החלטה מס' 2492 של הממשלה – היתרי שהייה זמניים לתושבי איו"ש השוהים במזרח ירושלים תקופה ממושכת ללא אשרה כדין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטה מס' 2492 של הממשלה – היתרי שהייה זמניים לתושבי איו"ש השוהים במזרח ירושלים תקופה ממושכת ללא אשרה כדין
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 07.04.2008
החלטה מס' 2492 של הממשלה – היתרי שהייה זמניים לתושבי איו"ש השוהים במזרח ירושלים תקופה ממושכת ללא אשרה כדין
תגובה נוספת של משרד הפנים לפניית המוקד בנוגע ליישומה של החלטת הממשלה 2492 בדבר היתרי שהייה זמניים לשוהים בירושלים שנים רבות ללא היתר. משרד הפנים מדגיש כי החלטת הממשלה נועדה לתת מענה הומניטארי באופן חד פעמי ולתקופה קצרה, ומכאן תאריך היעד הקובע.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תגובה נוספת של משרד הפנים לפניית המוקד בנוגע ליישומה של החלטת הממשלה 2492 בדבר היתרי שהייה זמניים לשוהים בירושלים שנים רבות ללא היתר. משרד הפנים מדגיש כי החלטת הממשלה נועדה לתת מענה הומניטארי באופן חד פעמי ולתקופה קצרה, ומכאן תאריך היעד הקובע.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות