החלטה מס' 2492 של הממשלה – היתרי שהייה זמניים לתושבי הגדה המערבית השוהים בירושלים המזרחית תקופה ממושכת ללא אשרה תשובה לתגובת משרד הפנים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטה מס' 2492 של הממשלה – היתרי שהייה זמניים לתושבי הגדה המערבית השוהים בירושלים המזרחית תקופה ממושכת ללא אשרה תשובה לתגובת משרד הפנים
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 01.04.2008
החלטה מס' 2492 של הממשלה – היתרי שהייה זמניים לתושבי הגדה המערבית השוהים בירושלים המזרחית תקופה ממושכת ללא אשרה תשובה לתגובת משרד הפנים
המוקד להגנת הפרט משיב למשרד הפנים בנוגע להחלטת הממשלה 2492 בדבר היתרי שהייה זמניים למתגוררים בירושלים שנים רבות ללא היתר. המוקד מדגיש כי משרד הפנים אינו נגיש להגשת הבקשות, ואין להאשים אפוא את המבקשים בהשהיה של בקשותיהם במשך שנים. כמו כן טוען המוקד שמטרת החלטת הממשלה היא איסוף מידע, באמצעות המסמכים הרבים הנדרשים להגשת הבקשה, במסווה של "הסדר הומניטארי".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המוקד להגנת הפרט משיב למשרד הפנים בנוגע להחלטת הממשלה 2492 בדבר היתרי שהייה זמניים למתגוררים בירושלים שנים רבות ללא היתר. המוקד מדגיש כי משרד הפנים אינו נגיש להגשת הבקשות, ואין להאשים אפוא את המבקשים בהשהיה של בקשותיהם במשך שנים. כמו כן טוען המוקד שמטרת החלטת הממשלה היא איסוף מידע, באמצעות המסמכים הרבים הנדרשים להגשת הבקשה, במסווה של "הסדר הומניטארי".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות