בג"ץ 9353/08 - אבו דהים ואח' נ' אלוף פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9353/08 - אבו דהים ואח' נ' אלוף פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 06.11.2008
בג"ץ 9353/08 - אבו דהים ואח' נ' אלוף פיקוד העורף עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד ההחלטה לאטום את בית משפחת מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב. בין השאר טוענים העותרים כי אין מקום לשנות את מדיניות ישראל, שמאז 2004 הפסיקה את השימוש בהריסת בתים. העותרים טוענים כי תקנה 119 שייכת לעידן אחר, ואינה מתאימה לרוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ישראל אינה טוענת כי לדיירי הבית היה קשר כלשהו למעשיו של בנם, ואשמתו היחידה של העותר היא היותו אביו של מבצע הפיגוע. העותרים מדגישים כי אטימת הבית היא צעד של ענישה קולקטיבית, האסורה על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי, וחמור מזאת, היא מיועדת לספק תשוקת נקמה בציבור הישראלי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד ההחלטה לאטום את בית משפחת מבצע הפיגוע בישיבת מרכז הרב. בין השאר טוענים העותרים כי אין מקום לשנות את מדיניות ישראל, שמאז 2004 הפסיקה את השימוש בהריסת בתים. העותרים טוענים כי תקנה 119 שייכת לעידן אחר, ואינה מתאימה לרוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ישראל אינה טוענת כי לדיירי הבית היה קשר כלשהו למעשיו של בנם, ואשמתו היחידה של העותר היא היותו אביו של מבצע הפיגוע. העותרים מדגישים כי אטימת הבית היא צעד של ענישה קולקטיבית, האסורה על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי, וחמור מזאת, היא מיועדת לספק תשוקת נקמה בציבור הישראלי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות