בג"ץ 9353/08 - אבו דהים ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9353/08 - אבו דהים ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 05.01.2009
בג"ץ 9353/08 - אבו דהים ואח' נ' אלוף פיקוד העורף פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט למנוע את אטימת בית משפחת המפגע מישיבת מרכז הרב כיוון שמדובר בצעד ענישתי לא מידתי, הנובע מרגשות נקם. בית המשפט דוחה את טענת העותרים שהשימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום, שהוא הבסיס להחלטת האטימה, נוגד את מסקנות ועדת שני, שבחנה את מדיניות הריסת הבתים והמליצה לבטלה, ונוגד את המשפט הבינלאומי. ביהמ"ש קובע כי, לאור מעורבותם של תושבי מזרח ירושלים בניסיונות לבצע פיגועים, אין מקום להתערב בשיקול דעתו של המפקד הצבאי שהחליט לחזור לשימוש בתקנה 119, המתירה את הצעד הנדון לתכלית ראויה ומידתית, תוך פגיעה מינימלית בזכויות אדם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט למנוע את אטימת בית משפחת המפגע מישיבת מרכז הרב כיוון שמדובר בצעד ענישתי לא מידתי, הנובע מרגשות נקם. בית המשפט דוחה את טענת העותרים שהשימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום, שהוא הבסיס להחלטת האטימה, נוגד את מסקנות ועדת שני, שבחנה את מדיניות הריסת הבתים והמליצה לבטלה, ונוגד את המשפט הבינלאומי. ביהמ"ש קובע כי, לאור מעורבותם של תושבי מזרח ירושלים בניסיונות לבצע פיגועים, אין מקום להתערב בשיקול דעתו של המפקד הצבאי שהחליט לחזור לשימוש בתקנה 119, המתירה את הצעד הנדון לתכלית ראויה ומידתית, תוך פגיעה מינימלית בזכויות אדם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות