דנ"ם 9081/11 - עטון ואח' נ' שר הפנים עתירה לקיום דיון נוסף בעע"ם 1961/09 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
דנ"ם 9081/11 - עטון ואח' נ' שר הפנים עתירה לקיום דיון נוסף בעע"ם 1961/09
כתבי בי דין | עתירה מנהלית | 07.12.2011
דנ"ם 9081/11 - עטון ואח' נ' שר הפנים עתירה לקיום דיון נוסף בעע"ם 1961/09
עתירת המוקד להגנת הפרט לקבוע דיון נוסף בהרכב מורחב בערעורם של שני ילדים שמשרד הפנים מסרב לרשום אותם ולהעניק להם מעמד בישראל. הילדים נולדו בירושלים ומתגוררים עם משפחתם בשכונת ואדי חומוס שבכפר צור באהר, הנמצאת מחוץ לשטח המוניציפאלי של ירושלים. בית המשפט העליון דחה את הערעור, בדעת רוב, ולמעשה הותיר את הילדים מחוסרי מעמד בעולם תוך התעלמות מהמציאות המורכבת של ואדי חומוס בעקבות הקמת חומת ההפרדה. המוקד מבקש כי ייערך דיון נוסף, בין השאר כיוון שפסק הדין קובע הלכה חדשה לאופן קביעת מתן מעמד בישראל לפי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל, וכן קובע פרשנות צרה הנוגדת את תכליתה של התקנה שבמרכזה טובתם של ילדים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירת המוקד להגנת הפרט לקבוע דיון נוסף בהרכב מורחב בערעורם של שני ילדים שמשרד הפנים מסרב לרשום אותם ולהעניק להם מעמד בישראל. הילדים נולדו בירושלים ומתגוררים עם משפחתם בשכונת ואדי חומוס שבכפר צור באהר, הנמצאת מחוץ לשטח המוניציפאלי של ירושלים. בית המשפט העליון דחה את הערעור, בדעת רוב, ולמעשה הותיר את הילדים מחוסרי מעמד בעולם תוך התעלמות מהמציאות המורכבת של ואדי חומוס בעקבות הקמת חומת ההפרדה. המוקד מבקש כי ייערך דיון נוסף, בין השאר כיוון שפסק הדין קובע הלכה חדשה לאופן קביעת מתן מעמד בישראל לפי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל, וכן קובע פרשנות צרה הנוגדת את תכליתה של התקנה שבמרכזה טובתם של ילדים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות