בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 24.08.2008
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית החלטה
בית המשפט קבע שעל המדינה להגיש תגובה עניינית לטענות המוקד להגנת הפרט בדבר מדיניות של הפעלת לחץ על פלסטינים תושבי הגדה המערבית לעבור לרצועת עזה לצמיתות, באמצעות התניה של אישור בקשותיהם למעבר ארעי, בשל מצוקה חולפת, בהתחייבות שלא לשוב לגדה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בית המשפט קבע שעל המדינה להגיש תגובה עניינית לטענות המוקד להגנת הפרט בדבר מדיניות של הפעלת לחץ על פלסטינים תושבי הגדה המערבית לעבור לרצועת עזה לצמיתות, באמצעות התניה של אישור בקשותיהם למעבר ארעי, בשל מצוקה חולפת, בהתחייבות שלא לשוב לגדה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות