דנ"ם 9081/11 - עטון ואח' נ' שר הפנים החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דנ"ם 9081/11 - עטון ואח' נ' שר הפנים החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 17.01.2012
דנ"ם 9081/11 - עטון ואח' נ' שר הפנים החלטה
החלטה בעתירת המוקד להגנת הפרט לקבוע דיון נוסף בהרכב מורחב בערעורם של שני ילדים, תושבי ואדי חומוס, שמשרד הפנים מסרב לרשום ולהעניק להם מעמד בישראל. העתירה נדחית. בית המשפט קובע כי הפסיקה בערעור קודם בעניינם של הילדים, הקובעת שקבלת מעמד בישראל מותנית לא רק בהוכחת מרכז חיים בישראל, אלא גם במגורים משותפים עם בעל המעמד בשטחה הגיאוגרפי של ישראל, אינה בגדר הלכה כללית בעלת השלכות רוחב על כל אדם המבקש לרכוש מעמד בישראל, אלא מצומצמת להענקת מעמד לילדים לפי תקנה 12 למי שאינו גר בישראל ואינו מבקש לגור בה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
החלטה בעתירת המוקד להגנת הפרט לקבוע דיון נוסף בהרכב מורחב בערעורם של שני ילדים, תושבי ואדי חומוס, שמשרד הפנים מסרב לרשום ולהעניק להם מעמד בישראל. העתירה נדחית. בית המשפט קובע כי הפסיקה בערעור קודם בעניינם של הילדים, הקובעת שקבלת מעמד בישראל מותנית לא רק בהוכחת מרכז חיים בישראל, אלא גם במגורים משותפים עם בעל המעמד בשטחה הגיאוגרפי של ישראל, אינה בגדר הלכה כללית בעלת השלכות רוחב על כל אדם המבקש לרכוש מעמד בישראל, אלא מצומצמת להענקת מעמד לילדים לפי תקנה 12 למי שאינו גר בישראל ואינו מבקש לגור בה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות