המוקד בדו"ח חדש על שיגרת מעצרי הלילה של ילדים פלסטינים על ידי כוחות הביטחון הישראליים: למרות הנוהל החדש, בשנת 2022 המשיך הצבא שלא לזמן ילדים לחקירה, אלא לעצור אותם בפתאומיות גם כשמדובר בחשד לביצוע עבירות קלות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
16.01.2023
המוקד בדו"ח חדש על שיגרת מעצרי הלילה של ילדים פלסטינים על ידי כוחות הביטחון הישראליים: למרות הנוהל החדש, בשנת 2022 המשיך הצבא שלא לזמן ילדים לחקירה, אלא לעצור אותם בפתאומיות גם כשמדובר בחשד לביצוע עבירות קלות
המוקד בדו"ח חדש על שיגרת מעצרי הלילה של ילדים פלסטינים על ידי כוחות הביטחון הישראליים: למרות הנוהל החדש, בשנת 2022 המשיך הצבא שלא לזמן ילדים לחקירה, אלא לעצור אותם בפתאומיות גם כשמדובר בחשד לביצוע עבירות קלות

ביום 16.1.2023 פרסם המוקד דו"ח בשם: "קלה כחמורה: שיגרת מעצרי הלילה של ילדים פלסטינים על ידי כוחות הביטחון הישראליים". זה הדו"ח השלישי שמפרסם המוקד בעניין זה בחמש השנים האחרונות.

הדו"ח סוקר את ההתפתחויות האחרונות במאבקו המשפטי של המוקד נגד מדיניות מעצרי הלילה של ישראל, וחושף נתונים חדשים. בשלהי 2020 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בדרישה שכוחות הביטחון יחדלו מלנקוט במעצרי לילה יזומים וטראומטיים כאמצעי הראשון להבאה לחקירה של ילדים פלסטינים תושבי הגדה המערבית, ותחת זאת ימצו את האפשרות לזמן אותם לחקירה. העתירה התבססה על מחקר מקיף הכולל עשרות עדויות של ילדים, מהן עולה כי מעצר לילי הינו אמצעי אכזרי ופוגעני ביותר, המשמש את כוחות הביטחון כברירת המחדל להבאת ילדים לחקירה.

בתגובתה לעתירה מיולי 2021, עדכנה המדינה כי הצבא והמשטרה גיבשו נוהל חסוי לעניין "זימון קטינים חשודים לפני מעצר יזום באזור יהודה ושומרון". ואולם, הובהר כי הנוהל  לא יחול על ילדים "הדרושים לחקירה שלא על ידי משטרת ישראל" או כאלו הנחשדים ב"עבירות חמורות" או "בעלי עבר פלילי בעבירות חמורות". בית המשפט הורה למדינה להגיש הודעה מעדכנת לגבי יישום הנוהל, אשר לאחריה יהיה רשאי המוקד להגיש עתירה מעודכנת. בפברואר 2022 הגישה המדינה נתונים רשמיים לבית המשפט מהם עלה שחרף פרסום הנוהל, לא חל כל שינוי של ממש במצב שבשטח.

משכך, ביום 2.3.2022, הגיש המוקד עתירה מתוקנת לבג"ץ, בדרישה חוזרת שזימון לחקירה יהווה האמצעי העיקרי להבאתם של ילדים פלסטינים לחקירה, וכן בדרישה שהנוהל יתוקן כך שיביא לשינוי של ממש בשטח.

ביום 4.8.2022 הגישה המדינה את תגובתה לעתירה המעודכנת, בה טענה כי אין עילה להתערבות שיפוטית, שאין כל חובה חוקית להימנע ממעצרי לילה, וכן שמעולם לא היתה כל כוונה שתהיה לנוהל השפעה נרחבת על היקף ביצוע מעצרי ילדים בגדה.

נתונים חדשים שאסף המוקד לצורך הגשתם לבית המשפט מעידים שגם בשנת 2022 המשיכה המדינה לנקוט במעצרי לילה של ילדים, ואולי ביתר שאת: מתוך 125 משפחות שפנו למוקד בשנה זו בעקבות מעצרו הלילי של בנם שנלקח מביתו, באף מקרה לא קדם למעצר זימון לחקירה. זאת ועוד. מהנתונים המובאים בדו"ח החדש אף עולה שמרבית הילדים שנעצרו באופן זה לא נחשדו בעבירות חמורות, כפי שמעידה העובדה שכמעט כולם שוחררו זמן קצר לאחר המעצר, וללא שהוגש נגדם כתב אישום.

בסיכומו של הדו"ח כתב המוקד, כי ברוב המקרים מדובר למעשה במעצרים שרירותיים במלוא מובן המילה, וכי התעקשותה של ישראל שלא לשנות את התנהלותה בעניין מביאה למסקנה כי מעצרים שרירותיים אלה משמשים כאמצעי להטלת אימה על האוכלוסייה.  

דיון בעתירה עתיד להתקיים ביום 2.3.2023. בינתיים ממשיך וגדל מעגל המשפחות שעוברות את טראומת הפלישה הלילית לביתן, לצורך מעצרו המתוכנן של אחד הילדים, מבלי שקדם לכך זימון לחקירה.

* בהחלטה מיום 29.5.2023, שניתנה בתום הדיון בעתירה, הציע בית המשפט למדינה "לשקול אפשרות לחשיפת הנוהל במלואו וכן לשקול לתקנו באופן שייצור הבחנה בין גילאים שונים של קטינים לעניין הוראות הנוהל". המדינה התבקשה להגיב תוך 30 יום.

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 16.1.2023 פרסם המוקד דו"ח בשם: "קלה כחמורה: שיגרת מעצרי הלילה של ילדים פלסטינים על ידי כוחות הביטחון הישראליים". זה הדו"ח השלישי שמפרסם המוקד בעניין זה בחמש השנים האחרונות.

הדו"ח סוקר את ההתפתחויות האחרונות במאבקו המשפטי של המוקד נגד מדיניות מעצרי הלילה של ישראל, וחושף נתונים חדשים. בשלהי 2020 עתר המוקד להגנת הפרט לבג"ץ בדרישה שכוחות הביטחון יחדלו מלנקוט במעצרי לילה יזומים וטראומטיים כאמצעי הראשון להבאה לחקירה של ילדים פלסטינים תושבי הגדה המערבית, ותחת זאת ימצו את האפשרות לזמן אותם לחקירה. העתירה התבססה על מחקר מקיף הכולל עשרות עדויות של ילדים, מהן עולה כי מעצר לילי הינו אמצעי אכזרי ופוגעני ביותר, המשמש את כוחות הביטחון כברירת המחדל להבאת ילדים לחקירה.

בתגובתה לעתירה מיולי 2021, עדכנה המדינה כי הצבא והמשטרה גיבשו נוהל חסוי לעניין "זימון קטינים חשודים לפני מעצר יזום באזור יהודה ושומרון". ואולם, הובהר כי הנוהל  לא יחול על ילדים "הדרושים לחקירה שלא על ידי משטרת ישראל" או כאלו הנחשדים ב"עבירות חמורות" או "בעלי עבר פלילי בעבירות חמורות". בית המשפט הורה למדינה להגיש הודעה מעדכנת לגבי יישום הנוהל, אשר לאחריה יהיה רשאי המוקד להגיש עתירה מעודכנת. בפברואר 2022 הגישה המדינה נתונים רשמיים לבית המשפט מהם עלה שחרף פרסום הנוהל, לא חל כל שינוי של ממש במצב שבשטח.

משכך, ביום 2.3.2022, הגיש המוקד עתירה מתוקנת לבג"ץ, בדרישה חוזרת שזימון לחקירה יהווה האמצעי העיקרי להבאתם של ילדים פלסטינים לחקירה, וכן בדרישה שהנוהל יתוקן כך שיביא לשינוי של ממש בשטח.

ביום 4.8.2022 הגישה המדינה את תגובתה לעתירה המעודכנת, בה טענה כי אין עילה להתערבות שיפוטית, שאין כל חובה חוקית להימנע ממעצרי לילה, וכן שמעולם לא היתה כל כוונה שתהיה לנוהל השפעה נרחבת על היקף ביצוע מעצרי ילדים בגדה.

נתונים חדשים שאסף המוקד לצורך הגשתם לבית המשפט מעידים שגם בשנת 2022 המשיכה המדינה לנקוט במעצרי לילה של ילדים, ואולי ביתר שאת: מתוך 125 משפחות שפנו למוקד בשנה זו בעקבות מעצרו הלילי של בנם שנלקח מביתו, באף מקרה לא קדם למעצר זימון לחקירה. זאת ועוד. מהנתונים המובאים בדו"ח החדש אף עולה שמרבית הילדים שנעצרו באופן זה לא נחשדו בעבירות חמורות, כפי שמעידה העובדה שכמעט כולם שוחררו זמן קצר לאחר המעצר, וללא שהוגש נגדם כתב אישום.

בסיכומו של הדו"ח כתב המוקד, כי ברוב המקרים מדובר למעשה במעצרים שרירותיים במלוא מובן המילה, וכי התעקשותה של ישראל שלא לשנות את התנהלותה בעניין מביאה למסקנה כי מעצרים שרירותיים אלה משמשים כאמצעי להטלת אימה על האוכלוסייה.  

דיון בעתירה עתיד להתקיים ביום 2.3.2023. בינתיים ממשיך וגדל מעגל המשפחות שעוברות את טראומת הפלישה הלילית לביתן, לצורך מעצרו המתוכנן של אחד הילדים, מבלי שקדם לכך זימון לחקירה.

* בהחלטה מיום 29.5.2023, שניתנה בתום הדיון בעתירה, הציע בית המשפט למדינה "לשקול אפשרות לחשיפת הנוהל במלואו וכן לשקול לתקנו באופן שייצור הבחנה בין גילאים שונים של קטינים לעניין הוראות הנוהל". המדינה התבקשה להגיב תוך 30 יום.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות