המוקד להגנת הפרט - הטיפול בבקשות לגבי מתן מעמד בישראל לקטין שרק אחד מהוריו רשום כתושב ישראל
חזרה לעמוד הקודם
01.06.2007|מסמכים אחרים|נוהל

הטיפול בבקשות לגבי מתן מעמד בישראל לקטין שרק אחד מהוריו רשום כתושב ישראל

נוהל של משרד הפנים בדבר דרכי הטיפול בבקשות לרישום ילדים שרק אחד מהוריהם רשום כתושב קבע בישראל. הנוהל מתייחס לילדים שנולדו בישראל, בשטחים ובחו"ל, גם אם הם רשומים מחוץ לישראל וגם אם אינם רשומים בכל מקום אחר.