המוקד להגנת הפרט
عر EN
4,453 כלואים "ביטחוניים" מוחזקים בבתי הכלא בישראל

4,453, כלואים "ביטחוניים" מוחזקים בבתי הכלא בישראל
נכון לחודש אוגוסט 2022 מחזיקה ישראל ב-4,453 כלואים "ביטחוניים" פלסטינים, מתוכם 2419 אסירים שמרצים עונש מאסר שנגזר עליהם, 1363 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו-671 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט. חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אך אין בהן כדי להפקיע את החירויות וזכויות היסוד האחרות שלו, למעט כאלו שנשללו ממנו על פי הוראה מפורשת בדין. תנאי הכליאה של האסירים "הביטחוניים" הכלואים בישראל שונים מהתנאים להם זוכים אסירים "רגילים", ובניגוד לחוק הבינלאומי מופרות זכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה, לחינוך ועוד.

מרבית הכלואים ה"ביטחוניים" הם פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. החזקת אסירים ועצורים מהשטחים הכבושים בשטח ישראל מהווה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות, המעוגנות גם במשפט הישראלי.

הנתונים התקבלו משירות בתי הסוהר וכוללים את כלל הכלואים "הביטחוניים" בבתי הכלא שבאחריות שב"ס, כולל כלא עופר, הנמצא בשטח הגדה המערבית. יצוין כי עד לשנת 2018, נתונים אלה כללו גם אסירים יהודים בודדים (יגאל עמיר למשל).
נכון לחודש אוגוסט 2022 מחזיקה ישראל ב-4,453 כלואים "ביטחוניים" פלסטינים, מתוכם 2,419 אסירים שמרצים עונש מאסר שנגזר עליהם, 1,363 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו- 671 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט. חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אך אין בהן כדי להפקיע את החירויות וזכויות היסוד האחרות שלו, למעט כאלו שנשללו ממנו על פי הוראה מפורשת בדין. תנאי הכליאה של האסירים "הביטחוניים" הכלואים בישראל שונים מהתנאים להם זוכים אסירים "רגילים", ובניגוד לחוק הבינלאומי מופרות זכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה, לחינוך ועוד.

מרבית הכלואים ה"ביטחוניים" הם פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. החזקת אסירים ועצורים מהשטחים הכבושים בשטח ישראל מהווה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות, המעוגנות גם במשפט הישראלי.

הנתונים התקבלו משירות בתי הסוהר וכוללים את כלל הכלואים "הביטחוניים" בבתי הכלא שבאחריות שב"ס, כולל כלא עופר, הנמצא בשטח הגדה המערבית. יצוין כי עד לשנת 2018, נתונים אלה כללו גם אסירים יהודים בודדים (יגאל עמיר למשל).
הדפסה
שיתוף
מאי 2008 אוגוסט 2022
מאי 2008
אוגוסט 2022
0
2,000
4,000
6,000
8,000
5/08
6/08
7/08
8/08
9/08
10/08
11/08
12/08
1/09
2/09
3/09
4/09
5/09
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09
12/09
1/10
2/10
3/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
11/10
12/10
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
12/11
1/12
2/12
3/12
4/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19
10/19
11/19
12/19
1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
1/22
2/22
3/22
4/22
5/22
6/22
7/22
8/22