החלטה מס' 2492 של הממשלה - היתרי שהייה זמניים לתושבי הגדה המערבית השוהים בירושלים המזרחית תקופה ממושכת ללא אשרה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטה מס' 2492 של הממשלה - היתרי שהייה זמניים לתושבי הגדה המערבית השוהים בירושלים המזרחית תקופה ממושכת ללא אשרה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 09.01.2008
החלטה מס' 2492 של הממשלה - היתרי שהייה זמניים לתושבי הגדה המערבית השוהים בירושלים המזרחית תקופה ממושכת ללא אשרה
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעניין יישום החלטת הממשלה המונעת מתן מעמד קבע למי שלא התפקדו במפקד בירושלים בשנת 1967 אך גרים בעיר מאז ועד היום (החלטה 2492). המוקד מתנגד לקביעת תאריך סופי להגשת בקשות חדשות, וכן לחובה לצרף לבקשה מסמכי הוכחת מגורים בעיר 20 שנה אחורה ותצלום אוויר, מסיבות המפורטות בפנייה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בעניין יישום החלטת הממשלה המונעת מתן מעמד קבע למי שלא התפקדו במפקד בירושלים בשנת 1967 אך גרים בעיר מאז ועד היום (החלטה 2492). המוקד מתנגד לקביעת תאריך סופי להגשת בקשות חדשות, וכן לחובה לצרף לבקשה מסמכי הוכחת מגורים בעיר 20 שנה אחורה ותצלום אוויר, מסיבות המפורטות בפנייה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות