המוקד להגנת הפרט
הדפסה
שיתוף
9,312 כלואים "ביטחוניים" מוחזקים בבתי הכלא בישראל

8,463 כלואים "ביטחוניים" מוחזקים בבתי הכלא בישראל

נכון לחודש אפריל 2024 מחזיקה ישראל ב-8,463 כלואים "ביטחוניים", מתוכם 2,071 אסירים שמרצים עונש מאסר שנגזר עליהם, 2,731 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו- 3,661 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט. כמו כן, מחזיקה ישראל ב-849 "לוחמים בלתי חוקיים"*.

חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אך אין בהן כדי להפקיע את החירויות וזכויות היסוד האחרות שלו, למעט כאלו שנשללו ממנו על פי הוראה מפורשת בדין. תנאי הכליאה של האסירים "הביטחוניים" הכלואים בישראל שונים מהתנאים להם זוכים אסירים "רגילים", ובניגוד לחוק הבינלאומי מופרות זכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה, לחינוך ועוד.

מרבית הכלואים ה"ביטחוניים" הם פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. החזקת אסירים ועצורים מהשטחים הכבושים בשטח ישראל מהווה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות, המעוגנות גם במשפט הישראלי.

הנתונים התקבלו משירות בתי הסוהר וכוללים את כלל הכלואים "הביטחוניים" בבתי הכלא שבאחריות שב"ס, כולל כלא עופר, הנמצא בשטח הגדה המערבית.

* למן נובמבר 2023 כוללים הנתונים גם פלסטינים תושבי רצועת עזה המוחזקים בישראל מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים התשס"ב-2002, וזאת בעקבות המלחמה שהחלה במתקפה הרצחנית של חמאס בעוטף עזה ב-7.10.2023. "לוחם בלתי חוקי" – קטגוריה שאינה קיימת במשפט הבינלאומי – מוגדר בחוק הישראלי כ"אדם שנטל חלק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל, בין במישרין ובין בעקיפין, או נמנה עם כוח המבצע פעולות איבה נגד מדינת ישראל שלא מתקיימים לגביו התנאים המקנים מעמד של שבוי מלחמה במשפט הבין-לאומי ההומניטרי".
הנתונים אינם כוללים תושבי רצועת עזה המוחזקים בידי הצבא.
נכון לחודש אפריל 2024 מחזיקה ישראל ב-2,071 אסירים שמרצים עונש מאסר שנגזר עליהם, 2,731 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו- 3,661 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט. כמו כן, מחזיקה ישראל ב-849 "לוחמים בלתי חוקיים"*.
חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אך אין בהן כדי להפקיע את החירויות וזכויות היסוד האחרות שלו, למעט כאלו שנשללו ממנו על פי הוראה מפורשת בדין. תנאי הכליאה של האסירים "הביטחוניים" הכלואים בישראל שונים מהתנאים להם זוכים אסירים "רגילים", ובניגוד לחוק הבינלאומי מופרות זכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה, לחינוך ועוד.

מרבית הכלואים ה"ביטחוניים" הם פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. החזקת אסירים ועצורים מהשטחים הכבושים בשטח ישראל מהווה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות, המעוגנות גם במשפט הישראלי.

הנתונים התקבלו משירות בתי הסוהר וכוללים את כלל הכלואים "הביטחוניים" בבתי הכלא שבאחריות שב"ס, כולל כלא עופר, הנמצא בשטח הגדה המערבית.

* למן נובמבר 2023 כוללים הנתונים גם פלסטינים תושבי רצועת עזה המוחזקים בישראל מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים התשס"ב-2002, וזאת בעקבות המלחמה שהחלה במתקפה הרצחנית של חמאס בעוטף עזה ב-7.10.2023. "לוחם בלתי חוקי" – קטגוריה שאינה קיימת במשפט הבינלאומי – מוגדר בחוק הישראלי כ"אדם שנטל חלק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל, בין במישרין ובין בעקיפין, או נמנה עם כוח המבצע פעולות איבה נגד מדינת ישראל שלא מתקיימים לגביו התנאים המקנים מעמד של שבוי מלחמה במשפט הבין-לאומי ההומניטרי".
הנתונים אינם כוללים תושבי רצועת עזה המוחזקים בידי הצבא.
מאי 2008
אפריל 2024
0
2,000
4,000
6,000
8,000
5/08
6/08
7/08
8/08
9/08
10/08
11/08
12/08
1/09
2/09
3/09
4/09
5/09
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09
12/09
1/10
2/10
3/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
11/10
12/10
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
12/11
1/12
2/12
3/12
4/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19
10/19
11/19
12/19
1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
1/22
2/22
3/22
4/22
5/22
6/22
7/22
8/22
9/22
10/22
11/22
12/22
1/23
2/23
3/23
4/23
5/23
6/23
7/23
8/23
9/23
10/23
11/23
12/23
1/24
2/24
3/24
4/24
שפוט בטחוני
עצור מנהלי
עצור בטחוני
לוחמים בלתי חוקיים