בדעת רוב, בג"ץ אישר הריסה עונשית של בית משפחה של ילד בן 13.5 בירושלים המזרחית, לשם "הרתעת הורים" לילדים צעירים; השופט פוגלמן, בדעת מיעוט, סבר כי יש להסתפק באטימת חדרו של הילד, נוכח גילו והשיהוי בהוצאת הצו המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
27.08.2023
בדעת רוב, בג"ץ אישר הריסה עונשית של בית משפחה של ילד בן 13.5 בירושלים המזרחית, לשם "הרתעת הורים" לילדים צעירים; השופט פוגלמן, בדעת מיעוט, סבר כי יש להסתפק באטימת חדרו של הילד, נוכח גילו והשיהוי בהוצאת הצו
בדעת רוב, בג"ץ אישר הריסה עונשית של בית משפחה של ילד בן 13.5 בירושלים המזרחית, לשם "הרתעת הורים" לילדים צעירים; השופט פוגלמן, בדעת מיעוט, סבר כי יש להסתפק באטימת חדרו של הילד, נוכח גילו והשיהוי בהוצאת הצו

ביום 24.8.2023 אישר בג"ץ ברוב דעות הריסה עונשית של בית משפחה בעקבות פיגוע דקירה מיום 13.2.2023, אותו ביצע בנם בעת שהיה בן 13.5, ואשר במהלכו פצוע הדקירה, שוטר מג"ב, נורה ונהרג מירי מאבטח. המדובר בדירת מגורים בקומה השנייה של בניין בן 5 קומות במחנה הפליטים שועפאט, בה מתגוררים הוריו וארבעת אחיו של הילד הנאשם, שלא יוחסה להם כל מעורבות או תמיכה במעשיו.

בעמדת הרוב, אותה חיבר השופט שטיין, נדחתה עתירת המוקד על כל רכיביה. ראשית נקבע, בהתנסחות מעוררת קושי, כי אין מקום להתייחס לטענותיו העקרוניות של המוקד לפיהן מדובר בענישה קולקטיבית של חפים מפשע האסורה במשפט הבינלאומי: "הוצאת צווים כאמור היא סנקציה קשה, ועל כן לא נבוא חשבון עם באי ובאות כוח העותרים שמעלים טענות כאמור. יחד עם כך, לא נטה לטענות [עקרוניות] אלו אוזן קשבת כי את מה שהוכרע בפסיקתנו בדרך של קביעת תקדים מחייב יש לכבד ללא עוררין [הדגשה הוספה]". באשר לטענת המוקד כי הוצאת צו ההריסה בשיהוי ניכר מאיינת את תכלית ההרתעה הנטענת, קבע השופט שטיין כי חלוף למעלה חמישה חודשים מיום הפיגוע ועד להודעת הצבא בדבר הכוונה להרוס את הדירה לא עולה כדי שיהוי. בית המשפט דחה גם את טענת המוקד כי ביצוע ההריסה באמצעות "חבלה חמה" הינו בלתי מידתי ועלול לגרום, כבעבר, לנזקים משמעותיים ליתר הבניין.

שופטי הרוב דחו את טענת המוקד על כך שהצו הינו בלתי מידתי נוכח גילו הצעיר של הנאשם, בהתבססם על תקדימי בג"ץ קודמים, מתוקפם נהרסו עונשית בתי משפחות של נערים מבוגרים יותר, הצעיר שבהם בן 15 בעת המעשה (בג"ץ 1633/16), וכן נוכח בנימוק שתכלית ההריסה אינה ענישה אלא הרתעה, ובפרט הרתעה של "הוריהם של מפגעים פוטנציאליים", ובייחוד צעירים. אגב כך , התייחס השופט שטיין בביטול לחוות הדעת של פרופ' עמירם רביב אותה צירף המוקד לעתירתו, שכותרתה "מאפיינים טיפוסיים של מופעי התנהגות ותכונות של מתבגרים", בנימוק שהיא אינה עוסקת במפגע עצמו ובמעשיו החריגים. השופט שטיין אף קבע כי ניתן ליחס להורים "חוסר הפיקוח ההורי על מעשיו של בנם...". השופטת כנפי שטייניץ צידדה בעמדתו של שטיין, תוך שהיא מציינת כי גילו הצעיר מאוד של המפגע אמנם מהווה "שיקול המחייב בחינה מיוחדת", וכי "יתכן שבימים כתיקונם", עובדה זו היתה עשויה להביא לביטול הצו או לצמצומו, אך "הימים אינם ימים כתיקונם...".

בדעת מיעוט, פתח השופט פוגלמן באזכור חטוף של עמדתו העקרונית כי יש לקיים דיון חוזר בסוגייה העקרונית של הסמכות להריסת בתים עונשית, אך חזר על כך שההלכה הקיימת "מחייבת כל עוד לא שונתה בהרכב מורחב".  לגופו של מקרה, סבר השופט פוגלמן כי יש צורך להתערב בשיקול דעתו של המפקד הצבאי בעניין, ולהסתפק באטימת חדרו של הילד. השופט פוגלמן קבע כי יש לתת משקל לעובדת היותו של הקטין קרוב לגיל האחריות הפלילית שעומד על 12, שכן חוסר בשלותם של קטינים בכלל משפיע על יכולתם לפעול ברציונליות, לא כל שכן בגילים הרחוקים מבגרות, והעניין המשליך על מידתיות הפעלת תקנה 119 במקרה דנן. באשר לאחריות ההורים, כתב השופט פוגלמן: "לעמדתי, התייחסות שאינה נותנת משקל מתאים למעטפת המשפחתית הקונקרטית של הקטין או לגילו של המפגע, אינה מידתית...". הוא הוסיף כי תיוג גורף של הורים, כפי שזה מתבטא בדעת הרוב ובהחלטת המפקד הצבאי, ומבלי שנשקלו "הפעולות הקונקרטיות שננקטו על ידי ההורים עובר לביצוע הפיגוע...נושא עמו מסר פוגעני כלפי קבוצת ההורים האמורה הקשור בטבורו לכבוד האדם".

בעניין השיהוי, קבע השופט פוגלמן כי "ככל שהפער בין מועד הפיגוע לבין הריסת בית המגורים גדל, הזיקה בין מעשה האלימות שהקים את הסמכות לבין הפעלתה נחלשת, ובהתאם פוחת האפקט ההרתעתי הגלום בהריסת הבית". הוא הוסיף כי "שיהוי בקבלת ההחלטה פוגע גם באינטרס של הדיירים... אשר עננת אי ודאות בדבר גורל ביתם מרחפת מעליהם כל עוד לא מתקבלת החלטה בעניינם...". השופט פוגלמן קבע בנוסף, כי המדינה לא הניחה תשתית לטענתה כי השיהוי הניכר נבע מייחודיותו של המקרה.

הדפסה הדפסה
שיתוף

ביום 24.8.2023 אישר בג"ץ ברוב דעות הריסה עונשית של בית משפחה בעקבות פיגוע דקירה מיום 13.2.2023, אותו ביצע בנם בעת שהיה בן 13.5, ואשר במהלכו פצוע הדקירה, שוטר מג"ב, נורה ונהרג מירי מאבטח. המדובר בדירת מגורים בקומה השנייה של בניין בן 5 קומות במחנה הפליטים שועפאט, בה מתגוררים הוריו וארבעת אחיו של הילד הנאשם, שלא יוחסה להם כל מעורבות או תמיכה במעשיו.

בעמדת הרוב, אותה חיבר השופט שטיין, נדחתה עתירת המוקד על כל רכיביה. ראשית נקבע, בהתנסחות מעוררת קושי, כי אין מקום להתייחס לטענותיו העקרוניות של המוקד לפיהן מדובר בענישה קולקטיבית של חפים מפשע האסורה במשפט הבינלאומי: "הוצאת צווים כאמור היא סנקציה קשה, ועל כן לא נבוא חשבון עם באי ובאות כוח העותרים שמעלים טענות כאמור. יחד עם כך, לא נטה לטענות [עקרוניות] אלו אוזן קשבת כי את מה שהוכרע בפסיקתנו בדרך של קביעת תקדים מחייב יש לכבד ללא עוררין [הדגשה הוספה]". באשר לטענת המוקד כי הוצאת צו ההריסה בשיהוי ניכר מאיינת את תכלית ההרתעה הנטענת, קבע השופט שטיין כי חלוף למעלה חמישה חודשים מיום הפיגוע ועד להודעת הצבא בדבר הכוונה להרוס את הדירה לא עולה כדי שיהוי. בית המשפט דחה גם את טענת המוקד כי ביצוע ההריסה באמצעות "חבלה חמה" הינו בלתי מידתי ועלול לגרום, כבעבר, לנזקים משמעותיים ליתר הבניין.

שופטי הרוב דחו את טענת המוקד על כך שהצו הינו בלתי מידתי נוכח גילו הצעיר של הנאשם, בהתבססם על תקדימי בג"ץ קודמים, מתוקפם נהרסו עונשית בתי משפחות של נערים מבוגרים יותר, הצעיר שבהם בן 15 בעת המעשה (בג"ץ 1633/16), וכן נוכח בנימוק שתכלית ההריסה אינה ענישה אלא הרתעה, ובפרט הרתעה של "הוריהם של מפגעים פוטנציאליים", ובייחוד צעירים. אגב כך , התייחס השופט שטיין בביטול לחוות הדעת של פרופ' עמירם רביב אותה צירף המוקד לעתירתו, שכותרתה "מאפיינים טיפוסיים של מופעי התנהגות ותכונות של מתבגרים", בנימוק שהיא אינה עוסקת במפגע עצמו ובמעשיו החריגים. השופט שטיין אף קבע כי ניתן ליחס להורים "חוסר הפיקוח ההורי על מעשיו של בנם...". השופטת כנפי שטייניץ צידדה בעמדתו של שטיין, תוך שהיא מציינת כי גילו הצעיר מאוד של המפגע אמנם מהווה "שיקול המחייב בחינה מיוחדת", וכי "יתכן שבימים כתיקונם", עובדה זו היתה עשויה להביא לביטול הצו או לצמצומו, אך "הימים אינם ימים כתיקונם...".

בדעת מיעוט, פתח השופט פוגלמן באזכור חטוף של עמדתו העקרונית כי יש לקיים דיון חוזר בסוגייה העקרונית של הסמכות להריסת בתים עונשית, אך חזר על כך שההלכה הקיימת "מחייבת כל עוד לא שונתה בהרכב מורחב".  לגופו של מקרה, סבר השופט פוגלמן כי יש צורך להתערב בשיקול דעתו של המפקד הצבאי בעניין, ולהסתפק באטימת חדרו של הילד. השופט פוגלמן קבע כי יש לתת משקל לעובדת היותו של הקטין קרוב לגיל האחריות הפלילית שעומד על 12, שכן חוסר בשלותם של קטינים בכלל משפיע על יכולתם לפעול ברציונליות, לא כל שכן בגילים הרחוקים מבגרות, והעניין המשליך על מידתיות הפעלת תקנה 119 במקרה דנן. באשר לאחריות ההורים, כתב השופט פוגלמן: "לעמדתי, התייחסות שאינה נותנת משקל מתאים למעטפת המשפחתית הקונקרטית של הקטין או לגילו של המפגע, אינה מידתית...". הוא הוסיף כי תיוג גורף של הורים, כפי שזה מתבטא בדעת הרוב ובהחלטת המפקד הצבאי, ומבלי שנשקלו "הפעולות הקונקרטיות שננקטו על ידי ההורים עובר לביצוע הפיגוע...נושא עמו מסר פוגעני כלפי קבוצת ההורים האמורה הקשור בטבורו לכבוד האדם".

בעניין השיהוי, קבע השופט פוגלמן כי "ככל שהפער בין מועד הפיגוע לבין הריסת בית המגורים גדל, הזיקה בין מעשה האלימות שהקים את הסמכות לבין הפעלתה נחלשת, ובהתאם פוחת האפקט ההרתעתי הגלום בהריסת הבית". הוא הוסיף כי "שיהוי בקבלת ההחלטה פוגע גם באינטרס של הדיירים... אשר עננת אי ודאות בדבר גורל ביתם מרחפת מעליהם כל עוד לא מתקבלת החלטה בעניינם...". השופט פוגלמן קבע בנוסף, כי המדינה לא הניחה תשתית לטענתה כי השיהוי הניכר נבע מייחודיותו של המקרה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות