בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית חוות דעת מומחה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית חוות דעת מומחה
מסמכים אחרים | חוות דעת | 01.07.2010
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית חוות דעת מומחה
חוות דעת של ד"ר יוטאקה אראי (Yutaka Arai) - מרצה בכיר למשפט בינלאומי מאוניברסיטת קנט, ומומחה בעל שם עולמי למשפט בינלאומי הומניטארי ודיני כיבוש בפרט – שצורפה להודעה משלימה מטעם המוקד להגנת הפרט. ד"ר אראי מבהיר באופן חד משמעי כי מדיניות הלחץ שמפעילה ישראל על פלסטינים מהגדה להעתיק את מגוריהם לרצועת עזה היא בלתי חוקית, מהווה חריגה בוטה מסמכות והפרה חמורה של הדין הבינלאומי, העשויה להיחשב פשע מלחמה של ממש. ד"ר אראי מסביר כי "העברת כפייה" כוללת שימוש בכל אמצעי כפייה או לחץ, וכי אפילו כאשר ההעברה נעשית לבקשתו של אותו אדם, אין בכך כדי לשלול את קיומה של העברת כפייה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
חוות דעת של ד"ר יוטאקה אראי (Yutaka Arai) - מרצה בכיר למשפט בינלאומי מאוניברסיטת קנט, ומומחה בעל שם עולמי למשפט בינלאומי הומניטארי ודיני כיבוש בפרט – שצורפה להודעה משלימה מטעם המוקד להגנת הפרט. ד"ר אראי מבהיר באופן חד משמעי כי מדיניות הלחץ שמפעילה ישראל על פלסטינים מהגדה להעתיק את מגוריהם לרצועת עזה היא בלתי חוקית, מהווה חריגה בוטה מסמכות והפרה חמורה של הדין הבינלאומי, העשויה להיחשב פשע מלחמה של ממש. ד"ר אראי מסביר כי "העברת כפייה" כוללת שימוש בכל אמצעי כפייה או לחץ, וכי אפילו כאשר ההעברה נעשית לבקשתו של אותו אדם, אין בכך כדי לשלול את קיומה של העברת כפייה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות