המוקד להגנת הפרט - חשיבה מחודשת לנושא הריסות בתים
חזרה לעמוד הקודם
31.08.2008|מסמכים אחרים|אחר

חשיבה מחודשת לנושא הריסות בתים

העתק מצגת ממוחשבת של עיקרי דוח ועדת שני שהתקבל במוקד להגנת הפרט במסגרת עתירה נגד הריסת בית המשפחה של מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב. ע"פ הדוח, תפקיד הוועדה היה בחינה מחודשת של הריסת בתים כ"כלי ללחימה בטרור". הוועדה דנה, בין השאר, בהשלכות של הריסת הבתים על דימוי הצבא. בעודה מקבלת את הנחת הצבא, כי יש קשר בין הריסת בתים להרתעה, היא מציינת כי יש להתייחס להרתעה רק כאחד השיקולים. היא ממליצה להפסיק את השימוש בהריסת בתים כאמצעי הרתעה, ומציינת כי "צה"ל [...] איננו יכול להלך על סף החוקיות ועל אחת כמה וכמה על סף הלגיטימיות!!!".

מסמכים קשורים

אין מסמכים מקושרים

נושאים קשורים