בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעה משלימה מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעה משלימה מטעם העותרים
כתבי בי דין | הודעה | 06.07.2010
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית הודעה משלימה מטעם העותרים
הודעה משלימה שהגיש המוקד להגנת הפרט בעתירה בעניין הלחץ המופעל על פלסטינים מהגדה המערבית להעתיק את מגוריהם לרצועת עזה. המוקד טוען כי מדיניות ישראל פוגעת קשות בזכויות יסוד של תושבי השטחים הכבושים כתושבים מוגנים, ומנצלת את מצוקתם תוך חריגה בוטה מסמכות והפרה חמורה של הדין הההומניטארי. המוקד מצרף להודעתו חו"ד של מומחה בעל שם עולמי למשפט בינלאומי הומניטארי ודיני כיבוש, המבהירה באופן חד משמעי כי מדיניותה של ישראל בעניין זה היא בלתי חוקית לחלוטין, מהווה חריגה בוטה מסמכות המפקד הצבאי וכן הפרה ברורה וחמורה של הדין הבינלאומי, העשויה להיחשב פשע מלחמה של ממש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
הודעה משלימה שהגיש המוקד להגנת הפרט בעתירה בעניין הלחץ המופעל על פלסטינים מהגדה המערבית להעתיק את מגוריהם לרצועת עזה. המוקד טוען כי מדיניות ישראל פוגעת קשות בזכויות יסוד של תושבי השטחים הכבושים כתושבים מוגנים, ומנצלת את מצוקתם תוך חריגה בוטה מסמכות והפרה חמורה של הדין הההומניטארי. המוקד מצרף להודעתו חו"ד של מומחה בעל שם עולמי למשפט בינלאומי הומניטארי ודיני כיבוש, המבהירה באופן חד משמעי כי מדיניותה של ישראל בעניין זה היא בלתי חוקית לחלוטין, מהווה חריגה בוטה מסמכות המפקד הצבאי וכן הפרה ברורה וחמורה של הדין הבינלאומי, העשויה להיחשב פשע מלחמה של ממש.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות