בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בשטחים הכבושים תגובת העותרים לבקשת המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בשטחים הכבושים תגובת העותרים לבקשת המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 28.10.2008
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בשטחים הכבושים תגובת העותרים לבקשת המשיב
תגובת המוקד להגנת הפרט על בקשת ארכה לתגובת המשיב על עתירה להתיר לפלסטינית ובנה לעבור מן הגדה המערבית לעזה בלי שיתחייבו שלא לשוב עוד לגדה. בעקבות התמהמהות חוזרת ונשנית של המשיב בהגשת תגובתו לעתירה, תוך זלזול מוחלט בעותרים ובביהמ"ש, מתנגדים העותרים לבקשתו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תגובת המוקד להגנת הפרט על בקשת ארכה לתגובת המשיב על עתירה להתיר לפלסטינית ובנה לעבור מן הגדה המערבית לעזה בלי שיתחייבו שלא לשוב עוד לגדה. בעקבות התמהמהות חוזרת ונשנית של המשיב בהגשת תגובתו לעתירה, תוך זלזול מוחלט בעותרים ובביהמ"ש, מתנגדים העותרים לבקשתו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות