החלטה מס' 2492 של הממשלה - היתרי שהייה זמניים לתושבי איו"ש השוהים במזרח ירושלים תקופה ממושכת ללא אשרה כדין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטה מס' 2492 של הממשלה - היתרי שהייה זמניים לתושבי איו"ש השוהים במזרח ירושלים תקופה ממושכת ללא אשרה כדין
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 25.02.2008
החלטה מס' 2492 של הממשלה - היתרי שהייה זמניים לתושבי איו"ש השוהים במזרח ירושלים תקופה ממושכת ללא אשרה כדין
תשובת משרד הפנים לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין החלטת הממשלה בדבר הענקת היתרי שהייה זמניים לפלסטינים המתגוררים בירושלים ללא היתר במשך זמן רב. בתשובתו מדגיש משרד הפנים כי מדובר במבקשים שהחליטו, וסיבותיהם עמם, לא להתפקד בשנת 1967, אחרי המלחמה, כתושבי ירושלים, אלא כתושבי הגדה המערבית; וכי בבסיס החלטת הממשלה עומדת התפיסה כי האפשרות לקבל מעמד קבע מוצתה מכבר, ואין חובה לתת מעמד קבע על סמך טענות תושבות שעוכבו 40 שנה. משרד הפנים מציין כי ההחלטה היא למעשה "הסדר הומניטרי על גבי הסדר הומניטרי".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת משרד הפנים לפניית המוקד להגנת הפרט בעניין החלטת הממשלה בדבר הענקת היתרי שהייה זמניים לפלסטינים המתגוררים בירושלים ללא היתר במשך זמן רב. בתשובתו מדגיש משרד הפנים כי מדובר במבקשים שהחליטו, וסיבותיהם עמם, לא להתפקד בשנת 1967, אחרי המלחמה, כתושבי ירושלים, אלא כתושבי הגדה המערבית; וכי בבסיס החלטת הממשלה עומדת התפיסה כי האפשרות לקבל מעמד קבע מוצתה מכבר, ואין חובה לתת מעמד קבע על סמך טענות תושבות שעוכבו 40 שנה. משרד הפנים מציין כי ההחלטה היא למעשה "הסדר הומניטרי על גבי הסדר הומניטרי".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות