בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בשטחים הכבושים בקשה בהסכמה להגשת תגובה מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בשטחים הכבושים בקשה בהסכמה להגשת תגובה מטעם העותרים
כתבי בי דין | תגובה | 19.08.2008
בג"ץ 6579/08 - קבלאן ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בשטחים הכבושים בקשה בהסכמה להגשת תגובה מטעם העותרים
תגובת המוקד להגנת הפרט בעתירה להתיר לפלסטינית תושבת הגדה המערבית מעבר לעזה, שם מתגורר בעלה החולה, הממתין להשתלת כליה. בתגובה לבקשתה לעבור אישרה ישראל תחילה מעבר חד פעמי, בתנאי שהמבקשת תתחייב לא לשוב עוד לגדה. לאחר הגשת העתירה הסכימו המשיבים "לפנים משורת הדין" לאשר לה מעבר בלי תנאים. עתה מבקש המוקד התייחסות עניינית של המדינה גם לטענות בדבר המעבר הכפוי של פלסטינים מהגדה לעזה לצמיתות, באמצעות התניה של מעבר כבקשתם בהתחייבות שלא לשוב לגדה, תוך ניצול מצוקתם.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תגובת המוקד להגנת הפרט בעתירה להתיר לפלסטינית תושבת הגדה המערבית מעבר לעזה, שם מתגורר בעלה החולה, הממתין להשתלת כליה. בתגובה לבקשתה לעבור אישרה ישראל תחילה מעבר חד פעמי, בתנאי שהמבקשת תתחייב לא לשוב עוד לגדה. לאחר הגשת העתירה הסכימו המשיבים "לפנים משורת הדין" לאשר לה מעבר בלי תנאים. עתה מבקש המוקד התייחסות עניינית של המדינה גם לטענות בדבר המעבר הכפוי של פלסטינים מהגדה לעזה לצמיתות, באמצעות התניה של מעבר כבקשתם בהתחייבות שלא לשוב לגדה, תוך ניצול מצוקתם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות