המוקד להגנת הפרט
عر EN
4,765 כלואים "ביטחוניים" מוחזקים בבתי הכלא בישראל

4,765, כלואים "ביטחוניים" מוחזקים בבתי הכלא בישראל
נכון לחודש מרץ 2023 מחזיקה ישראל ב-4,765 כלואים "ביטחוניים" פלסטינים, מתוכם 2391 אסירים שמרצים עונש מאסר שנגזר עליהם, 1407 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו-967 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט. חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אך אין בהן כדי להפקיע את החירויות וזכויות היסוד האחרות שלו, למעט כאלו שנשללו ממנו על פי הוראה מפורשת בדין. תנאי הכליאה של האסירים "הביטחוניים" הכלואים בישראל שונים מהתנאים להם זוכים אסירים "רגילים", ובניגוד לחוק הבינלאומי מופרות זכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה, לחינוך ועוד.

מרבית הכלואים ה"ביטחוניים" הם פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. החזקת אסירים ועצורים מהשטחים הכבושים בשטח ישראל מהווה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות, המעוגנות גם במשפט הישראלי.

הנתונים התקבלו משירות בתי הסוהר וכוללים את כלל הכלואים "הביטחוניים" בבתי הכלא שבאחריות שב"ס, כולל כלא עופר, הנמצא בשטח הגדה המערבית. יצוין כי עד לשנת 2018, נתונים אלה כללו גם אסירים יהודים בודדים (יגאל עמיר למשל).
נכון לחודש מרץ 2023 מחזיקה ישראל ב-4,765 כלואים "ביטחוניים" פלסטינים, מתוכם 2,391 אסירים שמרצים עונש מאסר שנגזר עליהם, 1,407 עצורים שטרם הורשעו בבית המשפט ו- 967 עצורים מינהליים, הכלואים ללא משפט. חומות הכלא מגבילות את חופש התנועה של הכלוא, אך אין בהן כדי להפקיע את החירויות וזכויות היסוד האחרות שלו, למעט כאלו שנשללו ממנו על פי הוראה מפורשת בדין. תנאי הכליאה של האסירים "הביטחוניים" הכלואים בישראל שונים מהתנאים להם זוכים אסירים "רגילים", ובניגוד לחוק הבינלאומי מופרות זכויותיהם לשוויון, לכבוד, לחיי משפחה, לחינוך ועוד.

מרבית הכלואים ה"ביטחוניים" הם פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. החזקת אסירים ועצורים מהשטחים הכבושים בשטח ישראל מהווה הפרה בוטה של אמנת ג'נבה הרביעית, האוסרת על העברה של אסירים ועצורים אל מחוץ לשטח הכבוש, ושל זכויות אדם בסיסיות, המעוגנות גם במשפט הישראלי.

הנתונים התקבלו משירות בתי הסוהר וכוללים את כלל הכלואים "הביטחוניים" בבתי הכלא שבאחריות שב"ס, כולל כלא עופר, הנמצא בשטח הגדה המערבית. יצוין כי עד לשנת 2018, נתונים אלה כללו גם אסירים יהודים בודדים (יגאל עמיר למשל).
הדפסה
שיתוף
מאי 2008 מרץ 2023
מאי 2008
מרץ 2023
0
2,000
4,000
6,000
8,000
5/08
6/08
7/08
8/08
9/08
10/08
11/08
12/08
1/09
2/09
3/09
4/09
5/09
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09
12/09
1/10
2/10
3/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
11/10
12/10
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
12/11
1/12
2/12
3/12
4/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19
10/19
11/19
12/19
1/20
2/20
3/20
4/20
5/20
6/20
7/20
8/20
9/20
10/20
11/20
12/20
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
1/22
2/22
3/22
4/22
5/22
6/22
7/22
8/22
9/22
10/22
11/22
12/22
1/23
2/23
3/23