חוות דעתו של פרופסור ויליאם שאבאס, עיקרי הדברים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חוות דעתו של פרופסור ויליאם שאבאס, עיקרי הדברים
מסמכים אחרים | אחר | 07.08.2002
חוות דעתו של פרופסור ויליאם שאבאס, עיקרי הדברים
חוות דעתו של ויליאם שאבאס – מגדולי המומחים בעולם בתחומי הדין ההומניטארי הבינלאומי והדין הפלילי הבינלאומי – בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. בעיקרי דבריו מפרט שאבאס את עמדתו שהגירוש הוא "הפרה חמורה" של אמנת ג'נבה, פשע מלחמה ופשע נגד האנושות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
חוות דעתו של ויליאם שאבאס – מגדולי המומחים בעולם בתחומי הדין ההומניטארי הבינלאומי והדין הפלילי הבינלאומי – בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. בעיקרי דבריו מפרט שאבאס את עמדתו שהגירוש הוא "הפרה חמורה" של אמנת ג'נבה, פשע מלחמה ופשע נגד האנושות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות