בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 01.12.2008
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעה מטעם המשיב
תגובת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד הפעלת לחץ על פלסטינים תושבי הגדה המערבית לעבור לרצועת עזה לצמיתות כתנאי לאישור בקשותיהם למעבר ארעי לעזה. המשיבים טוענים כי לאור המציאות השוררת בעזה והאיום הביטחוני הנשקף ממנה נוקטת ישראל במדיניות בידול בין רצועת עזה ובין הגדה המערבית. מדיניות זו מכתיבה הבחנה ברורה בין בקשות להשתקע בעזה ובין בקשות לבקר בה לזמן קצוב. בקשות השתקעות מאושרות לאחר שהמבקשים מצהירים כי ברור להם שמדובר במעבר לשם השתקעות על כל המשתמע מכך; בקשות ביקור, לעומת זאת, מאושרות רק במקרים הומניטאריים חריגים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תגובת המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד הפעלת לחץ על פלסטינים תושבי הגדה המערבית לעבור לרצועת עזה לצמיתות כתנאי לאישור בקשותיהם למעבר ארעי לעזה. המשיבים טוענים כי לאור המציאות השוררת בעזה והאיום הביטחוני הנשקף ממנה נוקטת ישראל במדיניות בידול בין רצועת עזה ובין הגדה המערבית. מדיניות זו מכתיבה הבחנה ברורה בין בקשות להשתקע בעזה ובין בקשות לבקר בה לזמן קצוב. בקשות השתקעות מאושרות לאחר שהמבקשים מצהירים כי ברור להם שמדובר במעבר לשם השתקעות על כל המשתמע מכך; בקשות ביקור, לעומת זאת, מאושרות רק במקרים הומניטאריים חריגים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות