נפתח לתנועת פלסטינים בגדה מחסום שנסגר משיקולים ביטחוניים המוקד להגנת הפרט
חיפוש
נפתח לתנועת פלסטינים בגדה מחסום שנסגר משיקולים ביטחוניים
עיתונות | עיתונות מקומית | 01.01.2015 | חיים לוינסון
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
מחסום DCO, סמוך לרמאללה, נפתח למעבר רכב פלסטיני הנכנס לעיר, אך לא ליציאת רכב פלסטיני ממנה. הצבתו האריכה משמעותית את משך הכניסה לעיר והיציאה ממנה
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות