עע"ם 1895/09 עע"ם 1966/09 - עטון ואח' נ' משרד הפנים תגובת המשפחות ובקשה למסירת נתונים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 1895/09 עע"ם 1966/09 - עטון ואח' נ' משרד הפנים תגובת המשפחות ובקשה למסירת נתונים
כתבי בי דין | תגובה | 02.08.2010
עע"ם 1895/09 עע"ם 1966/09 - עטון ואח' נ' משרד הפנים תגובת המשפחות ובקשה למסירת נתונים
תגובת המוקד להגנת הפרט לעמדת המדינה בעתירת משפחות תושבי ואדי חומוס שבשכונת צור באהר. אחת המשפחות שבה להתגורר בירושלים ובכך התייתר הדיון בעניינה. בעניין בני המשפחה השנייה, טוען המוקד כי שלילת זכותם החוקתית של תושבי קבע לחיי משפחה, בהתעלם ממכלול נסיבותיו של המקרה, הנה בלתי סבירה וחוטאת לדין מבחינת מרכז החיים, חשיבות התא המשפחתי וטובתם של ילדים. אישור בקשה להסדרת מעמדם של ילדים שנולדו לתושב מדינת ישראל שמרכז חייו בישראל, גם אם הוא גר מחוץ לתחום המוניציפאלי, אינו חסד הנעשה עם תושב זר, אלא הכרה בזכותו החוקתית של תושב ישראלי לקיים חיי משפחה עם ילדיו בארצו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תגובת המוקד להגנת הפרט לעמדת המדינה בעתירת משפחות תושבי ואדי חומוס שבשכונת צור באהר. אחת המשפחות שבה להתגורר בירושלים ובכך התייתר הדיון בעניינה. בעניין בני המשפחה השנייה, טוען המוקד כי שלילת זכותם החוקתית של תושבי קבע לחיי משפחה, בהתעלם ממכלול נסיבותיו של המקרה, הנה בלתי סבירה וחוטאת לדין מבחינת מרכז החיים, חשיבות התא המשפחתי וטובתם של ילדים. אישור בקשה להסדרת מעמדם של ילדים שנולדו לתושב מדינת ישראל שמרכז חייו בישראל, גם אם הוא גר מחוץ לתחום המוניציפאלי, אינו חסד הנעשה עם תושב זר, אלא הכרה בזכותו החוקתית של תושב ישראלי לקיים חיי משפחה עם ילדיו בארצו.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות