עע"ם 1895/09 - חאמדה ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 1895/09 - חאמדה ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 29.06.2009
עע"ם 1895/09 - חאמדה ואח' נ' שר הפנים ואח' החלטה
החלטת ביהמ"ש בדיון משותף בערעורים על שני פסקי דין של ביהמ"ש לעניינים מינהליים - אחד של המוקד להגנת הפרט לרישום ילדים, והשני של משרד הפנים נגד ההחלטה לתת מעמד לבת זוגו של תושב ירושלים. שני הערעורים נוגעים לתושבי שכונת ואדי חומוס שבכפר צור באהר, הנמצאת מחוץ לשטח המוניציפאלי של ירושלים אך ממערב לחומת ההפרדה. ביהמ"ש סבור כי פסק הדין הקובע שאפשר לתת מעמד בישראל לתושבת השכונה אינו יכול לעמוד, והוא נותן לצדדים ארכה בת 60 יום למצוא פיתרון סביר למצוקת העותרים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
החלטת ביהמ"ש בדיון משותף בערעורים על שני פסקי דין של ביהמ"ש לעניינים מינהליים - אחד של המוקד להגנת הפרט לרישום ילדים, והשני של משרד הפנים נגד ההחלטה לתת מעמד לבת זוגו של תושב ירושלים. שני הערעורים נוגעים לתושבי שכונת ואדי חומוס שבכפר צור באהר, הנמצאת מחוץ לשטח המוניציפאלי של ירושלים אך ממערב לחומת ההפרדה. ביהמ"ש סבור כי פסק הדין הקובע שאפשר לתת מעמד בישראל לתושבת השכונה אינו יכול לעמוד, והוא נותן לצדדים ארכה בת 60 יום למצוא פיתרון סביר למצוקת העותרים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות