בג"ץ דחה את עתירת המוקד וגישה לאפשר לישראלים בני 18 ומעלה לקיים חיי משפחה עם הוריהם המתגוררים ברצועת עזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
05.01.2023
בג"ץ דחה את עתירת המוקד וגישה לאפשר לישראלים בני 18 ומעלה לקיים חיי משפחה עם הוריהם המתגוררים ברצועת עזה
בג"ץ דחה את עתירת המוקד וגישה לאפשר לישראלים בני 18 ומעלה לקיים חיי משפחה עם הוריהם המתגוררים ברצועת עזה

מזה שנים שישראל מגבילה בעילה ביטחונית גורפת את יכולתם של תושביה ואזרחיה הבגירים לממש את זכותם החוקתית לחיי משפחה במקרה שאחד מהוריהם הינו תושב רצועת עזה (על פי רוב האב). רק בהיותם קטינים, מאפשרת המדינה לישראלים לבקר באופן סדיר את ההורה שחי ברצועה או לגור שם עמו ועם ההורה הישראלי – וזאת בכפוף לנוהל "משפחות חצויות", כפי שהוא מכונה על ידי הצבא. ואולם, מרגע הגיעם לבגרות, כניסתם לעזה נאסרת כליל אלא בהתקיים בנסיבות הומניטאריות חריגות כהגדרת הצבא (מצבים של פטירה, מחלה קשה, או להבדיל, חתונה של בן משפחה מקרבה ראשונה). לגבי ישראלים הגרים בעזה עם הוריהם, הנוהל מכתיב בפועל את גירושם מביתם ומסביבתם המוכרת עם הגיעם לגיל 18, אלא אם יבחרו להישאר בעזה ללא אישור הצבא ובניגוד לחוק הישראלי, על כל ההשלכות שיש לכך על עתידם. למותר לציין כי בשל חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), שנחקק מחדש בשנת 2022, ההורים העזתים עצמם אינם רשאים לגור בישראל עם משפחותיהם הישראליות, ואף לא לבקרן, אלא לעיתים רחוקות. מדיניות זו של ישראל משמעה שישראלים רבים נאלצים להיקרע מעל אחד מהוריהם בפתח חייהם הבוגרים, בידיעה כי ייתכן כי לא ייפגשו עוד לעולם. המדובר בפגיעה בלתי אנושית ובלתי מידתית בזכות היסוד החוקתית לחיי משפחה, אשר בליבתה מצוי הקשר בין ילדים והוריהם, קשר המהווה אבן יסוד של החברה האנושית.

לפיכך, ביום 22.11.2021 עתרו לבג"ץ המוקד להגנת הפרט וארגון גישה, בדרישה לתיקון נוהל "משפחות חצויות" כך שיאפשר לתושבי ישראל ואזרחיה לקיים חיי משפחה תקינים עם הוריהם תושבי רצועת עזה גם עם הגיעם לבגרות, אלא אם מתקיימת מניעה ביטחונית פרטנית לכך.

ואולם, בעקבות דיון שהתקיים ביום 3.1.2023 – חלקו במעמד צד אחד, ובו הציגה המדינה בפני השופטים חוות דעת ביטחונית בנושא – דחה בג"ץ את העתירה. בפסק דין קצר מיום 5.1.2023, קבע בג"ץ כי "מקרה זה אינו מקים עילת התערבות בהתאם לכללי המשפט המינהלי". בהתייחסות אגבית למצבן הטראגי של המשפחות, ציין בית המשפט כי "אין מוצא מן המסקנה שחייהן... הם קשים ורבי מהמורות", אך המשיך וקבע כי "ההחלטה בנושא היא בליבת שיקול הדעת הנוגע לשמירה על ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה...". לסיום, הבהיר בית המשפט כי הוא סומך על הצהרת המדינה לפיה היא בוחנת מעת לעת "את האפשרות למתן רישיונות ביקור, בהתאם לתנאים המשתנים".

יצוין, כי פסק הדין אינו כולל כל דיון של ממש בטענת העותרים כי בדיקות ביטחוניות פרטניות היו יכולות להוות פיתרון הולם ומידתי לחשש הביטחוני הכרוך בביקוריהם של ישראלים בגירים בעזה, וביתר שאת נוכח העובדה שהחל ממרץ 2022, ישראל מתירה את כניסתם של אלפי עזתים לצורך עבודה בתחומיה, בכפוף לבדיקות שכאלה. וכך נסגרה דלתו של בית המשפט בפני עשרות אלפי בני המשפחות הקרועות, ללא שישראל תידרש לעשות מאמץ מינימלי כדי לאפשר לילדים שבגרו לפגוש בהוריהם, להיתמך על ידם ולתמוך בהם.

הדפסה הדפסה
שיתוף

מזה שנים שישראל מגבילה בעילה ביטחונית גורפת את יכולתם של תושביה ואזרחיה הבגירים לממש את זכותם החוקתית לחיי משפחה במקרה שאחד מהוריהם הינו תושב רצועת עזה (על פי רוב האב). רק בהיותם קטינים, מאפשרת המדינה לישראלים לבקר באופן סדיר את ההורה שחי ברצועה או לגור שם עמו ועם ההורה הישראלי – וזאת בכפוף לנוהל "משפחות חצויות", כפי שהוא מכונה על ידי הצבא. ואולם, מרגע הגיעם לבגרות, כניסתם לעזה נאסרת כליל אלא בהתקיים בנסיבות הומניטאריות חריגות כהגדרת הצבא (מצבים של פטירה, מחלה קשה, או להבדיל, חתונה של בן משפחה מקרבה ראשונה). לגבי ישראלים הגרים בעזה עם הוריהם, הנוהל מכתיב בפועל את גירושם מביתם ומסביבתם המוכרת עם הגיעם לגיל 18, אלא אם יבחרו להישאר בעזה ללא אישור הצבא ובניגוד לחוק הישראלי, על כל ההשלכות שיש לכך על עתידם. למותר לציין כי בשל חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), שנחקק מחדש בשנת 2022, ההורים העזתים עצמם אינם רשאים לגור בישראל עם משפחותיהם הישראליות, ואף לא לבקרן, אלא לעיתים רחוקות. מדיניות זו של ישראל משמעה שישראלים רבים נאלצים להיקרע מעל אחד מהוריהם בפתח חייהם הבוגרים, בידיעה כי ייתכן כי לא ייפגשו עוד לעולם. המדובר בפגיעה בלתי אנושית ובלתי מידתית בזכות היסוד החוקתית לחיי משפחה, אשר בליבתה מצוי הקשר בין ילדים והוריהם, קשר המהווה אבן יסוד של החברה האנושית.

לפיכך, ביום 22.11.2021 עתרו לבג"ץ המוקד להגנת הפרט וארגון גישה, בדרישה לתיקון נוהל "משפחות חצויות" כך שיאפשר לתושבי ישראל ואזרחיה לקיים חיי משפחה תקינים עם הוריהם תושבי רצועת עזה גם עם הגיעם לבגרות, אלא אם מתקיימת מניעה ביטחונית פרטנית לכך.

ואולם, בעקבות דיון שהתקיים ביום 3.1.2023 – חלקו במעמד צד אחד, ובו הציגה המדינה בפני השופטים חוות דעת ביטחונית בנושא – דחה בג"ץ את העתירה. בפסק דין קצר מיום 5.1.2023, קבע בג"ץ כי "מקרה זה אינו מקים עילת התערבות בהתאם לכללי המשפט המינהלי". בהתייחסות אגבית למצבן הטראגי של המשפחות, ציין בית המשפט כי "אין מוצא מן המסקנה שחייהן... הם קשים ורבי מהמורות", אך המשיך וקבע כי "ההחלטה בנושא היא בליבת שיקול הדעת הנוגע לשמירה על ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה...". לסיום, הבהיר בית המשפט כי הוא סומך על הצהרת המדינה לפיה היא בוחנת מעת לעת "את האפשרות למתן רישיונות ביקור, בהתאם לתנאים המשתנים".

יצוין, כי פסק הדין אינו כולל כל דיון של ממש בטענת העותרים כי בדיקות ביטחוניות פרטניות היו יכולות להוות פיתרון הולם ומידתי לחשש הביטחוני הכרוך בביקוריהם של ישראלים בגירים בעזה, וביתר שאת נוכח העובדה שהחל ממרץ 2022, ישראל מתירה את כניסתם של אלפי עזתים לצורך עבודה בתחומיה, בכפוף לבדיקות שכאלה. וכך נסגרה דלתו של בית המשפט בפני עשרות אלפי בני המשפחות הקרועות, ללא שישראל תידרש לעשות מאמץ מינימלי כדי לאפשר לילדים שבגרו לפגוש בהוריהם, להיתמך על ידם ולתמוך בהם.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות