המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ בעניינה של פלסטינית המתגוררת בגדה המערבית ומבקשת לבקר את בעלה החולה, המתגורר ברצועת עזה. ישראל אישרה כניסה חד פעמית בלבד ודרשה את התחייבות האישה כי לא תשוב עוד לביתה בגדה: למרות שהמדינה ניאותה לאשר את המעבר במקרה זה, קיבל בית המשפט את עמדת המוקד וחייב את המדינה להתייחס לטענות בדבר הלחץ המופעל על פלסטינים מהגדה להעתיק את מגוריהם לרצועת עזה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
24.08.2008
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ בעניינה של פלסטינית המתגוררת בגדה המערבית ומבקשת לבקר את בעלה החולה, המתגורר ברצועת עזה. ישראל אישרה כניסה חד פעמית בלבד ודרשה את התחייבות האישה כי לא תשוב עוד לביתה בגדה: למרות שהמדינה ניאותה לאשר את המעבר במקרה זה, קיבל בית המשפט את עמדת המוקד וחייב את המדינה להתייחס לטענות בדבר הלחץ המופעל על פלסטינים מהגדה להעתיק את מגוריהם לרצועת עזה
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ בעניינה של פלסטינית המתגוררת בגדה המערבית ומבקשת לבקר את בעלה החולה, המתגורר ברצועת עזה. ישראל אישרה כניסה חד פעמית בלבד ודרשה את התחייבות האישה כי לא תשוב עוד לביתה בגדה: למרות שהמדינה ניאותה לאשר את המעבר במקרה זה, קיבל בית המשפט את עמדת המוקד וחייב את המדינה להתייחס לטענות בדבר הלחץ המופעל על פלסטינים מהגדה להעתיק את מגוריהם לרצועת עזה
הדפסה הדפסה
שיתוף
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות