חשיבה מחודשת לנושא הריסות בתים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
חשיבה מחודשת לנושא הריסות בתים
מסמכים אחרים | אחר | 31.08.2008
חשיבה מחודשת לנושא הריסות בתים
העתק מצגת ממוחשבת של עיקרי דוח ועדת שני שהתקבל במוקד להגנת הפרט במסגרת עתירה נגד הריסת בית המשפחה של מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב. ע"פ הדוח, תפקיד הוועדה היה בחינה מחודשת של הריסת בתים כ"כלי ללחימה בטרור". הוועדה דנה, בין השאר, בהשלכות של הריסת הבתים על דימוי הצבא. בעודה מקבלת את הנחת הצבא, כי יש קשר בין הריסת בתים להרתעה, היא מציינת כי יש להתייחס להרתעה רק כאחד השיקולים. היא ממליצה להפסיק את השימוש בהריסת בתים כאמצעי הרתעה, ומציינת כי "צה"ל [...] איננו יכול להלך על סף החוקיות ועל אחת כמה וכמה על סף הלגיטימיות!!!".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
העתק מצגת ממוחשבת של עיקרי דוח ועדת שני שהתקבל במוקד להגנת הפרט במסגרת עתירה נגד הריסת בית המשפחה של מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב. ע"פ הדוח, תפקיד הוועדה היה בחינה מחודשת של הריסת בתים כ"כלי ללחימה בטרור". הוועדה דנה, בין השאר, בהשלכות של הריסת הבתים על דימוי הצבא. בעודה מקבלת את הנחת הצבא, כי יש קשר בין הריסת בתים להרתעה, היא מציינת כי יש להתייחס להרתעה רק כאחד השיקולים. היא ממליצה להפסיק את השימוש בהריסת בתים כאמצעי הרתעה, ומציינת כי "צה"ל [...] איננו יכול להלך על סף החוקיות ועל אחת כמה וכמה על סף הלגיטימיות!!!".
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות