החלטת ממשלה מספר 2492 מיום 28.10.07 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטת ממשלה מספר 2492 מיום 28.10.07
מסמכים אחרים | החלטת ממשלה | 28.10.2007
החלטת ממשלה מספר 2492 מיום 28.10.07
החלטת ממשלה בעניין היתרי שהייה לפלסטינים המתגוררים בירושלים תקופה ממושכת ללא היתר. על פי ההחלטה, שר הפנים לא יעניק עוד מעמד קבע לאלה השוהים כך מאז 1967 ומסיבה כלשהי לא התפקדו במפקד. ניתן להגיש בקשה להיתרי שהייה זמניים בליווי מסמכים המוכיחים מרכז חיים בירושלים מאז 1987. ההחלטה חלה גם על כל הבקשות למעמד קבע אשר הוגשו בעבר ונמצאות בטיפול.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
החלטת ממשלה בעניין היתרי שהייה לפלסטינים המתגוררים בירושלים תקופה ממושכת ללא היתר. על פי ההחלטה, שר הפנים לא יעניק עוד מעמד קבע לאלה השוהים כך מאז 1967 ומסיבה כלשהי לא התפקדו במפקד. ניתן להגיש בקשה להיתרי שהייה זמניים בליווי מסמכים המוכיחים מרכז חיים בירושלים מאז 1987. ההחלטה חלה גם על כל הבקשות למעמד קבע אשר הוגשו בעבר ונמצאות בטיפול.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות