הטרנספר השקט של פלסטינים מהגדה המערבית לרצועת עזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הטרנספר השקט של פלסטינים מהגדה המערבית לרצועת עזה
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 22.05.2008
הטרנספר השקט של פלסטינים מהגדה המערבית לרצועת עזה
פניית המוקד להגנת הפרט ליועמ"ש לגדה המערבית בעניין נוהל חדש ואבסורדי המתנה את המעבר מהגדה המערבית לרצועת עזה בהתחייבות המבקש שלא לשוב עוד לביתו בגדה, ולשנות את מענו הרשום בהתאם. המוקד, שנתקל בדרישה זו במספר מקרים שבהם טיפל לאחרונה, טוען שמדובר במדיניות שיטתית, המנצלת מצוקות אישיות כדי להעביר פלסטינים רבים ככל שניתן מן הגדה לרצועה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פניית המוקד להגנת הפרט ליועמ"ש לגדה המערבית בעניין נוהל חדש ואבסורדי המתנה את המעבר מהגדה המערבית לרצועת עזה בהתחייבות המבקש שלא לשוב עוד לביתו בגדה, ולשנות את מענו הרשום בהתאם. המוקד, שנתקל בדרישה זו במספר מקרים שבהם טיפל לאחרונה, טוען שמדובר במדיניות שיטתית, המנצלת מצוקות אישיות כדי להעביר פלסטינים רבים ככל שניתן מן הגדה לרצועה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות