עת"ם 8350/08 - עטון ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
עת"ם 8350/08 - עטון ואח' נ' שר הפנים ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / מחוזי | 26.01.2009
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט לרשום שני ילדים מהכפר צור באהר במרשם האוכלוסין הישראלי. האב הוא תושב צור באהר מאז ומתמיד. יש לו 11 ילדים, כולם פרט לשני העותרים רשומים במרשם הישראלי. ביהמ"ש דוחה את העתירה, בקבעו כי מרכז חייהם של העותרים הוא מחוץ לישראל, וכך אינם ממלאים את תנאי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל. ביהמ"ש דוחה את הטענה כי יש להחיל על חוק הכניסה לישראל את החלטת בית הדין לענייני עבודה, שלצורכי הביטוח הלאומי נחשבים תושבי השכונה כמנהלים מרכז חיים בישראל. לדעתו, הילדים העותרים אינם ממלאים את התנאי הנדרש - הם עדיין אינם תושבי ישראל.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות