בג"ץ 6180/08 - אמאם ואח' נ' שר מפקד כוחות הצבא בשטחים הכבושים החלטה בבקשה לפסיקת הוצאות בעתירה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 6180/08 - אמאם ואח' נ' שר מפקד כוחות הצבא בשטחים הכבושים החלטה בבקשה לפסיקת הוצאות בעתירה
פסיקה | פסיקה / עליון | 11.01.2009
בג"ץ 6180/08 - אמאם ואח' נ' שר מפקד כוחות הצבא בשטחים הכבושים החלטה בבקשה לפסיקת הוצאות בעתירה
בג"ץ פסק הוצאות לעותרים בעתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט להתיר לאב ובנו לצאת מהגדה לעזה מבלי שיתחייבו, כדרישת הצבא, שלא לחזור לגדה. בעתירה, שנמחקה לאחר שהצבא הסיר את דרישתו, ביקשו העותרים לחייב את הצבא בהוצאות. הצבא, לעומת זאת, טען כי אין לחייבו בהוצאות מכיוון שבקשת המעבר שבגינה הוגשה העתירה הייתה פגומה ברגע הגשתה - המבקשים לא הבהירו בה מה מטרת הכניסה לעזה ולא צירפו את המסמכים הנדרשים. ביהמ"ש דחה את טענת הצבא ופסק כי ויתור הצבא על דרישתו עם הגשת העתירה, על אף שלא היה בזו חידוש או תיקון של הפגם שהיה לכאורה בבקשה, מלמד שהגשת העתירה כשלעצמה הניעה אותו לסגת מדרישתו, ועל כן יש לחייבו בהוצאות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בג"ץ פסק הוצאות לעותרים בעתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט להתיר לאב ובנו לצאת מהגדה לעזה מבלי שיתחייבו, כדרישת הצבא, שלא לחזור לגדה. בעתירה, שנמחקה לאחר שהצבא הסיר את דרישתו, ביקשו העותרים לחייב את הצבא בהוצאות. הצבא, לעומת זאת, טען כי אין לחייבו בהוצאות מכיוון שבקשת המעבר שבגינה הוגשה העתירה הייתה פגומה ברגע הגשתה - המבקשים לא הבהירו בה מה מטרת הכניסה לעזה ולא צירפו את המסמכים הנדרשים. ביהמ"ש דחה את טענת הצבא ופסק כי ויתור הצבא על דרישתו עם הגשת העתירה, על אף שלא היה בזו חידוש או תיקון של הפגם שהיה לכאורה בבקשה, מלמד שהגשת העתירה כשלעצמה הניעה אותו לסגת מדרישתו, ועל כן יש לחייבו בהוצאות.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות