגה המדינה, האירוע נשוא הצווים אינו "עימות מזויין עם חיילי צה"ל, במובחן מפעולת טרור" כי אם "פיגוע ירי מתוכנן, שבוצע ממניעים לאומניים, כמעשה תגמול על מות חברם של שני המחבלים; אין בעובדה שיעד הפיגוע היה חיילי צה"ל כדי לעקר את היותו מעשה טרור, שעה שמדובר במי שבאו לפגע ולא להילחם...".

לגבי אחד הבתים, אישר בג"ץ פה אחד את הריסתן של הקומה הראשונה, בה מתגוררים הוריו ואחיותיו של החשוד, ואת קומת הגג שאינה בנויה. לגבי הבית האחר, בו מתגוררים הוריו, אחיו וסביו של החשוד, סבר השופט גרוסקופף בדעת מיעוט, כי אין להרוס את חלקו הדרומי של המבנה, שכן הוא מהווה בבירור יחידת דיור נפרדת בה משתמשים באופן בלבדי הסבים של החשוד, ובה שירותים ומטבח נפרדים. ואולם, שני שופטי ההרכב האחרים, כנפי-שטייניץ וסולברג, אישרו ברוב דעות את הריסת המבנה כולו, בקבלם את טענת המדינה כי המדובר ביחידת דיור אחת. על כך הרחיב השופט סולברג, באמרו כי לא ניתן "להקל מעט" על המשפחה "ולהניח לטובתם" כי מדובר בשתי יחידות נפרדות, משום שהדבר יהווה "ניסיון מלאכותי" לצמצם את היקף ההריסה ו"עלול לשחוק את התכלית ההרתעתית שבבסיס השימוש בתקנה 119...".

בכך גזר בית המשפט את גורלם של 12 בני אדם שלא הואשמו בדבר, להיעקר מבתיהם ולהיוותר ללא קורת גג.