עע"ם 1966/09 - עטון ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 1966/09 - עטון ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 22.11.2011
עע"ם 1966/09 - עטון ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסק דין בערעור המוקד להגנת הפרט על דחיית עתירה בשמו של תושב קבע בישראל המתגורר בוואדי חומוס להורות למשרד הפנים לרשום את שני ילדיו במרשם האוכלוסין הישראלי. ברוב דעות מחליטים שופטי בג"ץ לקבל את עמדת המדינה ולהשאיר את הילדים חסרי מעמד. הערעור נדחה בניגוד לעמדתה של נשיאת בית המשפט העליון ביניש, שקבעה כי "מרכז חיי המערערים הינו הלכה למעשה בישראל" וכי השארת הילדים בלא מעמד מנוגדת לעקרון טובת הילד.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פסק דין בערעור המוקד להגנת הפרט על דחיית עתירה בשמו של תושב קבע בישראל המתגורר בוואדי חומוס להורות למשרד הפנים לרשום את שני ילדיו במרשם האוכלוסין הישראלי. ברוב דעות מחליטים שופטי בג"ץ לקבל את עמדת המדינה ולהשאיר את הילדים חסרי מעמד. הערעור נדחה בניגוד לעמדתה של נשיאת בית המשפט העליון ביניש, שקבעה כי "מרכז חיי המערערים הינו הלכה למעשה בישראל" וכי השארת הילדים בלא מעמד מנוגדת לעקרון טובת הילד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות