עע"ם 1966/09 - עטון ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעת ערעור המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
עע"ם 1966/09 - עטון ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעת ערעור
כתבי בי דין | ערעור | 03.03.2009
עע"ם 1966/09 - עטון ואח' נ' שר הפנים ואח' הודעת ערעור
המוקד להגנת הפרט מערער על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים, שקיבל את עמדת משרד הפנים שלא לרשום את בניו של המערער במרשם האוכלוסין בישראל כיוון שהם מתגוררים בשכונה של הכפר צור באהר הירושלמי, הנמצאת מחוץ לשטח המוניציפאלי של העיר. המערערים טוענים, בין השאר, שהחלטת ביהמ"ש נוגדת את תכליתה של תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המוקד להגנת הפרט מערער על החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים, שקיבל את עמדת משרד הפנים שלא לרשום את בניו של המערער במרשם האוכלוסין בישראל כיוון שהם מתגוררים בשכונה של הכפר צור באהר הירושלמי, הנמצאת מחוץ לשטח המוניציפאלי של העיר. המערערים טוענים, בין השאר, שהחלטת ביהמ"ש נוגדת את תכליתה של תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות