בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בשטחים הכבושים עתירה למתן צו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בשטחים הכבושים עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 24.07.2008
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בשטחים הכבושים עתירה למתן צו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט בעניינה של פלסטינית המתגוררת בגדה המערבית יחד עם בתה הקטנה, המבקשת להיכנס לרצועת עזה לבקר את בעלה החולה המתגורר שם. בתגובה לבקשתה להיתר נמסר לה שהיא תוכל לקבל אישור מעבר "חד פעמי וחד כיווני" לרצועת עזה, אם תתחייב שלא לשוב עוד לגדה. המוקד מדגיש כי המפקד הצבאי אינו רשאי ליזום שינויים דמוגרפיים של השטח הכבוש. בין השאר טוען המוקד כי חל איסור על העברה כפויה של אזרחים מוגנים, והיא נחשבת פשע מלחמה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט בעניינה של פלסטינית המתגוררת בגדה המערבית יחד עם בתה הקטנה, המבקשת להיכנס לרצועת עזה לבקר את בעלה החולה המתגורר שם. בתגובה לבקשתה להיתר נמסר לה שהיא תוכל לקבל אישור מעבר "חד פעמי וחד כיווני" לרצועת עזה, אם תתחייב שלא לשוב עוד לגדה. המוקד מדגיש כי המפקד הצבאי אינו רשאי ליזום שינויים דמוגרפיים של השטח הכבוש. בין השאר טוען המוקד כי חל איסור על העברה כפויה של אזרחים מוגנים, והיא נחשבת פשע מלחמה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות