המוקד להגנת הפרט - הנדון: בקשות להיתר שהייה זמני בירושלים על פי החלטת ממשלה מס' 2492 מיום 28.10.07
חזרה לעמוד הקודם
08.12.2015|מסמכים אחרים|תכתובת עקרונית

הנדון: בקשות להיתר שהייה זמני בירושלים על פי החלטת ממשלה מס' 2492 מיום 28.10.07

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים