המוקד בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון: שב"ס מונע מאסיר עיוור גישה לספרים מוקראים בטענות בלתי סבירות המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
01.06.2023
המוקד בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון: שב"ס מונע מאסיר עיוור גישה לספרים מוקראים בטענות בלתי סבירות
המוקד בבקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון: שב"ס מונע מאסיר עיוור גישה לספרים מוקראים בטענות בלתי סבירות

ביום 31.5.2023 הגיש המוקד להגנת הפרט בקשה למתן רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 1.5.2023, שדחה את עתירתו של אסיר ביטחוני עיוור לקבל ספרים מונגשים על גבי תקליטורים באמצעות בני משפחתו בעת ביקוריהם, כדי לאפשר לו גישה ליצירות תרבות כבחירתו במגוון ראוי, בדומה לאסירים אחרים. המוקד טען כי בית המשפט שגה בדחיית העתירה, כשקבע כי קיים חשש ביטחוני כללי, המצדיק מניעה של הכנסת תקליטורים, מעצם היותו של המבקש מסווג כאסיר ביטחוני, וכן כשקבע כי לא נפל פגם בשיקול דעתו של שב"ס שלא שקל את עניינו הספציפי של המבקש ואת הפגיעה הקשה בזכויות היסוד שלו. עוד טען המוקד כי שב"ס התעלם מחובתו לשקול התאמה של תנאי הכליאה לצורכיהם של אסירים עם מוגבלות על אף שמוקנה לו שיקול דעת בדיוק למקרים מעין אלה. המוקד הוסיף כי בית המשפט אף שגה בקבלו את טענת שב"ס כי בדיקת התקליטורים תהיה כרוכה במעמסה ארגונית בלתי סבירה, למרות שפקודת בתי הסוהר מתירה הכנסת תקליטורים של אירועים משפחתיים אחת לשנה. המוקד טען כי מדובר בהחלטה בלתי סבירה ובלתי מידתית, הנוגדת ככזו את תנאי פיסקת ההגבלה של חוק יסוד: כבוד אדם וחירותו, וכי מן הראוי ששב"ס יקדיש משאבים לאיין את האיום הביטחוני לכאורה באמצעות שמיעה מוקדמת של התקליטורים.

המוקד טען כי לב העניין בבקשה דנן הוא הפגיעה הקשה בזכות לחיי אנוש תרבותיים, המהווה חלק מהזכות לקיום אנושי בכבוד. המוקד הבהיר כי מדובר בעניין בעל השלכות רוחב על כלל אוכלוסיית הכלואים המתמודדים עם מוגבלות, זכויותיהם לכבוד, לאוטונומיה ולשוויון, וסוגיית התאמת תנאי כליאתם למוגבלותם. בהתייחס לטענתו המופרכת של שב"ס, לפיה סירובו נועד לשמור על שיוויון בין האסירים, הזכיר המוקד כי המבקש הוא המופלה לרעה, אשר צרכיו אינם מסופקים בדומה ליתר האסירים, וכי לא נערכות עבורו התאמות בסיסיות הנדרשות ממוגבלותו כמתחייב מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

יצויין כי לבקשתו של שב"ס, אשר טען כי אינו מצליח לאתר ספרים מונגשים, הציע המוקד חלופות לאספקת ספרים שכאלו, באמצעות יצירת חשבון באתר אינטרנטי ייעודי לספרים מונגשים בערבית; באמצעות הכנסת ספרים מוקלטים שהוקלטו על ידי אנשים פרטיים; או באמצעות הכנסת תקליטורים שכאלה שיירכשו בחנות ייעודית ברמאללה. שב"ס סירב לאפשרויות אלה, ועמדתו התקבלה על ידי בית המשפט, לא רק בטענה לפגיעה אפשרית בביטחון, אלא גם בטענה לפגיעה בזכויות יוצרים. בבקשתו, התייחס לכך המוקד בציינו כי אין כל תוקף לטענה בדבר הפרת זכויות יוצרים שכן חוק זכויות יוצרים מתיר "עשיית פעולה ביצירה שאינה נגישה באופן הולם לאדם עם מוגבלות מחמת מוגבלותו... ובלבד שהפעולה נעשית לשימושו הפרטי...".

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 31.5.2023 הגיש המוקד להגנת הפרט בקשה למתן רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום 1.5.2023, שדחה את עתירתו של אסיר ביטחוני עיוור לקבל ספרים מונגשים על גבי תקליטורים באמצעות בני משפחתו בעת ביקוריהם, כדי לאפשר לו גישה ליצירות תרבות כבחירתו במגוון ראוי, בדומה לאסירים אחרים. המוקד טען כי בית המשפט שגה בדחיית העתירה, כשקבע כי קיים חשש ביטחוני כללי, המצדיק מניעה של הכנסת תקליטורים, מעצם היותו של המבקש מסווג כאסיר ביטחוני, וכן כשקבע כי לא נפל פגם בשיקול דעתו של שב"ס שלא שקל את עניינו הספציפי של המבקש ואת הפגיעה הקשה בזכויות היסוד שלו. עוד טען המוקד כי שב"ס התעלם מחובתו לשקול התאמה של תנאי הכליאה לצורכיהם של אסירים עם מוגבלות על אף שמוקנה לו שיקול דעת בדיוק למקרים מעין אלה. המוקד הוסיף כי בית המשפט אף שגה בקבלו את טענת שב"ס כי בדיקת התקליטורים תהיה כרוכה במעמסה ארגונית בלתי סבירה, למרות שפקודת בתי הסוהר מתירה הכנסת תקליטורים של אירועים משפחתיים אחת לשנה. המוקד טען כי מדובר בהחלטה בלתי סבירה ובלתי מידתית, הנוגדת ככזו את תנאי פיסקת ההגבלה של חוק יסוד: כבוד אדם וחירותו, וכי מן הראוי ששב"ס יקדיש משאבים לאיין את האיום הביטחוני לכאורה באמצעות שמיעה מוקדמת של התקליטורים.

המוקד טען כי לב העניין בבקשה דנן הוא הפגיעה הקשה בזכות לחיי אנוש תרבותיים, המהווה חלק מהזכות לקיום אנושי בכבוד. המוקד הבהיר כי מדובר בעניין בעל השלכות רוחב על כלל אוכלוסיית הכלואים המתמודדים עם מוגבלות, זכויותיהם לכבוד, לאוטונומיה ולשוויון, וסוגיית התאמת תנאי כליאתם למוגבלותם. בהתייחס לטענתו המופרכת של שב"ס, לפיה סירובו נועד לשמור על שיוויון בין האסירים, הזכיר המוקד כי המבקש הוא המופלה לרעה, אשר צרכיו אינם מסופקים בדומה ליתר האסירים, וכי לא נערכות עבורו התאמות בסיסיות הנדרשות ממוגבלותו כמתחייב מחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

יצויין כי לבקשתו של שב"ס, אשר טען כי אינו מצליח לאתר ספרים מונגשים, הציע המוקד חלופות לאספקת ספרים שכאלו, באמצעות יצירת חשבון באתר אינטרנטי ייעודי לספרים מונגשים בערבית; באמצעות הכנסת ספרים מוקלטים שהוקלטו על ידי אנשים פרטיים; או באמצעות הכנסת תקליטורים שכאלה שיירכשו בחנות ייעודית ברמאללה. שב"ס סירב לאפשרויות אלה, ועמדתו התקבלה על ידי בית המשפט, לא רק בטענה לפגיעה אפשרית בביטחון, אלא גם בטענה לפגיעה בזכויות יוצרים. בבקשתו, התייחס לכך המוקד בציינו כי אין כל תוקף לטענה בדבר הפרת זכויות יוצרים שכן חוק זכויות יוצרים מתיר "עשיית פעולה ביצירה שאינה נגישה באופן הולם לאדם עם מוגבלות מחמת מוגבלותו... ובלבד שהפעולה נעשית לשימושו הפרטי...".

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות