בג"ץ 7015/02, 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 7015/02, 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 03.09.2002
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פס"ד בעתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל בעניין בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים להעבירם בכפייה לעזה. בג"ץ מבטל את הצו לגבי אחד משלושת העותרים, בהדגישו כי העברתו הכפויה של אדם ממקום מגוריו פוגעת קשות בכבודו, בחירותו ובקניינו; כי תנאי הכרחי ל"תיחום מגורים" הוא שסכנה נשקפת מאותו אדם עצמו, והנחה שהגבלת תנועתו תסייע לסילוק סכנה זו; וכי אין לנקוט "תיחום מקום מגורים" מטעמי הרתעה כללית בלבד. בפסה"ד קובע הנשיא ברק כי "אין לראות באזור יהודה ושומרון ובאזור חבל עזה שני אזורים הזרים זה לזה, אלא יש לראותם כאזור אחד".
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות