המוקד להגנת הפרט
عر EN
5,088 כלואים "ביטחוניים" מוחזקים בבתי הכלא בישראל

5,088, כלואים "ביטחוניים" מוחזקים בבתי הכלא בישראל
נכון לחודש ספטמבר 2023 מחזיקה ישראל ב-5,088 כלואים "ביטחוניים", מתוכם 2364 אסירים שמרצים עונש מאסר שנגזר עליהם, 1460 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו-1264 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט. חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אך אין בהן כדי להפקיע את החירויות וזכויות היסוד האחרות שלו, למעט כאלו שנשללו ממנו על פי הוראה מפורשת בדין. תנאי הכליאה של האסירים "הביטחוניים" הכלואים בישראל שונים מהתנאים להם זוכים אסירים "רגילים", ובניגוד לחוק הבינלאומי מופרות זכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה, לחינוך ועוד.

מרבית הכלואים ה"ביטחוניים" הם פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. החזקת אסירים ועצורים מהשטחים הכבושים בשטח ישראל מהווה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות, המעוגנות גם במשפט הישראלי.

הנתונים התקבלו משירות בתי הסוהר וכוללים את כלל הכלואים "הביטחוניים" בבתי הכלא שבאחריות שב"ס, כולל כלא עופר, הנמצא בשטח הגדה המערבית.
נכון לחודש ספטמבר 2023 מחזיקה ישראל ב-5,088 כלואים "ביטחוניים", מתוכם 2,364 אסירים שמרצים עונש מאסר שנגזר עליהם, 1,460 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו- 1,264 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט. חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אך אין בהן כדי להפקיע את החירויות וזכויות היסוד האחרות שלו, למעט כאלו שנשללו ממנו על פי הוראה מפורשת בדין. תנאי הכליאה של האסירים "הביטחוניים" הכלואים בישראל שונים מהתנאים להם זוכים אסירים "רגילים", ובניגוד לחוק הבינלאומי מופרות זכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה, לחינוך ועוד.

מרבית הכלואים ה"ביטחוניים" הם פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. החזקת אסירים ועצורים מהשטחים הכבושים בשטח ישראל מהווה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות, המעוגנות גם במשפט הישראלי.

הנתונים התקבלו משירות בתי הסוהר וכוללים את כלל הכלואים "הביטחוניים" בבתי הכלא שבאחריות שב"ס, כולל כלא עופר, הנמצא בשטח הגדה המערבית.
הדפסה
שיתוף
מאי 2008 ספטמבר 2023
מאי 2008
ספטמבר 2023
0
2,000
4,000
6,000
8,000
5/08
6/08
7/08
8/08
9/08
10/08
11/08
12/08
1/09
2/09
3/09
4/09
5/09
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09
12/09
1/10
2/10
3/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
11/10
12/10
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
12/11
1/12
2/12
3/12
4/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19
10/19
11/19
12/19
1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
1/22
2/22
3/22
4/22
5/22
6/22
7/22
8/22
9/22
10/22
11/22
12/22
1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
6/23
7/23
8/23
9/23