בג"ץ אישר הריסה עונשית של בית משפחה בירושלים המזרחית: הפגיעה בשכנים בבחינת "אוי לרשע ואוי לשכנו" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
04.01.2023
בג"ץ אישר הריסה עונשית של בית משפחה בירושלים המזרחית: הפגיעה בשכנים בבחינת "אוי לרשע ואוי לשכנו"
בג"ץ אישר הריסה עונשית של בית משפחה בירושלים המזרחית: הפגיעה בשכנים בבחינת "אוי לרשע ואוי לשכנו"

ביום 3.1.2023 דחה בג"ץ את עתירות המוקד שהוגשו בשם משפחה ושכניה, כולם תושבי קבע מירושלים המזרחית, נגד הריסה עונשית של דירת מגורים בקומה השישית בבניין רב קומות במחנה הפליטים שועפאט. המדובר בדירה בה התגורר הנאשם בביצוע פיגוע במחסום שועפאט ביום 8.10.2022, בו נהרגה חיילת. הדירה הינה ביתם היחידי של אביו, אמו ושלושת אחיו (אחד מהם קטין בן 14) של הנאשם. 

בפסק הדין נדחו טענות המוקד כי הריסת בתים מכוח תקנה 119 מהווה בפועל ענישה קולקטיבית מטעמי נקמה – ולא לצורך הרתעה כטענת המדינה – הגורמת לפגיעה בלתי מידתית בחפים מפשע ואסורה במשפט הבינלאומי. לגופו של עניין, נדחתה טענת המוקד כי אין להרוס את הדירה כולה אלא לאטום את חדרו של המפגע בלבד שכן מדובר בביתה של משפחה בת חמש נפשות. כן נדחתה טענתו החלופית, כי יש לאטום את הדירה ולא להורסה משום שההריסה המתוכננת של הקירות החיצוניים תפגע ביציבות הבניין הבנוי על עמודים, וחשוף לסכנה מיוחדת במקרה של רעידת אדמה. 

בפסק הדין קבע השופט כשר, כי על אף ש"המצב בו נפגעים חפים מפשע... עקב פעולה שנועדה להרתעת הרבים, מעורר קושי של ממש", הריסת הבית מוצדקת לצורך "הצלת חיים" – דהיינו, לצורך הרתעה. בעמדת רוב, קבעו השופטים עמית וגרוסקופף כי אין ראיות לכך שלמי מבני המשפחה היתה מודעות לכך שלקרובם יש כוונה כלשהי לבצע פיגוע – וזאת בניגוד לדעתו החולקת של השופט כשר. אך גם חפותם של בני המשפחה לא נקבעה כגורם המצדיק את ביטול הצו או צמצומו.

בנוגע לפגיעה שתיגרם לשכנים בשל הריסת חלק ממעטפת הבניין, ציין השופט עמית כי הדבר הוא "בבחינת 'אוי לרשע ואוי לשכנו'", וקבע, "ולא בלי התלבטות", כי יש לאשר את צו ההריסה, מאחר ששיטת ההריסה כבר "אושרה בעבר על ידי בית משפט זה...".

זהו פסק הדין הראשון לשנת 2023 המתיר הריסה עונשית של בית משפחה. בשנת 2022 נהרסו 11 בתים מכוח תקנה 119 ובאישורו של בג"ץ. בשנה זו, התיר בג"ץ את מימושם המלא של כל צווי ההריסה העונשית שהובאו לפתחו.

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 3.1.2023 דחה בג"ץ את עתירות המוקד שהוגשו בשם משפחה ושכניה, כולם תושבי קבע מירושלים המזרחית, נגד הריסה עונשית של דירת מגורים בקומה השישית בבניין רב קומות במחנה הפליטים שועפאט. המדובר בדירה בה התגורר הנאשם בביצוע פיגוע במחסום שועפאט ביום 8.10.2022, בו נהרגה חיילת. הדירה הינה ביתם היחידי של אביו, אמו ושלושת אחיו (אחד מהם קטין בן 14) של הנאשם. 

בפסק הדין נדחו טענות המוקד כי הריסת בתים מכוח תקנה 119 מהווה בפועל ענישה קולקטיבית מטעמי נקמה – ולא לצורך הרתעה כטענת המדינה – הגורמת לפגיעה בלתי מידתית בחפים מפשע ואסורה במשפט הבינלאומי. לגופו של עניין, נדחתה טענת המוקד כי אין להרוס את הדירה כולה אלא לאטום את חדרו של המפגע בלבד שכן מדובר בביתה של משפחה בת חמש נפשות. כן נדחתה טענתו החלופית, כי יש לאטום את הדירה ולא להורסה משום שההריסה המתוכננת של הקירות החיצוניים תפגע ביציבות הבניין הבנוי על עמודים, וחשוף לסכנה מיוחדת במקרה של רעידת אדמה. 

בפסק הדין קבע השופט כשר, כי על אף ש"המצב בו נפגעים חפים מפשע... עקב פעולה שנועדה להרתעת הרבים, מעורר קושי של ממש", הריסת הבית מוצדקת לצורך "הצלת חיים" – דהיינו, לצורך הרתעה. בעמדת רוב, קבעו השופטים עמית וגרוסקופף כי אין ראיות לכך שלמי מבני המשפחה היתה מודעות לכך שלקרובם יש כוונה כלשהי לבצע פיגוע – וזאת בניגוד לדעתו החולקת של השופט כשר. אך גם חפותם של בני המשפחה לא נקבעה כגורם המצדיק את ביטול הצו או צמצומו.

בנוגע לפגיעה שתיגרם לשכנים בשל הריסת חלק ממעטפת הבניין, ציין השופט עמית כי הדבר הוא "בבחינת 'אוי לרשע ואוי לשכנו'", וקבע, "ולא בלי התלבטות", כי יש לאשר את צו ההריסה, מאחר ששיטת ההריסה כבר "אושרה בעבר על ידי בית משפט זה...".

זהו פסק הדין הראשון לשנת 2023 המתיר הריסה עונשית של בית משפחה. בשנת 2022 נהרסו 11 בתים מכוח תקנה 119 ובאישורו של בג"ץ. בשנה זו, התיר בג"ץ את מימושם המלא של כל צווי ההריסה העונשית שהובאו לפתחו.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות